10 Versete de mulțumire pentru muncă

Visits: 20

Dumnezeu ne binecuvântează în multe feluri, unul dintre ele este prin muncă, așa că nu trebuie să uităm de la cine ne vine subzistența, pentru ca inimile noastre să fie ferite și să nu ne întoarcem de la Dumnezeu.

De aceea, să înțelegem că, în calitate de creștini, trebuie să facem tot ceea ce facem ca pentru Dumnezeu, pentru cinstea Lui, pentru că numai cu demnitate și grijă vom obține beneficii de la Domnul, datorită sfaturilor care sunt în cuvântul Lui. Binecuvântează lucrarea ta prin aceste versete.


1) Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. (1 Tesaloniceni 5:18)
2) Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. (1 Corinteni 10:31)
3) orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. (Iacov 1:17)
4) Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele. (Psalmi 100:4)
5) Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. (1 Corinteni 1:4)
6) Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri,
pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. (1 Timotei 4:4-5)
7) Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. (Proverbe 16:3)
8) Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. (Efeseni 4:28)
9) Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.” (Ioan 6:27)
10) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

Rugăciune

Domnul meu, sfânt și minunat este numele tău, nimic nu egalează sfințenia ta! Tată, Îți mulțumesc că m-ai binecuvântat prin munca mea, pentru că aceasta a fost canalul prin care binecuvântarea Ta financiară a intrat în viața mea, și nu numai pentru mine, ci și pentru familia mea. Îți cer harul și favoarea de a prospera rodul mâinilor mele, dă-mi înțelepciunea și prudența de a-mi face muncile cu sârguință și cu rânduială, fără să mă plâng și fără să cârtesc, ci cu smerenie și simplitate de inimă, făcându-le ca pentru Tine și nu ca pentru oameni, căci cu siguranță de la Tine voi primi răsplata, Îți sunt recunoscător Doamne, pentru viața șefilor, autorităților și colaboratorilor mei. Binecuvântează viețile lor și ale familiilor lor. Ajută-ne să păstrăm unitatea și să creăm un mediu de lucru bun, în armonie și pace, pentru ca prezența Duhului tău Sfânt să domnească la locul de muncă. Îți cer să mă ajuți să mă comport cu înțelepciune și prudență, pentru a putea să le spun cuvântul tău și să-i aduc la picioarele lui Cristos. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!