20 versete biblice despre aur

Visits: 181

Aurul este topit la o temperatură ridicată, până se topește, pentru a fi curățat și purificat, dar nu trebuie să depășească căldura și temperatura necesare, pentru că se deteriorează. Apoi este trecut printr-un alt proces în care este bătut pentru a i se da formă și, în final, după fiecare etapă prin care trece, iese strălucind în toată splendoarea sa și este recunoscut ca fiind cel mai frumos metal și de cea mai mare valoare. În cuvântul lui Dumnezeu se spune: “Dar El ştie ce cale am urmat; şi, dacă m-ar încerca, aş ieşi curat ca aurul.” (Iov 23:10). Deși ne este greu să asimilăm acest lucru același lucru se întâmplă și cu noi, în viața noastră există atitudini și obiceiuri pe care trebuie să le schimbăm prin foc pentru ca ele să fie arse, în acest fel strălucirea pe care Dumnezeu a depus-o în noi poate să strălucească și nu vom deveni încrezuți pentru că vom fi prelucrați.

Aurul a fost întotdeauna un simbol al bogăției și valorii în culturile din întreaga lume. În Biblie, aurul este menționat adesea ca un material prețios și valoros, dar și ca un simbol al purității și sfințeniei. Versetele biblice despre aur ne amintesc nu doar de valoarea sa materială, ci și de importanța sfințeniei și a credinței înaintea lui Dumnezeu. Iată 20 versete biblice despre aur, care ne pot oferi înțelepciune și îndrumare pentru viața noastră spirituală și materială.


1) De aceea, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat: (Psalmi 119:127)
2) Vai! cum s-a înnegrit aurul şi cum s-a schimbat aurul cel curat! Cum s-au risipit pietrele Sfântului Locaş pe la toate colţurile uliţelor! (Plangerile lui Ieremia 4:1)
3) Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul; dar Cel ce încearcă inimile este Domnul. (Proverbe 17:3) 
4) Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie. (Apocalipsa 21:21)
5) te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. (Apocalipsa 3:18)
6) Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul şi braţele îi erau de argint; pântecele şi coapsele îi erau de aramă; (Daniel 2:32)
7) Al Meu este argintul şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor. (Hagai 2:8)
8) Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir. (Isaia 13:12)
9) Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. (Psalmi 19:10)
10) Cele două uşi erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise şi le-a acoperit cu aur, a întins aurul şi peste heruvimi şi peste finici. (1 Imparati 6:32)
11) S-o poleieşti cu aur curat şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. (Exod 25:24)
12) Să nu faceţi dumnezei de argint şi dumnezei de aur, ca să-i puneţi alături de Mine; să nu vă faceţi alţi dumnezei. (Exod 20:23)
13) Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului! (Proverbe 16:16)
14) Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. (Proverbe 22:1)
15) Dar El ştie ce cale am urmat; şi, dacă m-ar încerca, aş ieşi curat ca aurul.
Piciorul meu s-a ţinut de paşii Lui; am ţinut calea Lui şi nu m-am abătut de la ea. (Iov 23:10-11)
16) Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,
ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. (1 Timotei 2:9-10)
17) Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,
ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 3:3-4)
18) căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. (1 Petru 1:18-19)
19) Căci obiceiurile popoarelor sunt deşarte. Taie un lemn din pădure; mâna meşterului îl lucrează cu securea;
îl împodobeşte cu argint şi aur, şi ei îl ţintuiesc cu cuie şi ciocane ca să nu se clatine.
Dumnezeii aceştia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveţi şi nu vorbesc; sunt duşi de alţii, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun rău şi nu sunt în stare să facă niciun bine.” (Ieremia 10:3-5)
20) În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări,
pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, (1 Petru 1:6-7)

În concluzie, versetele biblice despre aur ne reamintesc de faptul că bogăția și valorile materiale nu ar trebui să fie prioritățile noastre în viață. În schimb, ar trebui să ne concentrăm asupra sfințeniei, credinței și încrederii noastre în Dumnezeu. Aurul, deși prețios și valoros, este trecător și poate fi distrus, dar credința noastră în Dumnezeu este eternă și ne poate aduce pace și fericire în viața noastră. Prin urmare, să încercăm să ne păstrăm inima și mintea curate și să ne concentrăm asupra lucrurilor care contează cu adevărat în viață, precum dragostea, încrederea și credința noastră în Dumnezeu.

Rugăciune

Bunule și veșnicule Dumnezeu, Preasfinte Stăpâne, în numele lui Isus vin la tine, numai tu ești vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Părinte sfânt, vin la tine recunoscând că nu există nimeni ca tine, în acest moment îți predau întreaga mea ființă, cerându-ți să mă întărești ca să te caut și să te doresc tot mai mult decât aurul și argintul. Duhule Sfânt, ajută-mă să mă țin de cuvântul Tău, să nu mă străduiesc să caut alte lucruri, ci să prețuiesc promisiunile Tale, căci al Tău este argintul, al Tău este aurul și cu siguranță vei continua să-mi oferi tot ceea ce am nevoie. Doamne, dă-mi înțelepciunea și curajul de a-mi păstra inima întreagă pentru a învăța cum să mă comport în mijlocul unei generații perverse, pentru ca, în ciuda circumstanțelor, să păstrez o credință fermă, astfel încât să pot fi testat ca aurul și să fiu găsit în cinste pentru un viitor glorios în prezența Ta. Fă-mă să înțeleg că atât bucuria, cât și suferința sunt necesare pentru maturizarea și creșterea mea, căci cea mai mare asigurare a mea este că nu mă vei lăsa singur, ci că îmi vei da harul pentru a obține victoria. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!