25 de Psalmi despre slava lui Dumnezeu

Visits: 117

Când citim Biblia, ne putem da seama că puterea lui Dumnezeu este atât de imensă încât adesea ne scapă înțelegerii noastre limitate.

De exemplu, în cartea Psalmii găsim pasaje care vorbesc despre gloria lui Dumnezeu și ne arată că El este atât de magnific încât probabil că nu putem găsi cuvinte pentru a-l descrie.

Scriitorii Psalmilor au observat acest lucru și au dedicat poezii și cântece pentru a lăuda calitățile lui Dumnezeu.

1) Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El. (Psalmi 18:30)

2) Glasul Domnului face pe cerboaice să nască; El despoaie pădurile; în locaşul Lui totul strigă: „Slavă!” Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul, şi Domnul împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de domnie. Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace. (Psalmi 29:9-11)

3) Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta, până la nori. (Psalmi 36:5)

4) Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pământul se topeşte de groază. (Psalmi 46:6)

5) Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfânt! (Psalmi 99:3)

6) Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai presus de pământ şi de ceruri. (Psalmi 148:13)

7) Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 150:6)

8) Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi fie slava Ta peste tot pământul! (Psalmi 108:15)

9) Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava Ta! Ei întinseseră un laţ sub paşii mei; sufletul mi se încovoia, şi-mi săpaseră o groapă înainte: dar au căzut ei în ea. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare; voi cânta, da, şi voi suna din instrumentele mele. Trezeşte-te, suflete! Treziţi-vă, lăută şi harpă! Mă voi trezi în zori de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne! Te voi cânta printre neamuri. Căci bunătatea Ta ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta până la nori. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava Ta! (Psalmi 57:5-11)

10) Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri. (Psalmi 8:1)

11) Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava Numelui Tău! Izbăveşte-ne şi iartă-ne păcatele, pentru Numele Tău! (Psalmi 79:9)

12) Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci. (Psalmi 111:3)

13) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. (Psalmi 19:1)

14) Vor spune slava împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta şi strălucirea plină de slavă a Împărăţiei Tale. (Psalmi 45:11-12)

14) Cine este acest Împărat al slavei?” Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei! (Psalmi 24:10)

15) Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi fie slava Ta peste tot pământul! (Psalmi 108:5)

16) Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul! (Psalmi 3:3)

17) Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. (Psalmi 62:7)

18) Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta! (Psalmi 115:1)

19) Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească! (Psalmi 71:8)

20) Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, slava şi podoaba sunt în Locaşul Lui cel Sfânt. (Psalmi 96:6)

21) Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! Eu strig: „Lăudat să fie Domnul!”, şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei. Mă înconjuraseră legăturile morţii şi mă îngroziseră râurile pieirii; mă înfăşuraseră legăturile mormântului şi mă prinseseră laţurile morţii. Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Atunci s-a zguduit pământul şi s-a cutremurat, temeliile munţilor s-au mişcat şi s-au clătinat, pentru că El Se mâniase. (Psalmi 18:2-7)

22) Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă. Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu lăuta cu zece corzi. Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre! (Psalmi 33:1-3)

23) Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt, în veci de veci! (Psalmi 145:21)

24) Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă. (Psalmi 33:8-9)

25) Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Preaînalte, să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea, credincioşia Ta, cu instrumentul cu zece corzi şi cu lăuta, în sunetele harpei. Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt de veselie, când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci sunt gândurile Tale! Omul prost nu cunoaşte lucrul acesta, şi cel nebun nu ia seama la el. (Psalmi 92:1-6)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!