22 de Texte biblice pe care să le dedici unui soț sau soție pentru o aniversare

Visits: 63

Iată o listă de versete biblice adecvate pentru a împărtăși și binecuvânta soțul sau soțiea în această zi importantă pentru ei.


1) Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. (Eclesiastul 4:9)

2) Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei! (Proverbe 5:18-19)

3) Eu sunt a iubitului meu, şi iubitul meu este al meu; el îşi paşte turma între crini. (Cantarea Cantarilor 6:3)

4) Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată ca Locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. (Cantarea Cantarilor 8:6)

5) Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Marcu 10:9)

6) Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Proverbe 3:4)

7) Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. (Ioan 13:34)

8) Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. (Ioan 11:13)

9) Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii. (1 Ioan 4:11)

10) De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)

11) Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. (Romani 12:10)

12) Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. (1 Corinteni 10:24)

13) Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste! (1 Corinteni 16:14)

14) cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste (Efeseni 4:2)

15) şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, (Efeseni 3:16-17)

16) Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi, (1 Tesaloniceni 3:12)

17) Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos! (2 Tesaloniceni 3:5)

18) Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale. Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Proverbe 3:3-4)

19) Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. (Proverbe 10:12)

20) Stăruiţi în dragostea frăţească. Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri. (Evrei 13:1-2)

21) Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. (1 Petru 4:8)

22) Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. (Coloseni 3:14)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 4]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!