26 Versete biblice de laudă și închinare lui Dumnezeu

Visits: 294

1) când zice: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.” (Evrei 2:12)

2) Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, slava şi podoaba sunt în Locaşul Lui cel Sfânt. (Psalmi 96:6)

3) Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire şi voi chema Numele Domnului; (Psalmi 116:17)

4) Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă. (Psalmi 145:3)

5) Cântaţi Domnului cu mulţumiri, lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu harpa! (Psalmi 147:7)

6) Eu însă Îţi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulţumire, voi împlini juruinţele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul.” (Iona 2:9)

7) Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5)

8) Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui, tăria şi bucuria sunt în Locaşul Lui. (1 Cronici 16:27)

9) În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele: şi-mi voi împlini juruinţele în faţa celor ce se tem de Tine. (Psalmi 22:25)

10) Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. (Psalmi 34:1)

11) Şi atunci limba mea va lăuda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta. (Psalmi 35:28)

12) Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul. (Psalmi 40:3)

13) Buzele mele să vestească lauda Ta, căci Tu mă înveţi orânduirile Tale! (Psalmi 119:171)

14) Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt, în veci de veci! (Psalmi 145:21)

15) Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă, El este de temut, mai presus de toţi dumnezeii; (1 Cronici 16:25)

16) Cetatea aceasta va fi pentru Mine o pricină de laudă şi de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care li-l voi face, vor rămâne mirate şi uimite de toată fericirea şi de toată propăşirea pe care le-o voi da.” (Ieremia 33:9)

17) Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta! (Psalmi 31:1)

18) Mi-aduc aminte şi-mi vărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulţime şi cum înaintam în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie şi mulţumire ale unei mulţimi în sărbătoare. (Psalmi 42:4)

19) Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt. (Psalmi 50:14)

20) Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri; voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov. (Psalmi 75:9)

21) nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut. (Psalmi 78:4)

22) Şi noi, poporul Tău, turma păşunii Tale, Te vom lăuda în veci şi vom vesti din neam în neam laudele Tale. (Psalmi 79:13)

23) Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui! (Psalmi 95:2)

24) Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii. (Psalmi 96:4)

25) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului! (Psalmi 100:1)

26) Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci. (Psalmi 145:1)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 4 Promedio: 3.8]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!