29 de versete biblice despre laudă

Cuvintele „închinare” și „laudă” sunt pe buzele a milioane de oameni, cu siguranță mai mult ca niciodată în istorie. Acesta este un lucru foarte bun când vine vorba de închinare biblică și laudă a singurului Dumnezeu adevărat.

Așa cum Domnul Iisus Hristos i-a spus acelei samaritene, Tatăl caută adevărați închinători care să i se închine. La urma urmei, El ne-a creat, ne-a dat viață, pentru asta: astfel încât să ne închinăm lui; și ne-a salvat să facem acest lucru „în duh și în adevăr”. Domnul să găsească în noi închinătorii pe care îi caută!

1 Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie. (Isaia 25:1)

2 Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 150:6)

3 Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! (Psalmi 103:1)

4 Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau. (Faptele apostolilor 16:25)

5 Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. (Psalmi 42:11)

6 Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. (Psalmi 9:1)

7 Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele. (Psalmi 28:7 )

8 Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele:
Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! (Psalmi 39:13-14 )

9 Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea buzele mele cântă laudele Tale.
Te voi binecuvânta, dar, toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile. (Psalmi 63:3-4 )

10 Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească! (Psalmi 71:8)

11 Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă. (Psalmi 145:3)

12 Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5:13)

13 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. (Coloseni 3:16)

14 Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. (Psalmi 34:1)

15 Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui! (Psalmi 105:1)

16 Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? (Psalmi 56:4)

17 Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)

18 Fiindcă este scris: „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” (Romani 14:11)

19 Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.
Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele apostolilor 2:46-47)

20 Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea. (Psalmi 66:17)

21 Te voi lăuda cu inimă neprihănită, când voi învăţa legile dreptăţii Tale. (Psalmi 119:7)

22 Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea! (Ieremia 17:14)

23 şi veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui! (Isaia 12:4)

24 Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei! (Iacov 3:10)

25 Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!” (Daniel 2:23)

26 Atunci Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat
şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!” (Iov 1:20-21)

27 Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci. (Psalmi 145:1)

28 Te voi lăuda printre popoare, Doamne, Te voi cânta printre neamuri.(Psalmi 108: 3)

29 Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese. (Luca 2:20)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 7 Promedio: 3.7]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!