25 de versete biblice pentru ziua tatălui

Visits: 203

Să înălțăm o rugăciune de recunoștință către Dumnezeu pentru tatăl nostru, acea persoană pe care Dumnezeu a așezat-o în viața noastră pentru a ne instrui pe calea Sa, să ne rugăm ca el să fie plin de putere și ca Duhul Sfânt să-l călăuzească în toate lucrurile.

Părinții sunt darul lui Dumnezeu în viața noastră, în consecință, este stabilit în Scriptură să îi cinstim, una dintre cele zece porunci și prima cu promisiune este aceasta: ” Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” (Efeseni 6:2-3). Ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tatăl pe care îl avem, le binecuvântăm viața prin aceste versete.


1) Tatăl celui neprihănit se înveseleşte, şi cel ce dă naştere unui înţelept se bucură. (Proverbe 23:24)
2) Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.
 „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă (Efeseni 6:1-2)
3) Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mama ta, când a îmbătrânit. (Proverbe 23:22)
4) Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte! (Proverbe 3:12)
5) Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi.
Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. (Deuteronom 6:6-9)
6) Şi, când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veţi socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. (1 Corinteni 16:3)
7) Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El. (Psalmi 103:13)
8) Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! (Psalmi 20:4)
9) Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! (Psalmi 34:8)
10) Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă; (Psalmi 23:1-2)
11) O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor! (Psalmi 31:19)
12) Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor, (Psalmi 119:2)
13) La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Psalmi 3:8)
14) De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)
15) Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace. (Proverbe 3:1-2)
16) Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. (Efeseni 6:10-11)
17) Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi. (Proverbe 4:10)
18) El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.
Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui. (Proverbe 2:7-8)
19) Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. (Efeseni 2:10)
20) Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Romani 15:13)
21) orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. (Iacov 1:17)
22) Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. (3 Ioan 1:2)
23) El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:6)
24) Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El. (Proverbe 14:26)
25) Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!” (Deuteronom 31:8)

Reflecție pentru a binecuvânta părinții

Dragă [numele tatălui],

Astăzi doresc să reflectăm împreună cu tine asupra importanței taților în viața copiilor lor. De-a lungul anilor, mi-ați fost călăuză, sprijin și model de urmat. Învățăturile, valorile și atitudinile dumneavoastră mi-au format caracterul și au fost esențiale în dezvoltarea mea ca persoană.

Într-o societate în care figura tatălui este adesea subestimată, vreau să vă reamintesc cât de important sunteți pentru mine. Ai fost eroul meu, confidentul meu și prietenul meu. Ai fost mereu alături de mine, la bine și la rău, și mi-ai arătat întotdeauna calea cea bună.

Exemplul tău de perseverență, onestitate și iubire necondiționată a lăsat un semn de neșters în viața mea. M-ai învățat că nu există nimic mai valoros decât familia, că munca asiduă și onestitatea sunt baza succesului și că dragostea și respectul sunt pilonii oricărei relații.

Mulțumită ție, am învățat să fiu o persoană responsabilă, plină de compasiune și generoasă. Dăruirea și sacrificiul tău pentru familia noastră au fost un model de urmat și m-au motivat să dau întotdeauna tot ce am mai bun.

Astăzi, în această zi specială, vreau să-ți spun că te iubesc și că îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Îți mulțumesc pentru că ești tatăl meu, pentru că m-ai îndrumat pe calea vieții și pentru că ești modelul meu.

Cu toată dragostea mea

Sperăm că aceste versete despre exemplul taților și despre modul în care Biblia ne învață să îi respectăm vor fi o binecuvântare pentru tine. Dacă doriți mai multe versete despre tați și copii ne puteți scrie și vom încărca cu plăcere mai multe.

Rugăciune

Tată bun și credincios, Ție să-Ți fie slava și cinstea! Prin Domnul meu Isus Cristos îți mulțumesc pentru această zi care a fost dedicată în mod special pentru a-i sărbători pe toți tații. Te rog să binecuvântezi și să întărești viața fiecăruia dintre ei, în această zi specială mă bucur și sărbătoresc privilegiul de a avea doi tați, pe tine, Dumnezeul meu Tatăl care te-ai gândit deja la mine, cel care m-a planificat încă de la întemeierea lumii și pe tatăl meu pământesc care este un om de credință, hotărât și convins că Dumnezeu este călăuza lui. Care prin exemplul său m-a învățat să te iubesc, te rog să-i binecuvântezi viața și să-i dai în fiecare zi înțelepciunea și curajul de a face față provocării de a-și educa și forma copiii. Duhule Sfânt, dă-i puterea de a depăși orice încercare sau circumstanță și de a avea mereu o inimă dispusă să își construiască familia. Declar că bunătatea și mila îl vor însoți în toate zilele vieții sale și că nicio armă îndreptată împotriva lui nu va prospera. În numele lui Isus. Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!