24 Versete biblice de mulțumire pentru familie

Visits: 90

Familia este o binecuvântare frumoasă de la Dumnezeu – este atât de frumos să ne putem bucura de momente plăcute alături de cei pe care îi iubim! A fost ideea lui Dumnezeu ca noi să ne naștem și să creștem într-o familie pentru ca, printre altele, să învățăm ce înseamnă să iubim, să respectăm și să lucrăm împreună pentru bunăstarea celorlalți.

Este adevărat că familia noastră este formată din oameni imperfecți ca și noi. Din diverse motive, uneori nu este atât de ușor să primim sau să ne exprimăm dragostea față de cei care fac parte din familia noastră. De aceea, Dumnezeu ne-a dat și familia bisericii, frații și surorile noastre în Hristos. Cu ajutorul lor putem învăța să ne raportăm unii la alții într-un mod sănătos, uniți de dragostea pură care vine de la Dumnezeu.

Fie că ai o familie plină de dragostea lui Dumnezeu, fie că ai o familie care are nevoie de vindecarea și intervenția Lui, amintește-ți că viața de familie a fost ideea Lui, prin urmare, Dumnezeu este un expert în restaurarea relațiilor și în vindecarea a ceea ce pare deteriorat.

Dorința Sa este ca fiecare familie de pe pământ să-L cunoască, să fie transformată de dragostea Sa și să aducă prezența Sa în jurul ei.

Familia este o binecuvântare frumoasă de la Dumnezeu, am fost creați să ne naștem și să creștem într-o familie pentru ca, printre altele, să învățăm ce înseamnă dragostea, respectul și colaborarea pentru binele celorlalți.

Roagă-te pentru familia ta și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru ea în timp ce meditezi la următoarele versete.


1) Esau, ridicând ochii, a văzut femeile şi copiii şi a zis: „Cine sunt aceia?” Şi Iacov a răspuns: „Sunt copiii, pe care i-a dat Dumnezeu robului tău.” (Geneza 33:5)
2) Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15)
3) Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. (1 Tesaloniceni 5:18)
4) …Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,
din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, (Efeseni 3:14-15)
5) Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, (Psalmi 103:17)
6) Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. (1 Corinteni 1:4)
7) Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. (Psalmi 127:3)
8) Nevasta ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale. (Psalmi 128:3)
9) Cum putem noi oare să mulţumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră, înaintea Dumnezeului nostru? (1 Tesaloniceni 3:9)
10) De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii,
nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. (Efeseni 1:15-16)
11) Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste! (1 Cronici 16:28)
12) Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har; (Ioan 1:16)
13) Pentru copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam. (1 Samuel 1:27)
14) Femeile au zis Naomei: „Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare şi al cărui nume va fi lăudat în Israel!
Copilul acesta îţi va înviora sufletul şi va fi sprijinul bătrâneţilor tale; căci l-a născut nora ta, care te iubeşte şi care face pentru tine mai mult decât şapte fii.” (Rut 4:14-15)
15) orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. (Iacov 1;17)
16) Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre; (1 Tesaloniceni 1:2)
17) Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.
Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. (Efeseni 5:19-20)
18) Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. (Filipeni 1:3)
19) Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! (Psalmi 103:1-2)
20) Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor. (Proverbe 17:6)
21) Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioşia Ta. (Isaia 38:19)
22) nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut. (Psalmi 78:4)
23) Domnul să vă înmulţească tot mai mult, pe voi şi pe copiii voştri!
Fiţi binecuvântaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pământul! (Psalmi 115:14-15)
24) Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult. (2 Tesaloniceni 1:3)

Rugăciune

Dumnezeul meu veșnic, mare și puternic, numai Tu ești vrednic de toată slava și cinstea. Sfinte Părinte, îți mulțumesc pentru familia pe care mi-ai dat-o, cea pe care ai ales-o să mă binecuvânteze în acest timp. Te rog să-Ți împlinești scopul în fiecare dintre ei, astfel încât nimic să nu poată afecta scopul pe care Tu l-ai conceput pentru viețile lor. Îți sunt recunoscător pentru ceea ce ai făcut și vei continua să faci pentru noi, pentru că sunt încrezător că, în ciuda oricărei încercări sau circumstanțe, nu ne vei părăsi și nu ne vei abandona, ci că prezența ta ne va călăuzi în orice moment. Îți mulțumesc că prezența Duhului Tău Sfânt a fost fundamentală în viața mea, pentru că, chiar și în mijlocul diferențelor și certurilor, iertarea, reconcilierea și iubirea au prevalat în noi. Ajută-ne să rămânem tari și să ne clădim casa pe stânca care ești tu, ținându-te mereu de mână, să înfruntăm orice încercare împreună ca o familie, ieșind victorioși și întăriți în fiecare dintre ele. Mă rog ca în fiecare zi să putem crește ca familie, nu doar în momentele bune, ci și în cele dificile și întunecate, pentru că știu că vei face să răsară soarele dreptății pentru noi. Îți mulțumesc că tu ești cel care luptă pentru familia mea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!