20 de motive pentru care ar trebui să ne rugăm

Views: 38

Când ne rugăm, avem de obicei o listă de cereri pe care vrem să i le adresăm lui Dumnezeu. Ne concentrăm pe nevoile noastre și pe cele ale celor dragi. De multe ori uităm că există și alte cauze importante pentru care ar trebui să ne rugăm.

Mai jos este o listă cu câteva dintre motivele, prezentate în Biblie, pentru care ar trebui să cerem în rugăciune.

1) Să ne rugăm pentru ca Împărăția lui Dumnezeu să vină pe pământ.

vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. (Matei 6:10)

2) Să ne rugăm să se facă voia lui Dumnezeu.

S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!” (Matei 26:42)

3) Rugați-vă ca să fim plini de Duhul Sfânt

Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13)

4) Roagă-te pentru înțelepciune

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. (Iacov 1:5)

5) Rugați-vă pentru propagarea cuvântului lui Isus.

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi, (2 Tesaloniceni 3:1)

6) Rugăciunea pentru a evangheliza cu mult curaj

Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala (Faptele apostolilor 4:29)

7) Rugați-vă pentru vindecarea celor bolnavi

şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” (Faptele apostolilor 4:30)

8) Rugați-vă pentru alungarea demonilor

„Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post.” (Marcu 9:29)

9) Rugați-vă pentru nevoile zilnice

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; (Matei 6:11)

10) Rugați-vă pentru iertarea păcatelor

şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; (Matei 6:12)

11) Rugați-vă pentru încercări

şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” (Matei 6:13)

12) Rugați-vă pentru a fi liberi de puterea diavolului.

Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. (Ioan 17:15)

13) Rugați-vă ca Dumnezeu să trimită mai mulți lucrători.

Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.” (Matei 9:37-38)

14) Rugați-vă pentru unitate

Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. (Ioan 17:21)

15) Rugați-vă pentru discernământ

Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu. (Filipeni 1:9-11)

16) Rugați-vă pentru înțelegere spirituală

De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, (Coloseni 1:9-10)

17) Să ne rugăm pentru a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, (Efeseni 1:17)

18) Rugându-ne pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu

şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi (Efeseni 1:18)

19) Rugați-vă ca să nu vă pierdeți credința

Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” (Luca 22:31-32)

20) Rugându-ne ca Dumnezeu să lucreze prin noi

De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă, (2 Tesaloniceni 1:11)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!