27 de Versete biblice despre binecuvântare și blestem

Visits: 156

Biblia ne arată cât de importante sunt cuvintele. Dacă vor rosti cuvinte pline de har și credincioase, vor primi întotdeauna binecuvântarea lui Dumnezeu. Însă, dacă spui cuvinte necredincioase și rele, vor urma blesteme și rezultate nefavorabile.

Amintindu-vă de învățăturile Bibliei, spuneți întotdeauna cuvinte pline de har și credincioase și veți primi mari binecuvântări de la Dumnezeu. Deuteronomul 28:2 Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău.

Biblia conține multe versete care vorbesc despre binecuvântare și blestem. Aici sunt 27 de versete despre binecuvântare și blestem, selectate din Vechiul și Noul Testament care tratează aceste teme:


1) binecuvântarea, dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta; (Deuteronom 11:27)
2) Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” (Galateni 3:13)
3) Oare din aceeaşi vână a izvorului ţâşneşte şi apă dulce şi apă amară?
Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. (Iacov 3:11-12)
4) Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei! (Iacov 3:10)
5) binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. (Luca 6:28)
6) şi fraţii lor care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci şi doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia, (Neemia 11:12)
7) Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul: (Deuteronom 11:26)
8) După cum aţi fost un blestem între neamuri, casa lui Iuda şi casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui, şi veţi fi o binecuvântare. Nu vă temeţi, ci întăriţi-vă mâinile!” (Zaharia 8:13)
9) Iosua a citit apoi toate cuvintele Legii, binecuvântările şi blestemele, după cum este scris în cartea Legii. (Iosua 8:34)
10) Cu ea binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl nostru, şi tot cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. (Iacov 3:9)
11) Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. (Geneza 12:3)
12) Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul:
binecuvântarea, dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta;
blestemul, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru şi dacă vă veţi abate de la calea pe care v-o dau în ziua aceasta şi vă veţi duce după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi. (Deuteronom 11:26-28)
13) Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, (Deuteronom 30:1)
14) ne ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; când suntem ocărâţi, binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm; (1 Corinteni 4:12)
15) Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântă. (Proverbe 3:33)
16) Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, (Deuteronom 30:19)
17) Căci cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara, dar cei blestemaţi de El sunt nimiciţi. (Psalmi 37:22)
18) Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: (Deuteronom 28:2)
19) Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; (Geneza 3:17)
20) Da, ei pun la cale să-l doboare din înălţimea lui: le place minciuna; cu gura binecuvântă, dar cu inima blestemă. (Psalmi 62:4)
21) Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte. (Deuteronom 28:15)
22) Dacă vezi un om care se crede înţelept, poţi să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. (Proverbe 26:12)
23) Dacă un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: sângele lui să cadă asupra lui. (Levitic 20:9)
24) Dacă nu veţi asculta, dacă nu vă veţi pune inima ca să daţi slavă Numelui Meu, zice Domnul oştirilor, voi arunca în voi blestemul şi voi blestema binecuvântările voastre; da, le-am şi blestemat, pentru că n-aveţi pe inimă porunca Mea. (Maleahi 2:2)
25) Vino, te rog, să-mi blestemi pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine; poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat şi pe cine blestemi tu este blestemat.” (Numeri 22:6)
26) Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. (Exod 21:17)
27) Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. (Efeseni 4:29)

Rugăciune

Binecuvântat Tată ceresc, dragă, bun și credinciosule Dumnezeu. Vin la tine astăzi, prin Domnul meu Isus Hristos. Te rog să fii călăuza mea în orice moment, ajută-mă să aleg deciziile corecte pentru viața mea, ca în urma lor să fie o binecuvântare și nu un blestem. Doamne Isuse, păzește-mi vorbirea, ca tot ce iese din gura mea să fie cuvinte de binecuvântare și nu de blestem, de viață și nu de moarte. Doamne, în mijlocul unei generații pline de rău, fie ca eu și familia mea să trăim o viață plăcută și întreagă pentru Tine. Cuvântul Tău spune: "Blestemul Domnului este în casa celor răi, dar El va binecuvânta locuința celor drepți". Doamne, nu lăsa să intre în viața mea și nici în viața familiei mele vreun lucru necurat sau abominabil, ca să fiu un paznic și să veghez ca binecuvântarea Ta să domnească în casa mea. Să nu dăm niciun loc dușmanului și să închidem orice ușă spre blestem, ruină, mizerie și distrugere. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!