30 de versete biblice pentru căsnicii

Visits: 27

Cuplurile căsătorite ar trebui să colaboreze pentru atingerea unor obiective comune, unindu-și forțele pentru a vedea împlinite visele și dorințele pe care Dumnezeu le-a pus în inimile lor. Fiecare ar trebui să aibă grijă de bunăstarea celuilalt, să se îngrijească de el și să-l ajute. Dacă unul cade, celălalt îl va ridica, îi va bandaja rana, îl va încuraja să continue. Dumnezeu ne-a lăsat multe versete care ne învață despre căsătorie și o întăresc. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur?” (Eclesiastul 4:9-11).

Căsnicia este una dintre cele mai importante relații din viața noastră și Biblia are multe cuvinte înțelepte despre această instituție. În această colecție de 30 de citate biblice pentru căsnicii, vom explora versete care abordează teme precum dragostea, înțelegerea, respectul, sacrificiul și comunicarea în căsnicie. Aceste citate ne oferă îndrumare și încurajare pentru a întreține căsnicii sănătoase și binecuvântate, bazate pe dragostea lui Dumnezeu.

Indiferent dacă sunteți într-o căsnicie proaspătă sau ați fost împreună timp de ani, aceste citate biblice vor oferi un ghid valoros pentru a îmbunătăți relația dvs. și a vă consolida legătura cu partenerul dvs. Așadar, să începem explorarea acestor versete, cu speranța că vor inspira și încuraja căsniciile noastre pentru a crește în dragoste și înțelegere.

Iată 30 de versete din Biblie care ne pot ajuta și ne pot inspira pentru o relație conform voinței lui Dumnezeu


1) Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. (Proverbe 31:10)
2) Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; (Efeseni 5:22)
3) Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască
şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”?
Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Matei 19:4-6)
4) Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat. (Efeseni 5:33)
5) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. (1 Corinteni 13:4-7)
6) Nu vă uitaţi că sunt aşa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine, şi m-au pus păzitoare la vii. Dar via frumuseţii mele n-am păzit-o. (Cantarea Cantarilor 1:7)
7) Ce lipici în dezmierdările tale, soro, mireaso! Dezmierdările tale preţuiesc mai mult decât vinul, şi miresmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele! (Cantarea Cantarilor 4:10)
8) Ce frumos eşti, preaiubitule, ce plăcut eşti! Verdeaţa este patul nostru! (Cantarea Cantarilor 4:16)
9) De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup. (Geneza 2:24)
10) Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. (Proverbe 18:22)
11) Ce frumoasă eşti, iubito, uite ce frumoasă eşti cu ochii tăi de porumbiţă! (Cantarea Cantarilor 1:15)
12) Trage-mă după tine! Şi haidem să alergăm! Împăratul mă duce în odăile lui… Ne vom înveseli şi ne vom bucura de tine; vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul! Pe drept eşti iubit. (Cantarea Cantarilor 1:4)
13) Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. (1 Corinteni 13:8)
14) Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată ca Locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului.
Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea s-o înece; de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ. (Cantarea Cantarilor 8:6-7)
15) Mi-ai răpit inima, soro, mireaso, mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănţişoarele de la gâtul tău! (Cantarea Cantarilor 4:9)
16) Eşti frumoasă de tot, iubito, şi n-ai niciun cusur. (Cantarea Cantarilor 4:7)
17) Să mă sărute cu sărutările gurii lui! Căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, (Cantarea Cantarilor 1:2)
18) Preaiubitul meu este al meu, şi eu sunt a lui; el îşi paşte turma între crini. (Cantarea Cantarilor 2:16)
19) Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. (Coloseni 3:14)
20) Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei 5:8)
21) Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. (1 Corinteni 7:2)
22) Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;
căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. (Efeseni 5:22-23)
23) Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. (Proverbe 19:14)
24) Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor. (Eclesiastul 4:12)
25) Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, (Efeseni 5:25)
26) Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. (1 Corinteni 13:13)
27) Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.
Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. (Romani 12:9-10)
28) Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.
 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.
Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;
dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.
Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. (1 Corinteni 13:1-13)
29) Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.
Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice.
Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur?
Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor. (Eclesiastul 4:9-12)
30) Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. (1 Petru 4:8)

Aceste citate biblice pentru căsnicii ne-au oferit o privire profundă asupra dragostei, respectului, înțelegerii, sacrificiului și comunicării într-o căsnicie. Acestea ne-au încurajat să ne concentrăm pe aspectele esențiale ale unei relații sănătoase și să ne străduim să aplicăm aceste învățături în propria noastră viață.

În concluzie, dorim să subliniem importanța de a avea o perspectivă biblică asupra căsniciei și de a ne lăsa ghidați de învățăturile divine în acest aspect important al vieții noastre. Sperăm că aceste citate v-au inspirat și v-au încurajat să construiți o căsnicie mai puternică și mai profundă, bazată pe iubirea lui Dumnezeu.

Rugăciune

Dragă Tată ceresc, a Ta să fie slava și cinstea! În numele lui Isus, Îți cer ca dragostea Ta să fie centrul căsniciei mele, ca în fiecare zi să aprinzi în noi focul pasiunii, ca roadele Duhului Tău Sfânt să se manifeste în viața noastră și să rămânem îmbrăcați în legătura perfectă a unității. Doamne Iisuse, Te rog să-mi dirijezi căsnicia și să fim o reflectare a iubirii Tale în viața celorlalți, arătându-ne iubire autentică, pură și sinceră, fără pretenții sau prefăcătorie. Tu spui în cuvântul Tău: "Să umblăm în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru noi". Tată, tu ești un Dumnezeu al legămintelor, ajută-ne să respectăm cuvântul tău și să ne iubim unii pe alții, pentru ca împreună să putem depăși barierele și toate circumstanțele. În numele lui Isus, amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!