15 versete de laudă în vremuri dificile

Visits: 35

Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de stăpânire de sine. Dumnezeu ne pregătește pentru a face față celor mai dificile situații din viața noastră, ne umple cu Duhul Sfânt. Trebuie să fim foarte curajoși, să folosim instrumentele pe care El ni le-a dat; să facem pași fermi și siguri.

Încrederea în Dumnezeu și în grija Lui ne conduce la închinare chiar și în vremuri dificile. Să ne închinăm Domnului și El ne va umple de pace și va lupta pentru situația noastră.


1) Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. (Psalmi 42:5)
2) Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci.
Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau. (Faptele apostolilor 16:24-25)
3) Dar eu strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va scăpa.
Seara, dimineaţa şi la amiază oftez şi gem, şi El va auzi glasul meu.
Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea şi-mi va aduce pacea, căci mulţi mai sunt împotriva mea! (Psalmi 5516-18)
4) Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte. (Isaia 40:26)
5) Sufletul meu este lipit de ţărână: înviorează-mă, după făgăduinţa Ta!
Eu îmi istorisesc căile, şi Tu mă asculţi: învaţă-mă orânduirile Tale! (Psalmi 119:25-26)
6) Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. (Proverbe 18:10)
7) Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima.
Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. (Psalmi 16:7-8)
8) Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni. (Psalmi 56:3-4)
9) Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului. (Psalmi 37:39)
10) Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; (Psalmi 103:2-3)
11) Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui.
Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui!
Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântă, suflete, pe Domnul! (Psalmi 103:20-22)
12) Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări. (Exod 15:2)
13) Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie. (Isaia 25:1)
14) Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea buzele mele cântă laudele Tale.
Te voi binecuvânta, dar, toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile. (Psalmi 63:3-4)
15) A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice! (1 Cronici 29:11)

Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic! Doamne, Te laud și slăvesc numele Tău. În mijlocul acestei încercări care mă frământă, tu ești cel care îmi aduci laudă și cântec nou în gură. Ajută-mă să te aștept cu răbdare, te rog să mă păzești în ziua cea rea, fii refugiul și tăria mea, ajutorul meu grabnic în necazuri. Te laud și-ți cânt cu bucurie. Ajută-mă, mă rog ca inima mea să nu slăbească, căci bucuria ta este puterea mea, izbăvește-mă din această suferință care mă chinuiește în numele lui Isus. Ia de pe umerii mei poverile mele, chinurile mele, căci a Ta este toată slava și cinstea! În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!