20 de Versete biblice despre autism

Visits: 30

Există mai multe versete biblice despre autism care te pot ajuta să te rogi cu toată credința și speranța ta pentru vindecarea pe care o dorești.

Deși afecțiunea autismului nu era cunoscută în lumea antică așa cum o cunoaștem noi astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată câteva versete care se pot referi la autism.

Trebuie să înțelegem că Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă din cauza circumstanțelor noastre, nu se schimbă în funcție de vremuri și nu se schimbă pentru că copiii noștri au autism.

Aceste versete despre autism pe care vi le voi arăta, vă vor hrăni credința pentru ca împreună cu echipa de profesioniști care îl însoțește pe acea persoană specială pe care o aveți, să o ducă mai departe și în curând să spună: “Am învins autismul”.

1) Domnul va sfârşi ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale. (Psalmi 138:8)

2) David ajungea din ce în ce mai mare, şi Domnul oştirilor era cu el. (1 Cronici 11:9)

3) Fiarele plugurilor voastre prefaceţi-le în săbii, şi cosoarele, în suliţe! Cel slab să zică: „Sunt tare!” (Ioel 3:10)

4) Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. (1 Corinteni 12:18)

5) Domnul i-a zis: „Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? (Exod 4:11)

Din experiența personală pot spune că sunt zile în care viața cu autismul este pur și simplu grea, dar aceste versete ne arată că Dumnezeu iubește și dă un scop copiilor, tinerilor și persoanelor cu autism.

6) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)

7) De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. (1 Corinteni 1:26)

8) Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi. (Isaia 54:13)

9) Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:27)

Aceste versete biblice despre autism afirmă că Dumnezeu nu face greșeli.

10) Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgeţile în mâna unui războinic aşa sunt fiii făcuţi la tinereţe. Ferice de omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei! Căci ei nu vor rămâne de ruşine când vor vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă. (Psalmi 127:3-5)

11) Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22:6)

12) sus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor. Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu Mă primeşte pe Mine. (Matei 18:2-5)

13) Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. (2 Corinteni 12:9)

14) Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:27)

15) Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. (2 Corinteni 12:9)

16) Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. (Ioan 3:17)

17) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)

18) Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. (Ioan 9:1-3)

19) Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)

20) De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare. (2 Corinteni 12:10)

Îți recomand să citești acest articol:Versete care să te elibereze dacă te simți vinovat de autism

Dacă știți și alte versete biblice despre autism, scrieți-le în secțiunea de comentarii. Nu uitați că cea mai importantă persoană care vă poate ajuta copiii sunteți dumneavoastră – puteți să o faceți!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!