11 Versete biblice despre oameni care promovează pacea

Studiile confirmă că violența se răspândește ca un virus. Și este ușor să promovezi ura pentru că implică distrugere; dar construirea necesită muncă și efort. Din acest motiv, Biblia ne cheamă să fim promotori de pace și să promovăm unitatea.

Aceste versete biblice ne vorbesc despre oamenii care promovează pacea și binecuvântările pe care le primesc de la Dumnezeu; și ne amintesc că, ca copii ai Săi, trebuie să încurajăm și să promovăm pacea.

1) Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea! (Psalmi 34:14)

2) Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. (Proverbe 12:20)

3) Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!. (Matei 5:9)

4) Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. (Romani 12:18)

5) Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră. (Romani 14:19)

6) Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. (Evrei 12:14)

7) Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. (Iacov 3:18)

8) Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. (1 Petru 3:8)

9) Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. (Ioan 14:27

10) Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi. (2 Corinteni 13:11)

11) Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. (Romani 5:1)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 3.3]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!