10 motive pentru a citi Biblia în fiecare zi

Visits: 24

Dacă aș studia pentru un examen într-o sală de clasă, aș începe cu o listă de subiecte esențiale care vor fi testate. Dar în cazul Bibliei, am impresia că testul este viața și nu știu ce trebuie să aflu pentru a fi pregătit, dacă are sens. Cu alte cuvinte, de unde să încep? Care este primul și cel mai esențial lucru pe care trebuie să-l știu pentru a-L urma pe Hristos citind Cuvântul Său?”.

Absolut esențial

Nu am întâlnit niciodată un creștin matur, roditor, puternic, cu discernământ spiritual care să nu fie plin de Scriptură, să nu fie absorbit de meditația biblică regulată și să nu aibă tendința de a o păstra în inimă prin memorare. Aceasta nu este o coincidență. Așadar, ceea ce vreau să fac este să îl conving pe prietenul nostru nou credincios că, după ce a ajuns la credința în Hristos, este absolut esențial să se dedice într-un mod radical, profund, experiențial, rămânând ferm și neclintit convins că citirea, meditația, înțelegerea, memorarea și savurarea Scripturilor sunt absolut esențiale pentru viața creștină. Acest lucru presupune să citim Cuvântul în fiecare zi, cu scopul de a-L întâlni pe Dumnezeu acolo și, încetul cu încetul, gloria adevărului Său ne va umple și ne va transforma viața.

Acest lucru poate părea evident pentru unii, dar nu este. Cunosc destul de mulți creștini care nu fac acest lucru și nu fac acest efort chiar dacă sunt creștini de ani de zile; sunt apatici. Ei cred că este opțional pentru că știu deja atât de multe și au citit atât de multe alte cărți. Nu-l consider deloc un obicei foarte bun. Cred că este periculos acest tip de găndire.

Zece motive pentru a citi în fiecare zi Biblia

Prin urmare, am zece motive pentru care cred că această afirmație; zece motive pentru ca citirea, înțelegerea și memorarea Bibliei să fie esențiale pentru viața creștină. Rezistați sentimentelor de autosuficiență care spun: “Nu am nevoie de Scriptură în fiecare zi”. Iată cele zece motive.

1) Scriptura mântuiește

Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1 Timotei 4:16)

Mântuirea a avut loc pentru poporul lui Dumnezeu, mântuirea are loc chiar acum pentru poporul lui Dumnezeu, iar mântuirea va avea loc complet la învierea poporului lui Dumnezeu. Se întâmplă acum printr-un mijloc. Pavel spune că trebuie să ne ținem de învățătură pentru a ne asigura mântuirea de sine. Dumnezeu ne mântuiește zi de zi prin Scripturi.

2) Scriptura ne eliberează de Satana

veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:32)

Contextul aici este că Isus le arată liderilor iudei că, deși ei cred că nu sunt sclavi, “Voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul, și vreți să împliniți dorințele tatălui vostru” (Ioan 8,44). Satana este dușmanul tău, tinere creștin. El este de o mie de ori mai puternic decât tine. De aceea, Ioan le scrie tinerilor credincioși:

Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. (1 Ioan 2:14)

Aceasta este singura noastră speranță de a învinge un dușman supranatural. Ori de câte ori Iisus a fost ispitit de diavol (Matei 4:1-11; Marcu 1:12-13; Luca 4:1-13), a lovit cu “sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu” (Ef 6:17). Îl memorase, astfel încât nu trebuia să poarte o carte în pustietate.

3) Scripturile transmit har și pace.

Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! (2 Petru 1:2)

Cunoașterea lui Dumnezeu dobândită prin Scripturi nu este identică cu harul, dar Petru spune că este un mijloc al harului. Petru spune că, dacă trebuie să avem pace și putere prin harul divin, acest lucru se întâmplă “în cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus, Domnul nostru”. Această cunoaștere se găsește într-un singur loc: Scriptura.

4) Scripturile sfințesc

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

Sfințirea este procesul de a deveni sfânt, adică de a deveni mai asemănător cu Hristos și cu Dumnezeu, care este perfect sfânt. Acest lucru nu este opțional. Evrei 12:14 spune: “Urmăriți … sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.”

Nu devenim perfecți în această viață, dar devenim sfinți. Dumnezeu își sfințește poporul. Isus se roagă Tatălui Său: “Sfințește-i în adevăr; cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17,17). Nici că se poate mai clar sau mai important.

5) Scripturile dau bucurie

Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul, în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt; (1 Tesaloniceni 1:6)

Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! (Psalmi 1:2)

Viața fără bucurie este insuportabilă. Viața creștină este o viață cu multe necazuri. Dar în toate, Dumnezeu susține bucuria și o face prin Scripturi.

6) Scriptura ne protejează de eroarea distructivă.

până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; (Efeseni 4:13-14)

Cum pot tinerii creștini să nu se mai lase purtați de vânturi și opinii culturale și teologice? Răspuns: “unitatea credinței și a cunoașterii depline a Fiului lui Dumnezeu”; o cunoaștere pe care ei nu o trăiesc ca pe o părere a omului, ci ca pe Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta se găsește într-un singur loc: în Scriptură.

7) Scriptura este speranța cerului.

Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin. (1 Corinteni 13:12)

Cunoașterea lui Dumnezeu – toată plinătatea pe care o ființă creată o poate înțelege și de care se poate bucura în mod corect – nu ne va fi refuzată la nesfârșit. Frustrările cauzate de limitările noastre actuale de înțelegere și de bucurie vor fi eliminate. Cât de potrivit este, așadar, să creștem mereu în ceea ce va fi bucuria noastră finală în veacul viitor.

8) Scriptura va fi respinsă de unii

Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. (2 Timotei 4:3)

Cu alte cuvinte, trebuie să cunoaștem Scripturile pentru a nu fi luați prin surprindere sau induși în eroare de învățătorii falși. Trebuie să citim Scripturile în mod regulat pentru a fi pregătiți să îi abordăm pe cei care refuză să le primească.

9) Folosirea corectă a Scripturilor este aprobată de Dumnezeu.

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. (2 Timotei 2:15)

Să fii desemnat să îndeplinești o sarcină foarte importantă și apoi să descoperi că Maestrul își dă aprobarea pentru ceea ce ți-a cerut să faci este un lucru prețios. Cu toții am fost desemnați, într-o anumită măsură, să ne ocupăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Ce ocazie minunată de a-L mulțumi pe Domnul.

10) Scriptura este dătătoare de viață și de susținere a vieții

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4)

Viața spirituală, viața veșnică, ca și viața fizică, trebuie să fie hrănită nu cu pâine, ci cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă credeți că aveți viața veșnică ca un fel de vaccin împotriva iadului și că nu aveți nevoie de hrană, nu știți ce este viața spirituală.

Așadar, acestea sunt zece motive pentru care tinerii credincioși sau oricare crestin ar trebui să dorească cu toată puterea lor – cu toată puterea pe care le-o dă Dumnezeu – să facă din citirea, meditația, înțelegerea și memorarea Scripturii ceva esențial, nenegociabil, în viața lor creștină.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!