12 versete de încurajare pentru a face față provocărilor vieții

Viața ne prezintă zilnic provocări și uneori este greu să rămânem încurajați, cu dorința de a merge mai departe și de a lupta până când depășim obstacolul. Este foarte bine să știm că putem găsi cuvinte de încurajare în Biblie! Dumnezeu ne cunoaște, iar în mila Sa divină ne dă cuvinte care ne încurajează să mergem înainte, să avem încredere indiferent prin ce greutăți trecem.

¡Meditează la aceste versete și ai încredere. Amintește-ți că nu ești singur!

1) ¡Nu-ți fie frică!

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

¡Ce bine este să știm că Domnul nu ne părăsește! Nu-ți fie frică sau sau nu fi necăjit. Domnul te însoțește, te întărește și te ajută. Mâna lui dreaptă te ține ferm și în el ai victoria.

2) Amintiți-vă de promisiunea

Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. (1 Timotei 6:12)

Suntem într-o luptă și trebuie să ne ținem privirea asupra a ceea ce este deja al nostru: viața veșnică. Nu lăsa luptele zilnice să te distragă în așa fel încât să uiți că, datorită credinței tale în Isus, victoria și viața veșnică sunt ale tale.

3) Ajutorul nostru vine de la Dumnezeu

Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. (Psalmi 46:1-3)

Amintește-ți că, chiar și în mijlocul celor mai dureroase și deconcertante situații, Dumnezeu este cu tine. El te întărește și nu te abandonează chiar dacă totul în jurul tău pare să se prăbușească. ¡El este adăpostul tău!

4) Dumnezeu să-ți reînnoiască puterea

Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină, 31 dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.” (Isaia 40:30-31)

Indiferent de vârsta ta, ești o ființă umană care se oboseşte nu numai fizic, ci și emoțional și spiritual. Ce frumos să știi că dacă te încrezi în Domnul poți primi o nouă putere. Reînnoirea puterii pe care ți-o dă Domnul nu are egal. ¡Uneori chiar va părea că poți zbura!

5) Meditează la cuvântul lui, ascultăl și bucură-te de compania lui

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:8-9)

¡Umple-ți mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu! Nu lăsa problemele să te bântuie. Meditează la promisiunile Tatălui și respectă îndrumarea Lui. Vei vedea că umplându-ți mintea cu gândurile lui ți se schimbă atitudinea și vei putea simți compania și prezența lui.

6) Podrás resistir si estás preparado

De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. (Efeseni 6:13)

Dumnezeu, în imensa Sa înțelepciune, ne dă tot ce avem nevoie pentru a îndura și a birui în ziua rea. Noi suntem cei care trebuie să învățăm să folosim instrumentele și instrucțiunile pe care ni le-a lăsat în Cuvântul Său. Învață să porți armura lui Dumnezeu și să folosești autoritatea pe care o aveți în ea. Deci vei obține victoria în ziua rea.

7) Nu ești singur

Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!” (Deuteronom 31:8)

¡Cu siguranță te încurajează să știi că ai prezența lui Dumnezeu! Nu numai atât, fii sigur că în mijlocul luptei Dumnezeu nu se ascunde, ci merge înaintea ta, luptând pentru tine și cu tine.

8) Puteți merge la Domnul oricând

Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. (Proverbe 18:10)

Când situația este atât de disperată încât vrei doar să fugi, fugi la Domnul! El este un turn puternic, în brațele lui vei găsi protecție și mântuire.

9) El are grijă de tine în orice moment și în toate locurile

Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac. (Psalmi 121:5-8)

Fie că este zi sau noapte și oriunde te-ai afla, Domnul are grijă de tine și te protejează. Nu există loc în această lume în care Dumnezeu să nu te poată însoți și să aibă grijă de tine.

10) Chiar dacă te împiedici, nu vei cădea

Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. (Psalmi 37:23-24)

Ascultă de Dumnezeu și El îți va întări mersul. Te poți împiedica, dar dacă în inima ta cauți să-i faci pe plac și te ții de el, nu vei cădea pentru că el te va sprijini.

11) Dumnezeu nu „aruncă niciodată prosopul”

Când mi se amăra inima şi mă simţeam străpuns în măruntaie, eram prost şi fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta. Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. (Psalmi 73:21-24)

De multe ori suntem zdrobiți de lucrurile stupide pe care le facem. Dar amintește-ți că Dumnezeu nu te părăsește niciodată, El este mereu cu tine și te susține. Acordați atenție pentru a putea asculta sfaturile lui. Poți trăi o viață pământească satisfăcătoare și să fii sigur că vei fi cu el pentru totdeauna.

12) ține-ți ochii pe obiectiv

Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. (Filipeni 3:13-14)

Nu vă concentrați pe greșelile trecutului. Vezi ce urmează, țelurile pe care Dumnezeu le pune în inima ta și marele țel al vieții veșnice cu Isus Hristos. ¡Vei vedea cum se schimbă perspectiva ta asupra vieții!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!