22 de Versete biblice despre răbdare

Visits: 565

Zilele noastre pot fi lungi, grele și incredibil de stresante. Apoi, când suntem epuizați sau îngrijorați, descoperim că răbdarea este probabil ultimul lucru la care ne gândim, dar ar trebui să fie primul lucru la care ne gândim. În momentele dificile, mulți oameni se întorc la Dumnezeu și se roagă pentru ajutor. Există chiar mai multe versete biblice despre răbdare care pot aduce beneficii în toate domeniile vieții noastre, în special în relațiile personale, în relația cu Dumnezeu, în anxietate, în iertare și multe altele.

Biblia rezumă destul de bine: iubiți-vă unii pe alții așa cum vă iubește Dumnezeu, fiți calmi în momentele de mânie și iertați repede. Dacă reflectăm la aceste valori cheie în momentele cele mai neliniștite din viața noastră, vom simți cu siguranță călăuzirea și pacea lui Dumnezeu asupra noastră. Dacă cerem ajutorul Domnului și dacă avem răbdare să îl primim, El ni-l va da.

Răbdarea este un element care face parte din roada Duhului Sfânt. Iată 18 versete biblice despre răbdare, care te vor ajuta să înțelegi mai bine ce este răbdarea și cum acționează ea în copiii lui Dumnezeu.

Vă invităm să le citiți în lumina Evangheliei.

1) Prin răbdare se înduplecă un voievod, şi o limbă dulce poate zdrobi oase. (Proverbe 25:15)

2) Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? (Romani 2:4)

3) Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, (Romani 5:3)

4) Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus; (Romani 15:5)

5) Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:22-23)

6) cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. (Efeseni 4:2-3)

7) Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. (Coloseni 3:12)

8) Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. (Iacov 1:2-4)

9) Fiţi, dar, îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă al pământului, şi îl aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie. (Iacov 15:7)

9) Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. (Iacov 15:8)

10) De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. (2 Petru 1:5-7)

11) Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:12)

12) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, (1 Corinteni 13:4)

13) Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. (Filipeni 4:6)

14) Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. (Romani 12:12)

15) Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuieşte în sânul nebunilor. (Eclesiastul 7:9)

16) Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. (Galateni 6:9)

17) Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele. (Psalmi 37:7)

18) întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, (Coloseni 1:1)

19) Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos! (2 Tesaloniceni 3:5)

20) Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii. (Proverbe 14:29)

21) Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate. (Psalmi 103:8)

22) Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. (2 Petru 3:9)

¿Ce este răbdarea biblică?

Calitatea sau virtutea răbdării este prezentată ca fiind fie toleranță, fie rezistență. În primul sens, este o calitate a stăpânirii de sine sau a faptului de a nu ceda mâniei, chiar și în fața unei provocări; ea este atribuită atât lui Dumnezeu, cât și omului și este strâns legată de milă și compasiune.

În acest din urmă sens, este o virtute prin care cineva suportă încercările acestei vieți cu resemnare față de voința lui Dumnezeu și, prin urmare, este asociată cu speranța; evident, în acest sens, se referă doar la cea a omului.

¿Cum ne ajută versetele respective să avem răbdare?

Pentru creștini, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, iar cei care cred în ea știu că nu vor găsi un adevăr, un sfat sau un ajutor mai bun decât cel pe care ni-l oferă Biblia. Trebuie să credem în cuvânt, știind că dacă Dumnezeu a spus ceva, ceea ce a spus este adevărat și este mai presus de experiențele, sentimentele sau ceea ce credem că vedem.

De aceea, versetele biblice despre răbdare ne vor ajuta să fim mai răbdători, este doar o chestiune de a le pune în practică, de a crede în ele și de a avea încredere că Dumnezeu ne va acorda răbdarea de care avem atâta nevoie.

Puteți găsi mai multe versete pe alte subiecte:Aici.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!