23 de versete biblice despre Dumnezeu Tatăl

Visits: 132

Dumnezeu este Tatăl nostru. El este Creatorul suprem, Suveranul și Păstrătorul suprem al tuturor lucrurilor. El este perfect și are toată puterea și cunoașterea. Tatăl Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Un Tată care ne iubește cu o iubire veșnică, un Tată plin de milă și mângâiere, care ne mângâie în toate necazurile noastre.

Dumnezeu Tatăl este una dintre cele trei Persoane ale Trinității, învățată de creștinism. El este creatorul universului și al întregii vieți, dar și Tatăl iubitor al tuturor celor care îl urmează. În Biblie, există multe versete care ne arată caracterul și inima Tatălui nostru ceresc. În cele ce urmează, vom explora 23 de astfel de versete care ne vor ajuta să înțelegem mai bine cine este Dumnezeu Tatăl și ce înseamnă să fim copiii Săi.


1) Şi „Tată” să nu numiţi pe nimeni pe pământ; pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri. (Matei 23:9)
2) Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. (Luca 12:32)
3) Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. (Ioan 14:23)
4) Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; (Ioan 1:12)
5) Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. (1Ioan 2:15)
6) Eu şi Tatăl una suntem.” (Ioan 10:30)
7) Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale. (Isaia 64:8)
8) orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. (Iacov 1:17)
9) El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt. (Psalmi 68:5)
10) Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. (Efeseni 4:6)
11) Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. (1 Ioan 4:14)
12) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,
care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! (2 Corinteni 1:3-4)
13) Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. (1 Ioan 3:1)
14) Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. (Ioan 17:24)
15) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie (1 Petru 1:3)
16) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. (Efeseni 1:3)
17) Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. (Ioan 1:14)
18) Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui.
Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte! (Proverbe 3:11-12)
19) Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? (Matei 6:26)
20) Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Desluşeşte-ne pilda aceasta.” (Matei 15:15)
21) Totuşi Tu eşti Tatăl nostru! Căci Avraam nu ne cunoaşte, şi Israel nu ştie cine suntem; dar Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, Tu, din veşnicie Te numeşti „Mântuitorul nostru”. (Isaia 63:16)
22) Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.
Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.
Eu şi Tatăl una suntem.” (Ioan 10:28-30)
23) A lui Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin. (Filipeni 4:20)

Încheind această listă de 23 de versete biblice despre Dumnezeu Tatăl, putem concluziona că El este un Tată iubitor și protector, un creator și suveran al universului, dar și un judecător drept și dreptatea însuși. El ne oferă siguranța și securitatea de a fi copiii Săi și ne îndeamnă să Îl căutăm și să Îl iubim cu toată inima noastră. Sperăm că aceste versete ne-au ajutat să cunoaștem mai mult despre inima Tatălui nostru ceresc și să ne încurajeze să ne apropiem de El cu încredere și dragoste.

Rugăciune

Dumnezeule atotputernic, Ție să-Ți fie slava și cinstea! Dumnezeul meu din ceruri vin la Tine prin Domnul meu Isus Cristos mulțumindu-Ți pentru marea Ta iubire și îndurare. Tată, Te rog să preiei controlul asupra vieții mele, a vieții familiei mele, a obiectivelor și proiectelor mele. Dă-mi înțelepciunea și înțelegerea de a gestiona corect ceea ce mi-ai dat și de a putea merge înainte fără să leșin, ci să fiu puternic și curajos. Tu spui în cuvântul Tău: "Orice dar bun și orice dar desăvârșit vine de sus, de la Tatăl luminilor, în care nu este nici o schimbare, nici umbră de schimbare. Doamne și Tată, Îți mulțumesc pentru că Tu m-ai înzestrat, pentru că nu m-ai lăsat în lipsuri și nu m-ai părăsit și ai suplinit tot ce mi-a lipsit, Îți mulțumesc că Îți ții promisiunile. Binecuvântat să fii Dumnezeu și Tată, Ție să-Ți fie toată slava și cinstea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!