19 Versete pe care să le dedici unui pastor sau lider

Visits: 112

Pastorii și liderii care sunt la conducerea unui grup de oameni care Îl slujesc pe Isus au o mare responsabilitate pe umeri. Nu este ușor să te confrunți cu problemele personale și, în același timp, să încerci să-i ajuți pe alții.

Ei trebuie să fie exemple de conduită și de credință, astfel încât ceilalți să Îl poată vedea pe Dumnezeu prin viața lor. Cu toate acestea, ca și noi, ei nu sunt perfecți și fac greșeli.

Ca și credincioși nu trebuie să uităm că pastorii înainte de a avea acest titlu sunt copii ai lui Dumnezeu, sunt oameni, fac greșeli și mai și simt, credeți sau nu, sunt foarte fericiți când primesc cuvinte de încurajare și mulțumire, să ne rugăm pentru pastorii noștri ca Dumnezeu să îi păzească și să le dea direcție în orice moment.

O modalitate de a le arăta că le apreciem și le prețuim munca este să le oferim cuvinte de încurajare.

Există versete în Biblie care sunt potrivite pentru a demonstra aceste sentimente.


1) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! (Numeri 6:24)

2) Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: (Deuteronom 28:2)

3) Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! (Proverbe 3:5)

4) Domnul să-ţi răsplătească ce ai făcut, şi plata să-ţi fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!” (Rut 2:12)

5) Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!” (Isaia 52:7)

6) Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33)

7) Aşa că, dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos şi pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi; şi-i face să se roage pentru voi şi să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu faţă de voi. (2 Corinteni 9:13-14)

8) Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Tefania 3:17)

9) Vă voi da păstori după inima Mea, şi vă vor paşte cu pricepere şi cu înţelepciune. (Ieremia 3:15)

10) Îngrijeşte bine de oile tale şi ia seama la turmele tale. (Proverbe 27:23)

11) Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. (Iacov 1:22)

12) Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. (Coloseni 3:12)

13) A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele! (Ioan 21:17)

14) Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” (Matei 22:14)

16) Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. (1 Timotei 3:2)

17) Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus. (1 Timotei 3:13)

18) Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav; (Tit 1:7)

19) Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, (1 Petru 3:15)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!