25 de Versete biblice despre violență

Visits: 104

În zilele noastre vedem tot felul de violențe: verbală, fizică, psihologică, sexuală etc. și este atât de înrădăcinată în societate încât a devenit parte din rutina noastră; totuși, acest lucru nu ar trebui să fie așa. Biblia este foarte fermă în ceea ce privește violența și iată ce are de spus:


1) Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” (Geneza 4:7)

2) Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I placă răul; cel rău nu poate locui lângă Tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea, şi pierzi pe cei mincinoşi; Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală. (Psalmi 5:4-6)

3) Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme. (Psalmi 7:11)

4) Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia. (Psalmi 11:5)

5) Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea! (Psalmi 34:14)

6) Păzeşte-mă, Doamne, de mâinile celui rău! Fereşte-mă de oamenii asupritori, care se gândesc să mă doboare! (Psalmi 140:4)

7) Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă tine. (Proverbe 3:29)

8) Nu pizmui pe omul asupritor şi nu alege niciuna din căile lui! (Proverbe 3:31)

9) Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezeşte. (Proverbe 10:6-7)

10) Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, dar gura celor răi ascunde silnicie. (Proverbe 10:11)

12) Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. (Marcu 7:21-22)

13) Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului. (Romani 13:3-5)

14) Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică. Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. (Galateni 6:8-9)

15) Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. (Romani 12:17-18)

16) să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii. (Tit 3:2)

17) Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. (1 Petru 3:9)

18) Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. (Geneza 6:11)

19) De aceea mândria le slujeşte ca salbă, şi asuprirea este haina care-i înveleşte. (Psalmi 73:6)

20) Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.” Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei. (Matei 5:21-22)

21) Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. (Levitic 19:17)

22) Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. (Geneza 6:13)

23) Pregătiţi lanţurile! Căci ţara este plină de omoruri, şi cetatea este plină de silnicie. (Ezechiel 7:23)

24) Şi El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Este prea puţin oare pentru casa lui Iuda că săvârşesc ei urâciunile pe care le săvârşesc aici? Trebuia să mai umple şi ţara cu silnicie şi să nu înceteze să Mă mânie? Iată că ei îşi apropie ramura de nas! (Ezechiel 8:17)

25) Ai în vedere legământul! Căci locurile dosnice din ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari. (Psalmi 74:20)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!