19 Versete biblice pentru rămas bun

Visits: 75

Este foarte greu să trebuiască să ne luăm rămas bun de la cineva sau de la un loc pe care îl iubim din cauza dragostei pe care i-o purtăm. Cu toții trecem prin momente de despărțiri, demisii și schimbări, dar este important să ne amintim că nu este greșit sau un păcat să ne întristăm și să plângem, însă este necesar să ne exprimăm ceea ce simțim în momentele de tristețe și să ne vărsăm inimile în prezența lui Dumnezeu pentru a primi mângâierea Lui, pentru a fi întăriți și pentru a face voia Lui așa cum trebuie.

Cu toate acestea, nu trebuie să permitem ca durerea și tristețea să pună stăpânire pe viața noastră pentru prea mult timp, ci să Îi permitem lui Dumnezeu să ne usuce lacrimile și să ne aducă bucurie în inimă, căci El ne va readuce zâmbetul pe buze.

A spune la revedere este întotdeauna un moment trist. Nimănui nu-i place să-și ia rămas bun de la un prieten fără să știe când îl va revedea. Biblia vorbește despre prieteni precum David și Ionatan care au plâns când și-au luat rămas bun. Faptul că ne simțim triști atunci când ne luăm la revedere este un semn că iubim acea persoană.

Despărțirea este ultima șansă de a binecuvânta sau de a da un cuvânt de încurajare cuiva înainte ca acesta să plece. În Biblie, oamenii se rugau și binecuvântau la despărțire.

În cele ce urmează, vom explora 19 versete biblice de rămas bun, care să ne ajute să înțelegem și să facem față acestor momente delicate din viața noastră și să ne amintim că, în ciuda despărțirilor, dragostea și prezența lui Dumnezeu rămân neclintite.


1) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)

2) Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac. (Psalmii 121:7-8)

3) După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miazăzi, apoi s-a aruncat cu faţa la pământ şi s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrăţişat şi au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând. Şi Ionatan a zis lui David: „Du-te în pace, acum când am jurat amândoi în Numele Domnului, zicând: „Domnul să fie pe vecie între mine şi tine, între sămânţa mea şi sămânţa ta!” David s-a sculat şi a plecat, iar Ionatan s-a întors în cetate. (1 Samuel 20:41-42)

4) Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: „Duceţi-vă şi întoarceţi-vă fiecare la casa mamei ei! Domnul să Se îndure de voi, cum v-aţi îndurat şi voi de cei ce au murit şi de mine! Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa unui bărbat!” Şi le-a sărutat. Ele au ridicat glasul şi au plâns; şi i-au zis: „Nu; noi vom merge cu tine la poporul tău.” Naomi a zis: „Întoarceţi-vă, fiicele mele! Pentru ce să veniţi voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu, ca să poată fi bărbaţii voştri? Întoarceţi-vă, fiicele mele, şi duceţi-vă! Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Şi chiar dacă aş zice că trag nădejde; chiar dacă în noaptea aceasta aş fi cu un bărbat şi aş naşte fii, aţi mai aştepta voi până să se facă mari şi aţi vrea voi să nu vă măritaţi din pricina lor? Nu, fiicele mele! Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea.” Şi ele au ridicat glasul şi iarăşi au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa şi a plecat, dar Rut s-a ţinut de ea. (Rut 1:8-14)

5) Apoi Moise a trimis pe socrul său în ţara lui. (Exodul 18:27)

6) Şi Iosua i-a binecuvântat şi le-a dat drumul; şi ei au plecat la corturile lor. (Iosua 22:6)

7) Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie şi a zis: „Lasă-mă să sărut pe tatăl meu şi pe mama mea şi te voi urma.” Ilie i-a răspuns: „Du-te, şi apoi întoarce-te: dar gândeşte-te la ce ţi-am făcut.” După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors şi a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă; cu uneltele boilor le-a fiert carnea şi a dat-o oamenilor s-o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie şi a fost în slujba lui. (1 Împăraţi 19:20-21)

8) Un altul a zis: „Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei.” Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug, şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 9:61-62)

9) Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici şi, după ce le-a dat sfaturi, şi-a luat ziua bună de la ei şi a plecat în Macedonia. (Faptele apostolilor 20:1)

10) După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi. Şi au izbucnit cu toţii în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel şi l-au sărutat. Căci erau întristaţi mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea faţa. Şi l-au petrecut până la corabie. (Faptele apostolilor 20:36-38)

11) Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi. Spuneţi-vă unii altora sănătate, cu o sărutare sfântă. Toţi sfinţii vă trimit sănătate. Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin. (2 Corinteni 13:11-14)

12) Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă, în Isus Hristos. (Filipeni 1:8)

13) Noi, fraţilor, după ce am fost despărţiţi câtăva vreme de voi, cu faţa, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorinţa să vă vedem. (1 Tesaloniceni 2:17)

14) Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. (Efeseni 6:10)

15) Harul să fie cu voi cu toţi! Amin. (Evrei 13:25)

16) El le-a răspuns: „Nu mă opriţi, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea; lăsaţi-mă să plec şi să mă duc la stăpânul meu.” (Geneza 24:56)

17) De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. (1 Corinteni 15:58)

18) Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi! Amin. (Romani 15:33)

19) Şi acum, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu. (Faptele apostolilor 20:25)


Momentul despărțirii sau rămasului bun este adesea plin de emoții și amintiri puternice. Fie că ne confruntăm cu o despărțire temporară sau definitivă de cineva drag, versetele biblice pot oferi consolare și îndrumare în astfel de momente. Ele pot aduce o perspectivă spirituală, oferind speranță și liniște în mijlocul tristeții și incertitudinii.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!