25 de Versete biblice despre depresie

Views: 95

Depresia este adesea provocată de circumstanțele vieții, cum ar fi pierderea locului de muncă, moartea unei persoane dragi, divorțul sau problemele psihologice. Este o furtună care pune stăpânire pe sufletele multora, aduce valuri monstruoase și, uneori, ne face să credem că vom muri, eventual ne vom îneca, dar nu uitați că Isus este în acea barcă cu noi. Putem oricând să ne întoarcem la Dumnezeu și să fim călăuziți, transformați și restaurați prin cuvântul Său. ” Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16-17).

În Scriptură, există multe pasaje care abordează tema depresiei și a luptelor emoționale. În cele ce urmează, vom explora 25 de versete biblice care ne pot ajuta să înțelegem mai bine ce este depresia și cum putem găsi speranță și vindecare în Dumnezeu.


1) Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)
2) Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!” (Deuteronom 31:8)
3) Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor. (Psalmi 34:17)
4) Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.
M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii. (Psalmi 40:1-2)
5) Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul! (Psalmi 3:3)
6) De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. (Psalmi 32:10)
7) Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. (Psalmi 42:11)
8) V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)
9) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,
care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! (2 Corinteni 1:3-4)
10) Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi;
dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. (1 Petru 4:12-13)
11) Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui;
dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. (Psalmi 37:23-24)
12) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
13) Şi mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale şi m-ai încins cu bucurie, (Psalmi 30:11)
14) O inimă veselă înseninează faţa; dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. (Proverbe 15:13)
15) pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. (Isaia 40:31)
16) Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. (Ioan 10:10)
17) Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.
Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:6-7)
18) Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:13)
19) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)
20) Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia. (Psalmi 30:5)
21) Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. (Psalmi 23:4)
22) Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. (Proverbe 12:25)
23) Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. (Psalmi 9:9)
24) Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)
25) Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Romani 15:13)

Sperăm că aceste versete biblice despre depresie v-au adus confort și încurajare în vremurile dificile. Înțelegem că depresia poate fi o luptă grea și uneori se simte că nu există nicio scăpare. Cu toate acestea, Dumnezeu ne asigură că nu suntem niciodată singuri în această luptă. El ne îndeamnă să ne întoarcem la El și să ne punem încrederea în El pentru a primi ajutorul și vindecarea de care avem nevoie.

Amintiți-vă întotdeauna că aveți o valoare neprețuită în ochii lui Dumnezeu și că El vă iubește cu o iubire eternă. Nu trebuie să luptați singuri cu depresia, ci să vă îndreptați spre El pentru putere și îndrumare. Prin rugăciune, citirea Scripturii și împărtășirea cu alții, puteți primi ajutorul și susținerea de care aveți nevoie pentru a depăși această luptă.

Încheiem cu versetul din Psalmul 34:18: “Domnul este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit”. În momentele de tristețe și durere, Dumnezeu este acolo pentru a vă vindeca inima și pentru a vă aduce pacea și bucuria care depășește orice înțelegere. Aveți încredere în El și permiteți-I să vă ducă prin această luptă.

Rugăciune

¡Doamne, Tu ești Alfa și Omega! Tată, creator al cerului și al pământului, tu ești cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Strig către tine, Dumnezeul meu din ceruri, pentru că știu că tu ești stăpânul vieții mele și cu siguranță ai promis că nu mă vei lăsa și nu mă vei părăsi. Astăzi te rog să mă eliberezi din starea depresivă în care mă aflu, ajută-mă să nu mă las controlat de emoțiile mele, ci lasă ca Duhul tău cel Sfânt să preia controlul și să domine asupra vieții mele, astfel încât în fiecare zi să mă pot agăța de cuvântul tău. Întărește-mă în puterea iubirii tale, îmbracă-mă în armura ta. În mijlocul oricărei situații dificile, fie ca eu să am curajul de a înfrunta depresia și tristețea. Păzește-mă să nu cedez locul dușmanului prin gânduri de înfrângere, de sinucidere. Declar ceea ce spune Cuvântul Tău: "În sfârșit, fraților, orice lucru adevărat, orice lucru cinstit, orice lucru drept, orice lucru curat, orice lucru frumos, orice lucru de bună reputație; dacă există vreo virtute, orice lucru vrednic de laudă, gândiți-vă la aceste lucruri". Doamne, ia orice gând captiv la picioarele ascultării Tale și din acest moment renunț la orice minciună a diavolului care a venit împotriva mea pentru a mă distruge. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!