20 de cuvinte din Biblie și semnificația lor

Visits: 70

Aproape toți cei care citim Sfânta Scriptură întâlnim termeni cu care nu suntem familiarizați. Bogăția Cuvântului lui Dumnezeu transcende timpul, culturile și limbile și rămâne încă actuală. Cunoașterea și studierea ei în profunzime ne va ajuta nu numai în credință, ci și în relațiile interpersonale.

Duhul Sfânt face o lucrare interioară în noi, motivându-ne să căutăm și să găsim un sens și un scop în ceea ce citim din Scripturi.

Biblia ne spune:

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)

Cuvinte din Biblie și semnificația lor

Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă revelație și de aceea vă prezentăm 20 de cuvinte din Biblie și semnificația lor:

 1. olar: meșter care prelucrează lutul și pământul folosit la tot felul de vase și recipiente. “Domnul este olarul lui Israel” (Isaia 64:8). Acest lucru înseamnă că viața umană este în mâinile lui Dumnezeu.
 2. Apostazie: renunțarea la credința sau religia cuiva. În Vechiul Testament este tradus prin necredință față de lege, iar în Noul Testament prin abandonarea creștinismului (2 Tesaloniceni 2:3).
 3. Armaghedon: Loc apocaliptic unde regii pământului și toate națiunile se vor aduna pentru a lupta împotriva Domnului Isus. În greacă înseamnă “munte de distrugere”.
 4. Turn de veghe: Un turn înalt destinat să observe sau să supravegheze granițele și mișcarea trupelor inamice. În ebraică înseamnă “turn de veghe”.
 5. Balsam: rășină din arbustul de balsam, cu proprietăți medicinale. Era folosit în special pentru a fi aplicat pe răni (Ieremia 8:22 ). Folosit pentru a reprezenta vindecarea lui Dumnezeu.
 6. În repaus: O porțiune de teren care a fost arat și răscolit cu grebla, dar care a fost lăsat neînsămânțat pentru a-și recăpăta fertilitatea.
 7. Berachah: Valea lui Iuda, lângă Tekoa. În ebraică înseamnă “binecuvântare”. Iosafat i-a dat acest nume pentru că acolo i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru victoria împotriva armatelor inamice ale lui Israel.
 8. Blasfemie: discurs ofensator, limbaj nepocăit și ireverențios la adresa lui Dumnezeu sau a lucrurilor sacre.
 9. Consacrați: Un act prin care o persoană sau un obiect este pus deoparte pentru slujirea și închinarea Domnului.
 10. Diaspora: Denumire colectivă dată urmașilor celor douăsprezece triburi ale lui Israel. După exilul babilonian, a devenit un nume pentru evreii care trăiau în țări străine.

Mai mulți termeni legați de Biblie

 1. Eunuc: Funcționar însărcinat cu haremul regal care a suferit o operație de castrare (1 Cronici 28:1).
 2. Faraon: Titlul regilor Egiptului antic, folosit ca nume propriu în Vechiul Testament.
 3. Hades: În mitologia greacă era numele zeului lumii subterane și era folosit și pentru a desemna locul morților. În Noul Testament este echivalent cu “iad” și a fost tradus și prin “abis”.
 4. Hermeneutică: Știința sau arta interpretării biblice.
 5. Leviatan: Numele monstrului marin învins de Dumnezeu la începutul creației (Psalmi 74:14). Un animal marin de proporții uriașe.
 6. Papirus: o plantă erbacee numită Cyperus payrus, ale cărei tulpini erau folosite pentru scris.
 7. Parabolă: O narațiune cu scop didactic, care își comunică învățătura într-un mod indirect.
 8. Palmo: Măsură de lungime echivalentă cu aproximativ 24 de centimetri.
 9. Heruvimi: Ființe cerești cu funcție de protecție (Geneza 3:24). 20.
 10. Apocalipsa: Corespunzător cuvântului grecesc apokalyptein, care înseamnă “a îndepărta vălul”, “a face să se manifeste”. Noul Testament folosește cel puțin 15 termeni diferiți pentru a vorbi despre revelație, dar referința este întotdeauna la Isus și la lucrarea Sa, El este revelatorul Tatălui (Matei 11:27) și revelația și a căii de mântuire (Ioan 14:6).
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!