14 versete scurte de Crăciun care ne umplu de recunoștință

Visits: 587

Descoperă 14 versete scurte de Crăciun care aduc bucurie și recunoștință în inimile noastre! Aceste versete biblice ne aduc aminte de semnificația profundă a Nașterii Mântuitorului și ne îndeamnă să celebrăm cu inimile pline de recunoștință. De la promisiunea venirii lui Isus la mesajele de bucurie și pace, fiecare verset ne îndeamnă să reflectăm asupra darului divin al Salvatorului și să ne bucurăm în adorație și recunoștință. Află mai multe în articolul nostru!

Crăciunul ne oferă o ocazie unică de a reflecta la venirea lui Isus în lume și la ceea ce a însemnat aceasta pentru viețile noastre. Mulți oameni echivalează Crăciunul cu cadouri, cumpărături, petreceri….

Dar Crăciunul este mult mai mult decât atât. Este un moment special pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru darul mântuirii prin Isus Hristos. Aceste versete biblice despre Crăciun vă vor ajuta să faceți acest lucru.

1) Luca 2:10-11

Astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. (Luca 2:10-11)

Lângă locul unde s-a născut Iisus, păstorii își păzeau turmele. Dintr-o dată, un înger al Domnului le-a apărut într-o mare strălucire pentru a le da o veste minunată: Isus, Mântuitorul lumii, se născuse!

Îngerul i-a încurajat pe păstori să meargă și să vadă locul unde se afla acest copil special. Dintr-o dată, o mulțime de îngeri au apărut în cer și au început să-L laude pe Dumnezeu.

Astăzi puteți și voi să dați slavă și laudă lui Dumnezeu pentru darul minunat al lui Isus. Lăudați-L pe Tatăl pentru iertarea păcatelor voastre și pentru mântuirea pe care v-a dat-o prin Fiul Său Isus Hristos.

2) Matei 1:21-23

Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.” (Matei 1:21-23)

3) Isaia 9:6

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” (Isaia 9:6)

4) Isaia 7:14

De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel. (Isaia 7:14)

5) Matei 2:10

Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. (Matei 2:10)

6) Luca 2:12

Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” (Luca 2:12)

7) Mica 5:2

„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” (Mica 5:2)

Acest verset conține profeția despre nașterea lui Isus. Betleemul era un oraș umil, dar Dumnezeu l-a ales ca loc în care se va naște Iisus, Dumnezeu întrupat. În acel loc umil și modest avea să se nască Mântuitorul lumii, prin care întreaga omenire avea să primească iertarea, mântuirea și viața veșnică.

8) Zaharia 9:9

Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. (Zaharia 9:9)

9) Isaia 11:1

Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. (Isaia 11:1)

10) Lucas 1:30-31

Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. (Luca 1:30-31)

11) Lucas 1:35

Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. (Luca 1:35)

12) Lucas 2:15-20

După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi Pruncul culcat în iesle. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei. Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese. (Luca 2:15-20)

13) Matei 1:18

Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. (Matei 1:18)

14) Lucas 2:13-14

Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” (Luca 2:13-14)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!