20 de versete biblice despre mesia

Visits: 49

Dumnezeu l-a trimis pe Mesia pentru a ne oferi mântuirea prin moartea sa pe crucea de la Calvar, mulțumită acestui sacrificiu, astăzi ne putem bucura de darul de a fi mântuiți și de a avea viața veșnică în el.

De-a lungul Cuvântului lui Dumnezeu sunt arătate diferite profeții despre venirea lui Mesia, pe care le prezentăm mai jos

În Biblie, există multe versete care se referă la Mesia, de la profețiile care prezic venirea Sa, la descrierile vieții și a misiunii Sale. În cele ce urmează, vom explora 20 de astfel de versete biblice despre Mesia și despre importanța Sa pentru creștinism.


1) „Ştiu”, I-a zis femeia, „că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos); când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.” (Ioan 4:25)
2) De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel. (Isaia 7:14)
3) Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15)
4) Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. (Zaharia 9:9)
5) Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” (Isaia 9:6)
6) „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” (Mica 5:2)
7) „Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt.”
„Eu voi vesti hotărârea Lui” – zice Unsul – „Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut. (Psalmi 2:6-7)
8) El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. (Isaia 53:2)
9) Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. (Isaia 53:5-7)
10) Şi dacă-l va întreba cineva: „De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?”, el va răspunde: „În casa celor ce mă iubeau le-am primit.” (Zaharia 13:6)
11) îşi împart hainele mele între ei şi trag la sorţi pentru cămaşa mea. (Psalmi 22:18)
12) Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui. (Isaia 53:9)
13) „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?”
Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” (Matei 16:15-16)
14) astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. (Luca 2:11)
15) Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânţa lui David şi din satul Betleem, unde era David?” (Ioan 7:42)
16) Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. (Ioan 20:31)
17) Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” (Luca 23:35)
18) Şi au început să-L pârască şi să zică: „Pe Omul acesta L-am găsit aţâţând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului şi zicând că El este Hristosul, Împăratul.” (Luca 23:2)
19) „Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceţi că sunt?” „Hristosul lui Dumnezeu!”, I-a răspuns Petru. (Luca 9:20)
20) Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. (Matei 16:20)

În concluzie, versetele biblice despre Mesia arată importanța Sa pentru creștinism și cum împlinesc profețiile din Vechiul Testament. Aceste versete subliniază faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, care a venit să răscumpere păcatele omenirii. De asemenea, aceste versete ne îndeamnă să ne apropiem de El, să Îl urmăm și să primim darul vieții veșnice prin credința în El. Mesia este o figură centrală în creștinism și este adesea numit “Salvatorul” sau “Domnul nostru Isus Hristos”. Prin urmare, studierea acestor versete ne poate ajuta să ne aprofundăm cunoștințele despre Mesia și să ne întărim credința în El.

Rugăciune

Domnul meu, sfânt și minunat este numele tău, nimic nu egalează sfințenia ta. Tată, îți mulțumim că ești un Dumnezeu al legămintelor, care-ți ține promisiunile și nu-ți încalcă cuvântul dat. Îți mulțumim pentru promisiunea lui Mesia, care se numește Emanuel, care este Dumnezeu cu noi. Doamne, îți mulțumim că acesta a fost semnul din ceruri că nu vom fi niciodată singuri, ci că ai fost mereu cu noi, promițându-ne un legământ mai bun și nou de mântuire pentru dragostea omenirii. Tată, îți mulțumim că l-ai dat pe singurul tău fiu pentru ispășirea păcatelor noastre și că ne-ai răscumpărat din blestemul morții. Tu ai fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre și pedeapsa păcii noastre a fost asupra ta și prin rănile tale am fost vindecați. Îți mulțumesc, gloriosul meu Mesia, că ți-ai dat viața ta în ispășire pentru a mea. Ție să-Ți fie toată slava și cinstea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!