20 de Versete de încurajare pentru pastori

Visits: 133

Pentru a fi un lider este nevoie de curaj, disciplină și determinare. În timp ce un mare lider poate aduce un mare succes, acesta vine și cu prețul de a fi judecat și copleșit. Biblia vorbește despre atât de mulți conducători minunați și despre cum Dumnezeu i-a binecuvântat pentru munca lor. Există multe versete în care Dumnezeu a vorbit pentru a încuraja bărbații și femeile care aleg să se ridice și să conducă.

Vestea bună este că Cuvântul lui Dumnezeu este plin de încurajări pentru toată lumea, dar mai ales pentru cei care sunt chemați la slujire cu normă întreagă.

Dacă sunteți lider sau dacă aveți nevoie de inspirație pe parcurs, aceste versete biblice despre conducere vă pot ajuta!

Mă rog ca aceste scripturi să fie o mare încurajare pentru tine!


1) Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei. (1 Petru 5:4)
2) Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Matei 25:21)
3)„Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
 Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)
4) păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.
Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei.
Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei. (1 Petru 5:2-4)
5) Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. (2 Timotei 2:15)
6) Îngrijeşte bine de oile tale şi ia seama la turmele tale. (Proverbe 27:23)
7) Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. (Faptele apostolilor 20:28)
8) Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!” (Isaia 52:7)
9) Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor. (Ioan 10:16)
10) Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor. (Ioan 10:2)
11) Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos. (Evrei 13:17)
12) Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,
zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! (Psalmi 91:1-4)
13) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
14) Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. (Efeseni 5:2)
15) Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. (Iosua 1:5)
16) Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. (1 Ioan 3:14)
17) Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi.
Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi;
prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. (2 Corinteni 4:7-9)
18) Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. (Romani 8:37)
19) Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri,
eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! (Habacuc 3:17-18)
20) Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! (Evrei 13:7)

Rugăciune

Doamne, Tu ești Alfa și Omega! Tată, creator al cerului și al pământului, tu ești cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Mă rog în numele lui Isus pentru pastori, Tu ești Dumnezeul atotștiutor, știi cât de mult suferă și tot ce au nevoie, așa că cer ca ungerea Duhului Tău Sfânt să fie peste viețile lor și să întărească zilnic slujirea pe care ai pus-o în ei. Tată iubitor, tu ești stânca lor, apărătorul lor, izbăvitorul lor și scutul lor, dă-le putere și îndreaptă-le cărările, pentru că se încred în tine. Umple-i de înțelepciune pentru ca ei să fie buni administratori și să instruiască biserica Ta conform cuvântului Tău. Binecuvântează-le viața într-un mod supranatural, susține-i cu dreapta dreptății Tale, Doamne, scapă-i de poticnire. Declar putere pentru trupurile lor și restaurare pentru sufletele lor, pentru ca ei să poată face ceea ce le-ai încredințat să facă, dragă Doamne. Cuvântul tău spune: "Și când se va arăta Păstorul cel Mare, vei primi cununa incoruptibilă a gloriei". Ajută-i în fiecare zi să mențină o viață de rugăciune și de comuniune cu Tine, astfel încât cel mai important lucru din viața lor să fie prezența Duhului Tău Sfânt. Te rog să faci să strălucească Fața Ta peste ei, ca harul și favoarea Ta să rămână mereu peste viețile lor. Reînnoiește-le forțele pentru a putea face față provocărilor și îndemnurilor, fie ele ministeriale, financiare sau familiale. Întărește-i ca să fie izbăviți în încercări și ispite. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 1]

One Response

  1. Lilian Ragalie aprilie 22, 2023

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!