28 de citate din Biblie despre viață

Visits: 50

Viața este un dar de la Dumnezeu, pentru că a fost ideea lui de a ne crea. Noi suntem creația Sa, iar dorința Lui este să fie prieten cu fiecare dintre noi. Dumnezeu dorește să fie o parte importantă din viața ta.

Împărtășește cu el bucuriile, visele și luptele tale. Recunoaște dragostea și grija lui pentru tine. Trăiește fiecare zi din viața ta cu el și inima ta va fi mereu plină de pacea și bucuria lui. Sărbătorește astăzi viața pe care ți-a dat-o Dumnezeu!

În cele ce urmează, vom explora 28 de astfel de citate din Biblie despre viață, care acoperă o gamă variată de subiecte, de la scop și înțelepciune până la iubire și încredere în Dumnezeu. Aceste cuvinte ne oferă o perspectivă profundă asupra vieții umane și ne pot ajuta să navigăm mai înțelept și mai profund în această călătorie numită viață.


1) Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. (Geneza 2:7)

2) Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. (Psalmul 139:13-16)

Dumnezeu te cunoaște din momentul conceperii tale și ți-a format fiecare os. Mulțumește-i pentru viața ta și nu uita niciodată că ești creația Lui minunată – ești important pentru Dumnezeu!

3) Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina. (Psalmul 36:9)

4) Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. (Ioan 10:10)

5) Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

6) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Dumnezeu vrea ca tu să te bucuri de compania Lui pentru toată veșnicia. L-a trimis pe Fiul Său Isus Hristos să moară pe cruce pentru tine, pentru ca tu să ai acces la viața veșnică. Acceptă darul Său!

7) Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată. (Ioan 6:35)

8) Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă! (Psalmul 90:12)

Trăiește-ți viața cu Dumnezeu, urmează-i îndrumările în fiecare zi. Primește înțelepciunea care vine de la el, astfel încât să acționezi întotdeauna conform voinței sale.

9) Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. (Proverbe 21:21)

10) „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Ioan 6:68)

11) Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. (Proverbe 4:23)

Încercați să vă păstrați inima aliniată cu Dumnezeu și cu voia Lui. Având grijă de ceea ce intră în inima ta, vei putea trăi mai liniștit.

12) Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de templul Lui. (Psalmul 27:4)

13) Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. (Efeseni 5:15-16)

14) Domnul omoară şi învie, El coboară în Locuinţa morţilor şi El scoate de acolo. (1 Samuel 2:6)

15) Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” (Ioan 11:25-26)

Credeți în Isus și veți avea viață veșnică!

16) De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? (Matei 6:25-27)

17) Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. (Galateni 2:20)

18) Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele. (Psalmul 23:6)

Dacă Domnul este Păstorul tău, dacă el este cel care te călăuzește și are grijă de tine, bunătatea și dragostea lui vor fi cu tine pentru totdeauna. Nu refuzați compania Tatălui vostru ceresc.

19) Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui. Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? (Marcu 8:34-36)

20) Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite?Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare! Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea! (Psalmul 34:12-14)

21) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Exodul 20:12)

22) Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” (Luca 12:15)

Cel mai important lucru în viață nu este cel material. Nu vă concentrați pe a trăi pentru a avea mai multe lucruri. Sărbătoriți ceea ce v-a dat Dumnezeu, dar nu uitați că prezența Lui este cea mai mare avere și cea mai importantă binecuvântare a voastră.

23) „Doamne, spune-mi care este sfârşitul vieţii mele, care este măsura zilelor mele, ca să ştiu cât de trecător sunt.” Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână, şi viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ţine. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori, şi nu ştie cine le va lua. (Psalmul 39:4-6)

24) Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. (Psalmul 104:33)

25) Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute, şi noi zburăm. (Psalmul 90:10)

26) Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac. (Psalmul 121:7-8)

27) Frica de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii. (Proverbe 14:27)

28) Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. Naşterea îşi are vremea ei, şi moartea îşi are vremea ei; săditul îşi are vremea lui, şi smulgerea celor sădite îşi are vremea ei. Uciderea îşi are vremea ei, şi tămăduirea îşi are vremea ei; dărâmarea îşi are vremea ei, şi zidirea îşi are vremea ei; plânsul îşi are vremea lui, şi râsul îşi are vremea lui; bocitul îşi are vremea lui, şi jucatul îşi are vremea lui; aruncarea cu pietre îşi are vremea ei, şi strângerea pietrelor îşi are vremea ei; îmbrăţişarea îşi are vremea ei, şi depărtarea de îmbrăţişări îşi are vremea ei; căutarea îşi are vremea ei, şi pierderea îşi are vremea ei; păstrarea îşi are vremea ei, şi lepădarea îşi are vremea ei; ruptul îşi are vremea lui, şi cusutul îşi are vremea lui; tăcerea îşi are vremea ei, şi vorbirea îşi are vremea ei; iubitul îşi are vremea lui, şi urâtul îşi are vremea lui; războiul îşi are vremea lui, şi pacea îşi are vremea ei. (Eclesiastul 3:1-8)


Aceste 28 de citate din Biblie despre viață reprezintă o bogată sursă de înțelepciune și inspirație care ne îndeamnă să reflectăm asupra semnificației și scopului nostru în această călătorie numită viață.

Ele ne amintesc de importanța încrederii în Dumnezeu, a iubirii față de alții și a căutării înțelepciunii și sensului în tot ceea ce facem. În fața provocărilor și bucuriilor vieții, aceste cuvinte din Scriptură pot servi drept ghid și consolare, oferindu-ne îndrumare și putere pentru a trăi o viață plină de semnificație și scop.

Să continuăm să căutăm învățăturile și îndemnurile din aceste citate pentru a ghida pașii noștri în această călătorie și pentru a ne ajuta să trăim în armonie cu voința lui Dumnezeu. Fie ca aceste cuvinte să fie o sursă constantă de inspirație și călăuzire în viața noastră de zi cu zi, îndrumându-ne spre o viață plină de iubire, înțelepciune și scop.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!