17 Versete din Biblie despre ajutorarea celor săraci

Visits: 323

Putem crede că a-i ajuta pe cei nevoiași este o activitate ocazională, dar Biblia ne spune că aceasta ar trebui să fie o practică constantă în viața noastră.

Aceste versete din Biblie ne reamintesc că ajutorul acordat celor săraci este un mod de a arăta dragostea lui Dumnezeu. De asemenea, ne spune că a fi generos are o răsplată și că ar trebui să luptăm pentru cauzele celor care au nevoie.

1) ci să-i dai şi să nu dai cu părere de rău în inimă; căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. Întotdeauna vor fi săraci în ţară; de aceea îţi dau porunca aceasta: „Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta.” (Deuteronom 15:10-11)

2) Cine dispreţuieşte pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi. (Proverbe 14:21)

3) Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său. (Proverbe 14:31)

4) Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. (Proverbe 17:5)

5) Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea. (Proverbe 19:17)

6) Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. (Proverbe 21:13)

7) Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. (Proverbe 22:9)

8) Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă! Căci Domnul le va apăra pricina lor şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. (Proverbe 22:22-23)

9) Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. (Proverbe 28:27)

10) Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi! Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit. (Proverbe 31:8-9)

Vă recomandăm să citiți: Versete biblice despre cum să-ți ajuți aproapele

11) dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! (Isaia 58:10)

12) Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” (Luca 6:38)

13) Singuri ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine. În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.” (Faptele apostolilor 20:34-35)

14) Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. (Galateni 6:2)

15) Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac. (Evrei 13:16)

16) Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. (Iacov 1:27)

17) Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? (1 Ioan 3:17)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!