15 Versete biblice despre gândire

Views: 100

Apostolul Pavel le-a scris credincioșilor:

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi (Filipeni 4:8-9).

Succesul pe care îl obții în fiecare etapă a vieții tale depinde de gândurile tale, Biblia spune că așa cum gândește un om în inima lui, așa este el.

Este de datoria ta să îți păzești gândurile, tu ai decizia de a lăsa lucrurile să intre, tu ai puterea de a decide ce te afectează sau ce te hrănește și te întărește, numai tu poți să te debarasezi de ceea ce te spurcă și să păstrezi ceea ce te motivează.

Mulți oameni au ales să se umple de ceea ce nu îi edifică până la punctul de a deveni depresivi, nu își dau seama la ce se gândesc decât atunci când deja plâng și de fapt și-au imaginat lucruri care le-au adus boli în corp și au rupt mari relații, diavolul este un specialist în a profita de acest tip de oameni, pentru că știe slăbiciunea mentală pe care o au și în fiecare zi continuă să semene în minte lucruri care provoacă durere aducând cu ele amintiri traumatizante care nu le permit să vadă un progres în viață.

Acum, toate acestea vor înceta să te mai paralizeze odată ce vei avea în minte cuvântul lui Dumnezeu și îl vei folosi ca pe un scut pentru a stinge săgețile dușmanului, atunci când meditezi la scripturi, îți mărești viziunea, îți recuperezi simțul existenței tale și începi să crezi foarte ferm în ceea ce spune părintele despre tine, ai grijă de gândurile tale depinde de tine, dacă tu crezi că ești capabil să îți atingi obiectivele așa se va întâmpla, dar dacă vezi că este imposibil nu vei realiza nimic din ceea ce ți-ai imaginat deja.

Astăzi gândește-te la ceea ce spune Dumnezeu despre tine, crede că ești copilul lui și că îți dă posibilitatea să visezi măreț și să mergi spre ceea ce te-ai născut să faci, dacă în mintea ta vin continuu gânduri în care te minimalizezi și nu apreciezi valoarea pe care ți-a dat-o Isus pe cruce, roagă-L să te curețe cu măreția Lui și să te ajute să te vezi așa cum te vede El, ești comoara Lui specială, cea mai frumoasă creație a Lui.

De aceea, te invităm să meditezi la aceste 12 versete biblice despre cum să gândești în conformitate cu Evangheliea.


1) Vezi să nu fii aşa de rău ca să zici în inima ta: „Ah! se apropie anul al şaptelea, anul iertării!” Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit şi să nu-i dai. Căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat: (Deuteronomul 15:9)

2) Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. (Geneza 6:5)

3) Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis: „Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic. (1 Împăraţi 18:21)

4) Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie. (1 Cronici 28:9)

5) Cel rău zice cu trufie: „Nu pedepseşte Domnul! Nu este Dumnezeu!” Iată toate gândurile lui. (Psalmii 10:4)

6) Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni ? Întruna ei îmi ating drepturile şi n-au decât gânduri rele faţă de mine. (Psalmii 56:4:5)

7) Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci sunt gândurile Tale! (Psalmii 92:5)

8) „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. (Isaia 55:8)

9) Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. (Matei 15:19)

10) Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. (2 Corinteni 10:4-5)

11) Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:7)

12) Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. (Evrei 4:12)

13) Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. (Isaia 26:3)

14) Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (2 Timotei 1:7)

15) Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. (Proverbe 4:23)

Rugăciune

Gândurile Tale, iubite Dumnezeu, sunt bune, tot ce spui în cuvântul Tău mă edifică, Tu ești înțelept și desăvârșit în toate căile Tale. Tată iubitor, Îți mulțumesc că Tu ești refugiul meu și păzitorul meu. Îți cer, în numele lui Isus, să preiei controlul minţii mele și al fiecărui neuron al meu, să mă aliniez și să-mi supun gândurile voinței Tale. Doamne, am fost tulburat în duhul meu, pentru că, dușmanul mi-a bombardat mintea cu gânduri negative și acestea afectează pacea inimii mele. Duhule Sfânt, Tu ești pacea, vino și așează pacea Ta peste gândurile mele, căci este scris: "Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.". Declar inoperant și reduc la tăcere orice duh rău care ar ataca pacea mea sufletească sau care ar aduce confuzie și teamă prin gânduri sau cuvinte contrare adevărului Tău Tată iubit. Dumnezeul meu, doresc să gândesc și să vorbesc adevărul Tău, Duhule Sfânt, dă-mi înțelepciune și atinge-mi celulele creierului pentru ca eu să gândesc și să meditez doar la cuvintele Tale, în numele lui Isus Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!