28 de Versete biblice de vindecare și miracole

Views: 130

Un miracol este un eveniment care nu poate fi explicat prin legi naturale. Minunile sunt făcute prin puterea lui Dumnezeu, nu sunt făcute de anumite obiecte, din întâmplare sau de oameni, toate minunile se datorează suveranității și puterii lui Dumnezeu. El acționează conform voinței Sale perfecte și nimeni nu poate pune la îndoială acest lucru. În cuvântul lui Dumnezeu găsim multe minuni pe care Dumnezeu le-a făcut și au rămas în cuvântul său pentru mărturia celor care vor crede și pentru întreaga omenire.

În Biblie, există mai multe versete care descriu vindecări și miracole. Iată 28 de astfel de versete:


1) Domnul a făcut, sub ochii noştri, minuni şi semne mari şi nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui faraon şi împotriva întregii lui case; (Deuteronom 6:22)
2) Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.” (Marcu 10:27)
3) Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23)
4) „Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?” (Ieremia 32:27)
5) Mulţi din norod au crezut în El şi ziceau: „Când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut Omul acesta?” (Ioan 7:31)
6) Şi n-a făcut multe minuni în locul acela, din pricina necredinţei lor. (Matei 13:58)
7) Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.” Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. (Matei 9:22)
8) Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta.” (Marcu 5:34)
9) Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.” (Luca 18:27)
10) Cel dintâi a venit şi i-a zis: „Doamne, polul tău a mai adus zece poli.”
El i-a zis: „Bine, rob bun; fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri, primeşte cârmuirea a zece cetăţi.” (Luca 19:16-17)
11) Ei erau uimiţi peste măsură de mult şi ziceau: „Toate le face de minune; chiar şi pe surzi îi face să audă, şi pe muţi să vorbească.” (Marcu 7:37)
12) Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de opt ani olog în pat.
„Enea”, i-a zis Petru, „Isus Hristos te vindecă; scoală-te şi fă-ţi patul.” Şi Enea s-a sculat îndată.
Toţi locuitorii din Lida şi din Sarona l-au văzut şi s-au întors la Domnul. (Faptele apostolilor 9:33-35)
13) Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, „Scoală-te”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul şi du-te acasă.” Slăbănogul s-a sculat şi s-a dus acasă. (Matei 9:6-7)
14) Când L-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă, şi au ţipat;
pentru că toţi L-au văzut şi s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei şi le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!” (Marcu 6:49-50)
15) Dar Isus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu te teme; crede numai, şi va fi tămăduită.” (Luca 8:50)
16) „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici acolo”, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. (Matei 17:20)
17) Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel;
până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau bolile şi ieşeau afară din ei duhurile rele. (Faptele apostolilor 19:11-12)
18) El a zis: „Pentru că şi-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam!” (Exod 17:16)
19) Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: „Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare”, se va face. (Matei 21:21)
20) Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, Acesta este Prorocul cel aşteptat în lume.” (Ioan 6:14)
21) Moise şi-a întins mâna spre mare. Şi Domnul a pus marea în mişcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat marea, şi apele s-au despărţit în două. (Exod 14:21)
22) Moise şi Aaron s-au dus la faraon şi au făcut cum poruncise Domnul. Aaron şi-a aruncat toiagul înaintea lui faraon şi înaintea slujitorilor lui; şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. (Exod 7:10)
23) Aaron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnul lui Moise; şi Moise a făcut semnele înaintea poporului. (Exod 4:30)
24) A doua zi, când a intrat Moise în Cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise şi copsese migdale. (Numeri 17:8)
25) Isus i-a zis: „Dacă nu vedeţi semne şi minuni, cu niciun chip nu credeţi!” (Ioan 4:48)
26) Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: „Loveşte, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire.” Şi Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. (2 Imparati 6:18)
27) Moise a strigat către Domnul; şi Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat în apă. Şi apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi şi porunci, şi acolo l-a pus la încercare. (Exod 15:25)
28) Ilie a răspuns căpeteniei peste cincizeci: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer şi să te mistuie, pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Şi s-a coborât foc din cer şi l-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci de oameni ai lui. (2 Imparati 1:10)

Aceste 28 de versete despre vindecare și miracole din Biblie ne arată puterea lui Dumnezeu de a vindeca bolile și de a face minuni în viața oamenilor. În aceste pasaje, putem vedea că Isus a vindecat oameni bolnavi, leproși, orbi, surzi, muti și chiar a înviat morți. În plus, vedem cum credința și rugăciunea au jucat un rol important în aceste vindecări și miracole. Aceste pasaje ne oferă speranță și încredere că putem să ne ridicăm din orice boală sau suferință prin puterea lui Dumnezeu și prin credința noastră în El.

Rugăciune

Tată bun și credincios, a Ta să fie slava și cinstea! Strig către tine, Dumnezeul meu din ceruri, căci nu este altul ca tine, tu ești făcător de minuni și de miracole, din mâna egiptenilor ai izbăvit poporul tău, cu mână tare și cu braț întins, prin semne și minuni. Tu ești cel care ai făcut să plouă cu prepelițe și apă din cer și ai deschis Marea Roșie în două ca să treacă poporul tău. Îți mulțumim Tată, pentru că pentru tine nimic nu este imposibil și într-un timp de atâta rău, criză, boală, numai cu puterea ta putem vedea mâna ta puternică mișcându-se în favoarea noastră prin minuni și miracole, în viața noastră și a familiei noastre, numai tu poți inversa orice diagnostic, poți transforma furtuna în mare bine. Tată, te rog să trezești credința poporului tău, căci tu nu te schimbi niciodată, tu ești același ieri, azi și în vecii vecilor. Tu continui să vindeci, să restaurezi și să eliberezi vieți, Doamne, Ție să-Ți fie toată slava și cinstea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!