30 de Versete biblice despre protecția lui Dumnezeu

Trăim vremuri în care insecuritatea și violența se întâmplă zilnic. Acest lucru ne face să ne facem griji pentru siguranța noastră și a celor dragi. Cu toate acestea, Biblia ne spune că nu trebuie să ne temem de nimic, pentru că Dumnezeu este suveran peste tot. Iată câteva versete din Biblie despre protecția lui Dumnezeu:

Aici veți găsi totul, de la versete de protecție pentru familie, versete de siguranță și încredere și tot ceea ce este legat de protecția lui Dumnezeu pentru copiii Săi.


2) Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi staţi liniştiţi.” (Exod 14:14)

2) Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi, ca să bată pe vrăjmaşii voştri, ca să vă mântuiască.” (Deuteronom 20:4)

3) Dumnezeu este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu şi puterea care mă mântuieşte, turnul meu cel înalt şi scăparea mea. Mântuitorule! Tu mă scapi de silnicie. Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei. (2 Samuel 22:3-4)

4) Strig către Tine, căci m-asculţi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi urechea spre mine, ascultă cuvântul meu! Arată-Ţi bunătatea Ta cea minunată, Tu, care scapi pe cei ce caută adăpost şi-i izbăveşti de potrivnicii lor prin dreapta Ta! (Psalmi 17:7-8)

5) Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui. (Psalmi 34:6)

6) Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. (Psalmi 34:17-19)

7) Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt, către Dumnezeu, care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu Îşi va trimite bunătatea şi credincioşia. (Psalmi 57:2-3)

8) Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte. Domnul va sfârşi ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale. (Psalmi 138:7-8)

8) El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă. Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc, şi nimiceşte pe toţi cei răi. (Psalmi 145:19-20)

9) Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost (Proverbe 18:10)

10) Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. (Proverbe 29:25)

11) Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. ( Naum 1:7)

12) Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:6)

13) Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. (Psalmi 32:7)

14) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. (Psalmi 46:1)

15) Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” (Deuteronom 31:6)

16) Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred. (Psalmi 16:1)

17) Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? (Psalmi 118:6)

18) Tu eşti adăpostul şi scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduinţa Ta. (Psalmi 119:114)

19) Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El. (Psalmi 18:30)

20) Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. (Psalmi 16:8)

21) Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul! (Psalmi 3:3)

22) Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om; (Psalmi 118:8)

23) Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi niciunul din cei ce se încred în El, nu este osândit. (Psalmi 34:22)

24) Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:13)

25) până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până la cărunteţea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc. (Isaia 46:4)

26) Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. (Proverbe 4:23)

27) Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? (Romani 8:31)

28) Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. (Proverbe 30:5)

29) Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul? Şi cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru? (2 Samuel 22:32)

30) Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul. (Isaia 54:17)


Sperăm că toate textele prezentate mai sus vor fi o binecuvântare. Ele se aplică în toate ocaziile, stările și încercările.

V-ați întrebat vreodată care este protecția lui Dumnezeu asupra celor aleși de El? Suntem siguri că, cu ajutorul textelor biblice de mai sus, vom putea răspunde la această întrebare. !Dumnezeu să vă ocrotească!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!