30 de Versete din Biblie pentru Tineri și Adolescenți

Visits: 230

Fără îndoială că Dumnezeu are mari promisiuni pentru tinerii de astăzi, este o vârstă excelentă pentru a-ți dărui viața și timpul tău lui Dumnezeu, dar distragerile vieții ne îndepărtează adesea, dar astăzi Dumnezeu vrea să-ți vorbească.

Îți prezentăm lista cu versete pentru tineri din Biblie, pentru ca tu să înțelegi mesajul lui Dumnezeu și pentru ca în momentele în care simți că nu mai poți suporta, să îți amintești că nu ești singur. Lasă-te inspirat de aceste mesaje de dragoste pentru tineri din Biblie.

Tinerețea și adolescența reprezintă o perioadă de schimbare și tranziție în viața fiecăruia. Mulți tineri se străduiesc să se integreze și să își asume responsabilități noi și mari, ceea ce poate fi stresant și singuratic. Tinerii sunt bombardați continuu cu mesaje din partea mass-mediei și a colegilor lor, care le spun că nu sunt niciodată suficient de buni și că nu se pot ridica niciodată la nivelul așteptărilor de la ei. Nu este de mirare că majoritatea adolescenților se simt neajutorați și singuri.

Adolescenții au nevoie de toată dragostea și sprijinul familiei, dar mai presus de toate trebuie să aibă mereu în minte dragostea lui Dumnezeu. Folosește aceste versete din Biblie pentru tineri pentru a-i mângâia și încuraja în aceste momente de dezechilibru emoțional. De asemenea, ei pot ajuta la controlul tinerilor rebeli care s-au abătut de la calea lui Dumnezeu.

Este important ca părinți, adulți sau prieteni, să îi învățăm cuvântul lui Dumnezeu și să îi facem să cunoască ușurarea pe care ne-o oferă versetele Lui, prin Biblie. Citește versetele pentru tineri care te vor ajuta să găsești calea potrivită pentru a vindeca orice disperare și probleme pe care ți le prezintă viața.


1) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Exod 20:12)

2) Fiecare din voi să cinstească pe mama sa şi pe tatăl său şi să păzească Sabatele Mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Levitic 19:3)

3) „Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său şi pe mama sa!” Şi tot poporul să răspundă: „Amin!” (Deuteronom 27:16)

4) Nu-Ţi aduce aminte de greşelile din tinereţea mea, nici de fărădelegile mele; ci adu-Ţi aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne! (Psalmi 25:7)

5) Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea. (Psalmi 71:5)

6) Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, şi până acum eu vestesc minunile Tale. (Psalmi 71:17)

7) El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul. (Psalmi 103:5)

8) Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău. (Psalmi 119:9)

9) Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. (Proverbe 20:29)

10) Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său şi nesocoteşte ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu şi îl vor mânca puii de vultur. (Proverbe 30:17)

11) Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. (Eclesiastul 11:9)

12) Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: „Sunt un copil”, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap zice Domnul.” (Ieremia 1:7-8)

13) Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui. (Plangerile lui Ieremia 3:27)

14) Căci Dumnezeu a zis: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea.” (Matei 15:4)

15) Fugiţi de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat săvârşit afară din trup, dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. (1 Corinteni 6:18)

16) Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. (1 Corinteni 10:23)

17) Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. (1 Timotei 4:18)

18) Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. (2 Timotei 2:22)

19) Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi
şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie,
de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi. (Tit 2:6-8)

20) În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, (1 Petru 1:6)

21) Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină, 31 dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:30-31)

22) Goneşte orice necaz din inima ta şi depărtează răul din trupul tău; căci tinereţea şi zorile vieţii sunt trecătoare. (Eclesiastul 11:10)

23) Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea. (Psalmi 37:25)

24) Fiule, dă-mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. (Proverbe 23:26)

25) Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale: (Proverbe 6:20)

26) Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mama ta, când a îmbătrânit. (Proverbe 23:22)

27) Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, şi o nevastă gâlcevitoare este ca o streaşină de pe care picură întruna. (Proverbe 19:13)

28) Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. (Proverbe 14:1)

29) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

30) Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
(Romani 12:1-2)


Sperăm că aceste versete biblice vor fi de ajutor și de binecuvântare pentru viața ta, Dumnezeu are cele mai bune planuri pentru viața ta, predă-te Lui și El îți va da o viață plină de binecuvântare și favoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze foarte mult.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!