15 versete care să vă binecuvânteze ziua

Views: 64

În fiecare dimineață, îndurările Domnului față de noi se reînnoiesc și, datorită marii sale iubiri, ne aflăm în viață. Să nu uităm să fim recunoscători pentru noua zi și să ne încredem în credincioșia lui Dumnezeu.

Este important să începem ziua punându-L pe Dumnezeu pe primul loc și cuvântul Lui, care ne ajută să ne ridicăm mereu deasupra tuturor adversităților, de multe ori ne trezim că nu ne vine să ne ridicăm, fie pentru că nu știm ce probleme și dificultăți vom avea de înfruntat în ziua respectivă, fie pentru că nu știm cum le vom rezolva, dar cu harul și favoarea lui Dumnezeu, pe care El ni le dă în fiecare zi, putem reuși.

Să ne începem dimineața gândindu-ne la toate lucrurile bune pe care le avem și care ne vor schimba perspectiva asupra provocărilor care ne așteaptă.


1) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea! (Psalmi 118:24)
2) V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)
3) Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. (Iosua 1:5)
4) Ei le-au zis: „Duceţi-vă de mâncaţi cărnuri grase şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi câte o parte şi celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.” (Neemia 8:10)
5) El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4)
6) Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. (Psalmi 1:1-3)
7) Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.
Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. (3 Ioan 1:2)
8) Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” (Deuteronom 31:6)
9) Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul!
Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt.
Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu.
Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părţile. (Psalmi 3:3-6)
10) Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. (Romani 5:1)
11) Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)
12) Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)
13) Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:20)
14) Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:12-13)
15) Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire. (Psalmi 73:26)

Rugăciune

Doamne, Tu ești Alfa și Omega! Tată, creator al cerului și al pământului, tu ești cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Sfinte Părinte, pun această zi în mâinile tale și declar că va fi plină de prezența ta, că mă vei surprinde cu minuni. Doamne, dorința Ta este ca eu să prosper în toate domeniile vieții mele, așa că eu cred cu tărie că în cele ce vor urma, roadele Duhului Tău Sfânt se vor reflecta în mine. Fă-mă să înțeleg că, chiar și în mijlocul neliniștilor și anxietăților pe care le pot simți, numai în prezența ta voi avea puterea de a depăși orice vicisitudine. Tu spui în Cuvântul Tău: "Ferice de omul care n-a umblat în sfatul celor răi, nici n-a stat în calea păcătoșilor, nici n-a șezut în scaunul batjocoritorilor; el va fi ca un pom sădit lângă râuri de apă, care-și dă rodul la vremea lui și frunza lui nu se usucă, și tot ce face el va prospera". Doamne ajută-mă să-mi păstrez inima, știu că pentru a vedea zile bune trebuie să-mi înfrânez limba și să încep să vorbesc ceea ce mă va edifica cu adevărat atât pe mine cât și pe cei din jurul meu, pentru că prin ascultarea de cuvântul tău și părtășia intimă cu tine este singura asigurare a unei zile binecuvântate. Îți mulțumesc că nu m-ai lăsat și nu m-ai abandonat și pentru tot ce am primit din mâna Ta, pentru că m-ai învățat că doar binecuvântarea Ta mă îmbogățește și nu adaugă tristețe odată cu ea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!