20 de versete biblice despre cei bogați

Visits: 132

Încearcă să înțelegi că tot ceea ce ai este prin harul lui Dumnezeu, locul în care ai ajuns, casa, familia ta și toate abilitățile și priceperile tale, Dumnezeu le-a depus în viața ta, nu prin puterea ta, nici prin experiența ta, ci pentru că Dumnezeu a avut milă. Așadar, acum nu te lăuda în propria prudență și nu te crede autosuficient, nu-ți lăsa inima să fie pângărită din cauza bogățiilor tale, ci mai degrabă slujește-l pe Isus cu tot ce ai, nu refuza să ajuți pe cel sărac și să adăpostești pe văduvă, fii o sursă de binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru toți cei din jurul tău.

Dumnezeu binecuvintează inima care dăruiește cu bucurie și nu trăiește în deșertăciunea acestei lumi, ai grijă și fii sârguincios, pentru că ceea ce te susține financiar astăzi ar putea să-ți ia viața mâine, dacă nu știi cum să o administrezi și să o folosești în mod corespunzător. Banii nu sunt pentru tine ca să faci rău sau să abuzezi de putere, ci pentru a susține, a contribui și a fi un răspuns la numeroasele nevoi prin care poate trece omenirea.

În Biblie, bogăția și posesiunile materiale sunt subiecte frecvent abordate, fiind adesea asociate cu puterea și starea socială. Versetele biblice despre cei bogați ne oferă o înțelegere mai profundă a adevăratelor valori ale vieții și ne îndeamnă să ne concentrăm mai mult pe relația noastră cu Dumnezeu și cu cei din jur. Aceste versete ne pot ajuta să ne înțelegem mai bine atitudinea față de bogăție și să înțelegem că bogăția materiale nu aduce fericirea și împlinirea în sine.

În continuare, vom explora 20 de versete biblice despre cei bogați și semnificațiile lor spirituale.


1) Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. (Iacov 5:1)
2) Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 18:25)
3) „Doamne”, I-a zis Petru, „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?” (Luca 12:41)
4) Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele. (1 Timotei 6:17)
5) Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, (Apocalipsa 3:17)
6) Răsare soarele cu căldura lui arzătoare şi usucă iarba: floarea ei cade jos, şi frumuseţea înfăţişării ei piere; aşa se va veşteji bogatul în umbletele lui. (Iacov 1:11)
7) Dar, vai de voi, bogaţilor, pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea! (Luca 6:24)
8) Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. (Luca 16:22)
9) Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii. (Matei 19:22)
10) Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti, nu-ţi pune priceperea în aceasta.
Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea şi nu mai este; căci bogăţia îşi face aripi şi, ca vulturul, îşi ia zborul spre ceruri. (Proverbe 23:4-5)
11) Averea este o cetate întărită, pentru cel bogat; în închipuirea lui, ea este un zid înalt. (Proverbe 18:11)
12) Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. (Proverbe 22:7)
13) Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălţarea lui.
Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii. (Iacov 1:9-10)
14) În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte de la moarte. (Proverbe 11:4)
15) În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele pentru orice dărnicie, care, prin noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu. (2 Corinteni 9:11)
16) Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte un sărac decât un mincinos. (Proverbe 19:22)
17) „Aşa a vorbit Domnul oştirilor: „Faceţi cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul.
Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan, nici pe străin şi pe sărac, şi niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său.” (Zaharia 7:9-10)
18) Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt,
ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. (Iuda 1:20-21)
19) Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Proverbe 3:3-4)
20) Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” (Isaia 55:7)

În concluzie, versetele biblice despre cei bogați ne oferă o perspectivă importantă asupra bogăției și a modului în care aceasta poate afecta viața noastră. Ele ne îndeamnă să ne concentrăm mai mult pe relația noastră cu Dumnezeu și cu cei din jur, decât pe avere și pe putere. În același timp, ele ne avertizează că bogăția poate fi un obstacol în calea credinței noastre și ne îndeamnă să fim atenți la pericolele care vin odată cu aceasta. Să ne amintim întotdeauna că fericirea și împlinirea nu se găsesc în posesiuni materiale, ci în dragostea și credința noastră în Dumnezeu și în felul în care tratăm și ajutăm pe cei din jur.

Rugăciune

Dumnezeul meu veșnic, mare și puternic, numai Tu ești vrednic de toată slava și cinstea! Sfinte Părinte, vin la tine recunoscând că tu ești creatorul și stăpânul a tot ceea ce există. Mă rog pentru acei oameni care au multe averi și bogății, ei au ochii ațintiți asupra lucrurilor pământești care sunt perisabile și nu asupra celor cerești, mă rog Tată ca încrederea lor să fie mereu în Tine și nu în bogățiile acestei lumi. Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să fie pe primul loc în viața lor, revelează-Te Doamne fă o lucrare supranaturală pentru ca Împărăția Ta să fie stabilită și în familiile lor. Dumnezeul meu ai milă de ei și îndepărtează-le ochii de la a vedea deșertăciunea, întoarce-i pe calea ta, îndepărtează de la ei ocara de care s-au temut, nu lăsa ca lăcomia să stăpânească pe cei bogați. Învață-i bucuria de a împărți cu cei nevoiași și dă-le hotărârea de a căuta mai întâi împărăția ta, pentru ca restul să se adauge la viața lor fără durere. Cuvântul Tău spune: "Poruncește bogaților acestui veac să nu fie îngâmfați și să nu-și pună nădejdea în bogății, care sunt nesigure, ci în Dumnezeul cel viu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm". Ajută-i să administreze banii cu înțelepciune și să investească în lucrurile împărăției, unde hoții nu fură și nu se fură, având întotdeauna o inimă detașată și dorința de a împărți cu alții ceea ce au primit, fără zgârcenie sau lăcomie, căci nu vrei doar să ne binecuvântezi pe noi, ci să faci din copiii tăi o binecuvântare în viața altora. Dezvăluie-le scopul tău, dă-le înțelepciune în toate cunoștințele și inteligență pentru a înțelege că această viață este foarte scurtă și, prin urmare, trebuie să o trăiască pentru tine. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!