29 de Versete biblice despre stres

Views: 95

Stresul este un sentiment care îți poate afecta negativ starea de spirit, alterându-ți emoțiile și făcându-te să pierzi controlul asupra oricărei situații, și nu implică doar viața ta personală, ci îi poate afecta și pe cei din jurul tău.

Acest sentiment începe să acționeze în tăcere pe măsură ce acumulezi neplăceri peste neplăceri, oboseală, griji, neînțelegeri și diferite fricțiuni în viața ta de zi cu zi, iar la acestea se adaugă și influența dușmanului, făcându-te iritabil și furios până când uiți pacea pe care ți-a dat-o Isus murind pentru tine pe cruce, mulți oameni și-au pierdut viața din cauza stresului, având brusc un atac de cord și din păcate mulți ajung în iad pentru că nu au o inimă curată.

În mijlocul tuturor grijilor și anxietății trebuie să înțelegi că Isus este Prințul Păcii, iar dacă acum treci printr-o situație în care simți că nu ești calm este pentru că nu te întorci la Dumnezeu ci mai degrabă te bazezi pe propria ta putere, singura cale de a fi complet calm este să te odihnești în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre tine, În loc să asculți zgomotele circumstanțelor, problemele de acasă, datoriile pe care trebuie să le plătești sau boala din familia ta, trebuie să înțelegi că cea mai bună resursă a ta este Isus și că El este singurul răspuns la toate nevoile tale, strigă către Dumnezeu, smerește-te înaintea Lui și vei vedea manifestarea Lui în viața ta, dar ai ca primă alternativă, lasă-L pe El să fie principalul tău contact și nu-L căuta când nu găsești ce să faci, învață să depinzi de Dumnezeu, golește-te și eliberează-ți mintea de atâtea lucruri negative care nu-ți permit să vezi clar tot ce face Isus pentru tine, Nu mă joc când îți spun că stresul îi răpește pe mulți care încă mai aveau un mare scop de împlinit pe acest pământ, meditează în inima ta, dă drumul la toate poverile tale și predă-ți viața lui Dumnezeu, lasă mâna Lui puternică să îți țină viața, El te iubește și vrea să te elibereze de acea opresiune care nu te lasă să mergi înainte.


1) Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:7)

2) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

3) Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. (Ioan 14:1)

4) Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. (Ioan 14:27)

5) dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)

6) Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)

7) Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. (Iacov 1:2-3)

8) Vai de voi care sunteţi sătui acum! Pentru că voi veţi flămânzi! Vai de voi care râdeţi acum, pentru că voi veţi plânge şi vă veţi tângui! (Luca 6:25)

9) „Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?” (Ieremia 32:27)

10) Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)

11) Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5)

12) Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui. (Isaia 40:10)

13) pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, (Evrei 6:19)

14) Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire. Primeşte învăţătură din gura Lui şi pune-ţi la inimă cuvintele Lui. (Iov 22:21-22)

15) Ori de câte ori zic: „Mi se clatină piciorul!”, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul. (Psalmii 94:18-19)

16) Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (1 Timotei 1:7)

17) Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. (Proverbe 12:25)

18) Nu-mi ascunde faţa Ta în ziua necazului meu! Pleacă-Ţi urechea spre mine, când strig! Ascultă-mă degrabă! (Psalmii 102:2)

19) şi a zis: „În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul, şi m-a ascultat; din mijlocul Locuinţei morţilor am strigat, şi mi-ai auzit glasul. (Iona 2:2)

20) În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu; din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui. (2 Samuel 22:7)

21) Îmi fierb măruntaiele fără încetare, m-au apucat zilele de durere. (Iov 30:27)

22) Către Domnul strig în strâmtorarea mea, şi El m-ascultă. (Psalmii 120:1)

23) Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul. (Psalmii 94:19)

24) Atunci, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor; (Psalmii 107:6)

25) Necazul şi strâmtorarea mă ajung, dar poruncile Tale sunt desfătarea mea. (Psalmii 119:143)

26) Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace. (Psalmii 29:11)

27) V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)

28) Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru. (2 Corinteni 4:8-10)

29) De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită şi zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine! Căci Tu eşti un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmaşului. (Psalmii 61:2-3)


Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic! Numai Tu ești vrednic de toată lauda și închinarea. Doamne, astăzi, ca în fiecare zi, vin în fața ta în numele lui Isus pentru a-ți mulțumi pentru dragostea ta și pentru prezența ta minunată. Îți cer, dragă Doamne, să Te glorifici în viața mea, în timp ce trec printr-o perioadă de suferință și angoasă. Dă-mi puterea și voința de a continua să mă lupt, îți dau poverile mele, temerile și dorințele mele. Duhule Sfinte, dezrădăcinează frustrarea și tristețea, fă-mi inima să înțeleagă că Tu te îngrijești de mine în orice situație, fie că sunt în belșug sau în lipsă, în singurătate sau în companie, căci este scris: “Iată, Eu sunt Domnul, Dumnezeul a toată făptura; îmi va fi oare ceva greu? Pleacă-Ți fața, Dumnezeul meu, privește-mă și ai milă de mine în timp ce mă lupt să depășesc dificultățile vieții. Te rog să-mi umpli mintea, trupul, sufletul și spiritul cu pacea Ta supraabundentă, să preiei controlul emoțiilor și sentimentelor mele, astfel încât acestea să se supună voinței Tale. Îți mulțumesc pentru credincioșia Ta care nu dă greș chiar dacă eu sunt necredincios. În numele lui Isus Amin!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!