27 de versete biblice pentru a binecuvânta o casă și o familie

Visits: 337

“Îndură-te acum să binecuvântezi casa robului Tău, ca ea să dăinuie în veci înaintea Ta, căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai spus-o, și cu binecuvântarea Ta va fi binecuvântată în veci casa robului Tău.” (2 Samuel 7:29)

Atunci când obținem o casă, dorim ca prezența lui Dumnezeu să locuiască în mijlocul familiei noastre, așa cum noi înșine ne punem la adăpostul binecuvântării lui Dumnezeu, tot așa ar trebui să Îi consacrăm Lui bunurile noastre, căci datorită Lui am avut posibilitatea de a le obține, de aceea, ar trebui să mergem înaintea Tatălui, împreună cu bucurie să mulțumim pentru bunătatea Lui. Și nu numai atât, în fiecare zi ar trebui să declarăm făgăduințele Lui în casa noastră. În acest fel, lumina lui Isus va fi menținută aprinsă în interiorul zidurilor sale și în familiile noastre.


1) De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. (Matei 7.24)
2) Au venit şi au spus împăratului David: „Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom şi tot ce avea, din pricina chivotului lui Dumnezeu.” Atunci David a pornit şi a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. (2 Samuel 6:12)
3) Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. (Psalmi 91:9-10)
4) Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi.
Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. (Deuteronom 6:6-9)
5) Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. (Deuteronom 6:5)
6) Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. (Psalmi 127:1)
7) Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac. (Psalmi 121:8)
8) Coşniţa şi postava ta vor fi binecuvântate. (Deuteronom 28:5)
9) Prin înţelepciune se înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte; (Proverbe 24:3)
10) Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi cu el Cortul şi tot ce cuprinde el şi să-l sfinţeşti, cu toate uneltele lui; şi va fi sfânt. (Exod 40:9)
11) şi le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.” (Matei 21:13)
12) Îl voi aşeza pentru totdeauna în Casa Mea, şi în Împărăţia Mea scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie.” (1 Cronici 17:14)
13) El Îmi va zidi o casă, şi-i voi întări pe vecie scaunul lui de domnie. (1 Cronici 17:12)
14) Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul. (Isaia 54:17)
15) până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până la cărunteţea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc. (Isaia 46:4)
16) „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele. Ce fel de Casă Îmi veţi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă? (Faptele apostolilor 7:49)
17) Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău. (2 Tesaloniceni 3:3)
18) Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. (2 Timotei 4:18)
19) Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. (Psalmi 121:7)
20) voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi voi umple de slavă Casa aceasta, zice Domnul oştirilor. (Hagai 2:7)
21) am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta şi ţi-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ; (2 Samuel 7:9)
22) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
23) Vei fi binecuvântat în cetate şi vei fi binecuvântat la câmp. (Deuteronom 28:3)
24) Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi, zice Domnul oştirilor; şi în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oştirilor.” (Hagai 2:9)
25) Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea. (Psalmi 4:8)
26) Acum, aleg şi sfinţesc Casa aceasta, pentru ca Numele Meu să locuiască în ea pe vecie, şi voi avea întotdeauna ochii şi inima Mea acolo. (2 Cronici 7:16)
27) Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15)

Rugăciune

Domnul meu, sfânt și minunat este numele tău, nimic nu egalează sfințenia ta! Vin la tine prin Domnul meu Isus Hristos, vestind zile de binecuvântare şi de biruinţă asupra caselor si famililor. Doamne Iisuse, Te rog să le dai înțelepciunea de a o construi și prudența de a o menține fermă, ca și în vremurile de necaz și încercare casa lor să nu se prăbușească, pentru că ea este întemeiată pe stânca care ești Tu. Doamne, așa cum ai binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce avea el, fie ca binecuvântarea Ta să rămână peste casa lor și prezența Ta să domnească mereu peste casa lor. Cuvântul Tău spune: "Căci Eu știu gândurile pe care le am față de voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de rău, ca să vă dau un sfârșit așteptat. Declar sângele lui Hristos peste familia lor și fie ca îngerii Tăi să fie trimiși în jurul lor. Tată, Ție să-Ți fie toată slava și cinstea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!