25 de versete biblice pentru Ziua Femeii

Visits: 371

Valoarea unei femei nu este o valoare bazată pe posesiunile sale, ci una care vine din interior, dintr-o inimă plină de dragostea lui Dumnezeu care caută să-i binecuvânteze pe alții prin comportamentul și cuvintele sale. Ca femei creștine, Biblia ar trebui să fie ghidul nostru în orice moment, deoarece studierea Cuvântului lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem mai bine inima Tatălui și dragostea Sa pentru fiecare dintre noi.

Să lăsăm Scriptura să ne ghideze mereu, chiar și în mijlocul oricărei circumstanțe. Să administrăm cu înțelepciune tot ceea ce avem, investind timpul nostru și resursele sale pentru cel mai mare beneficiu. “Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.” (Proverbe 31:30)


1) Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. (Proverbe 31:10)
2) Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei.  (Proverbe 14:1)
3) O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. (Proverbe 12:4)
4) Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri.
Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale. (Proverbe 31:11-12)
5) Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând:
„Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” (Proverbe 31:28-29)
6) Acum, fiică, nu te teme, îţi voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea ştie că eşti o femeie cinstită. (Rut 3:11)
7) Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine.
Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. (Proverbe 31:25-26)
8) „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” (Proverbe 31:29)
9) Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. (Proverbe 31:30)
10) Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. (Proverbe 19:14)
11) Eşti frumoasă de tot, iubito, şi n-ai niciun cusur. (Cantarea Cantarilor 4:7)
12) Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. (Cantarea Cantarilor 2:1)
13) Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit.
Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. (Proverbe 31:20-21)
14) Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul.  (Proverbe 18:22)
15) Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. (Geneza 2:22)
16) Totuşi, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.
Căci, dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul prin femeie, şi toate sunt de la Dumnezeu. (1 Corinteni 11:11-12)
17) Cum se uneşte un tânăr cu o fecioară, aşa se vor uni fiii tăi cu tine; şi cum se bucură mirele de mireasa lui, aşa Se va bucura Dumnezeul tău de tine. (Isaia 62:5)
18) Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,
ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. (1 Timotei 2:9-10)
19) Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi! (1 Petru 3:14)
20) Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: (Proverbe 31:28)
21) Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale.
Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!
Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină şi ai îmbrăţişa sânul unei necunoscute? (Proverbe 5:18-20)
22) Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti, în tot timpul vieţii tale deşarte pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare; căci aceasta îţi este partea în viaţă în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare. (Eclesiastul 9:9)
23) Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat. (Efeseni 5:33)
24) Nevasta ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale. (Psalmi 128:3)
25) Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. (Efeseni 5:28)

Rugăciune

Tată bun și credincios a Ta să fie slava și cinstea! Îți mulțumesc, Doamne, că suntem create după chipul și asemănarea Ta și în această zi specială dedicată tuturor femeilor Te rog să binecuvântezi viața fiecărei soții, mame, surori și fiice, ca harul și favoarea Ta să strălucească asupra fiecăreia dintre ele, ca prezența Duhului Tău Sfânt să se revarsă asupra vieții lor și a familiilor lor. Cuvântul Tău spune: “Multe femei au făcut bine, dar tu le întreci pe toate. Învață-le să fie femei înțelepte, prudente, care își construiesc casa pe stâncă și cu înțelepciunea Ta pot lua decizii corecte. Doamne Isuse, dă-le puterea și curajul de a face față oricărei încercări și împrejurări. Te rog să le păzești de orice viclenie și capcană a vrăjmașului. În numele lui Isus, Amin!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!