25 de versete biblice despre chemarea lui Dumnezeu

Visits: 274

Chemarea pe care Dumnezeu ne-o dă este destinul pe care El îl are pentru viața noastră și este scopul pentru care ați fost creați. Cuvântul spune în Apocalipsa 3:20: “Iată, Eu stau la ușă și bat; dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el, și el cu Mine”.

Când asculți această chemare a lui Dumnezeu, este important să știi că chemarea lui Dumnezeu asupra vieții tale este irevocabilă! Da, Dumnezeu te-a chemat! El te-a chemat la mântuire, la pocăință, la dragostea Sa, la viața Sa, la destinul pe care l-a pregătit pentru tine, la Eternitate.

Chemarea lui Dumnezeu este un concept important în creștinism și apare de multe ori în scrierile biblice. Această chemare se referă la îndemnul lui Dumnezeu adresat oamenilor de a trăi o viață în slujba sa și de a-I urma calea. În cele ce urmează, vă prezint 25 de versete biblice despre chemarea lui Dumnezeu.

Aceste versete ne arată că Dumnezeu cheamă oamenii să îl urmeze și să îi slujească, oferindu-le îndrumări și putere prin Duhul Sfânt. Ele ne încurajează să ne apropiem de Dumnezeu și să ne ascultăm chemarea, indiferent de circumstanțele sau provocările vieții. Sper că aceste versete vă vor inspira și vă vor ajuta să vă apropiați de Dumnezeu prin ascultarea de chemarea sa.


1) Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos. (2 Tesaloniceni 2:14)
2) Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi. (1 Petru 5:10)
3) între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos. (Romani 1:6)
4) Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta. (1 Tesaloniceni 5:24)
5) alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. (Filipeni 3:14)
6) De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, (Evrei 3:1)
7) Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. (1 Corinteni 1:9)
8) Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt;
pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 28:29)
9) Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. (Matei 16:24)
10) Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama, (Proverbe 1:24)
11) Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. (1 Petru 1:15-16)
12) De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. (1 Petru 1:10)
13) Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. (Efeseni 4:4)
14) De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)
15) Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. (Ioan 15:16)
16) Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. (1 Timotei 6:12)
17) El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii, (2 Timotei 1:9)
18) Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. (1 Petru 2:21)
19) Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul. (Isaia 45:22)
20) Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.” (Apocalipsa 17:14)
21) Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o,
cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste (Efeseni 4:1-2)
22) Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” (Faptele apostolilor 13:2)
23) Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. (1 Petru 3:9)
24) „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. (Faptele apostolilor 2:38)
25) „Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau; am zis: „Iată-Mă, iată-Mă!” către un neam care nu chema Numele Meu. (Isaia 65:1)

Încheind acest articol despre cele 25 de versete biblice despre chemarea lui Dumnezeu, putem spune că aceste versete ne arată importanța de a fi atenți la îndemnurile și chemarea lui Dumnezeu. Ele ne amintesc că Dumnezeu ne cheamă să trăim o viață plină de scop și sens, în slujba sa și pentru a gloriea lui Dumnezeu. Prin ascultarea la chemarea sa, putem avea o relație mai profundă cu Dumnezeu și putem îndeplini lucrurile pe care El le-a pregătit pentru noi.

Este important să rămânem deschiși și să fim dispuși să ascultăm chemarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Prin rugăciune, studierea Scripturii și ascultarea la îndrumarea Duhului Sfânt, putem afla care este voința lui Dumnezeu pentru viețile noastre și putem urma calea pe care El ne-o indică. Sper că acest articol v-a inspirat să căutați mai mult pe Dumnezeu și să vă ascultați chemarea pentru a vă îndeplini scopul, și aduce glorie lui Dumnezeu.

Rugăciune

¡Dumnezeul meu Atotputernic! În numele lui Isus, Îți mulțumesc că înainte de întemeierea lumii eram deja în planurile Tale și că ai intrat în viața mea la momentul potrivit, când aveam cea mai mare nevoie. Doamne, Îți mulțumesc că m-ai chemat să proclam virtuțile Celui care m-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Te rog să mă ajuți să fiu puternic și curajos, să împlinesc chemarea Ta până la capăt și să renunț la tot ceea ce mă împiedică să avansez în scopul pe care mi l-ai predestinat, ca, chiar și în mijlocul eșecurilor și slăbiciunilor, să continui să cred că Tu vei continua să-ți desăvârșești lucrarea în viața mea. Duhule Sfânt, fă ca focul și pasiunea să ardă în mine în fiecare zi pentru a propovădui Evanghelia Ta și pentru a-i sluji pe alții în dragoste, căci Tu ai venit să slujești și nu să fii slujit. Declar ceea ce spune Cuvântul Tău: "Uitând cele din urmă și tinzând spre cele din față, mă îndrept spre țintă, pentru premiul chemării înalte a lui Dumnezeu în Hristos Isus. În numele lui Isus. amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 4.5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!