30 Versete biblice despre puterea cuvintelor

Visits: 186

Studiile efectuate de-a lungul anilor au arătat că cuvintele au un impact asupra corpului nostru, dovedind ceea ce Biblia avertizează de mii de ani.

Versetele biblice vorbesc despre puterea cuvintelor, despre impactul lor asupra celorlalți și asupra noastră înșine și ne reamintesc să fim atenți la ceea ce spunem.

1) Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit. (Proverbe 10:19)

2) Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă. (Proverbe 11:9)

3) Omul milostiv îşi face bine sufletului său, dar omul fără milă îşi tulbură însăşi carnea lui. (Proverbe 11:17)

4) Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte după lucrul mâinilor lui. (Proverbe 12:14)

5) Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. (Proverbe 12:18-19)

6) Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. (Proverbe 13:3)

Vă recomandăm să citiți De ce ne spune Biblia să ne păzim gura?

7) Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia. Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, dar gura nesocotiţilor împroaşcă nebunie. (Proverbe 15:1-2)

8) Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul. (Proverbe 15:4)

9) Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase. (Proverbe 16:24)

10) Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele. (Proverbe 18:21)

11) Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, poţi să nădăjduieşti mai mult de la un nebun decât de la el. (Proverbe 29:20)

12) Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”(Matei 12:36-37)

13) Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. (Iacov 1:26)

14) Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei. (Iacov 3:6)

15) Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. (1 Petru 4:11)

16) căci vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri. (Luca 21:15)

17) Căci, chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulţeşte deşertăciunea, ce folos are omul din ea? (Eclesiastul 6:11)

18) Moise a învăţat toată înţelepciunea egiptenilor şi era puternic în cuvinte şi în fapte. (Faptele apostolilor 7:22)

19) Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui. (Psalmi 19:3-4)

20) Gura nebunului îi aduce pieirea, şi buzele îi sunt o cursă pentru suflet. (Proverbe 18:7)

21) Apoi Domnul Şi-a întins mâna şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: „Iată, pun cuvintele Mele în gura ta. (Ieremia 1:9)

22) prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de apărare pe care le dă neprihănirea; (2 Corinteni 6:7)

23) Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă. (Ioan 6:63)

24) Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea să ascult cum ascultă nişte ucenici. (Isaia 50:4)

25) Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricaţi au parte de silnicie. (Proverbe 13:2)

26) „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Ioan 6:68)

27) Şi iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul.” (Isaia 59:21)

28) Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. (Psalmi 33:6)

29) Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. (Proverbe 30:5)

30) Cuvintele gurii unui om sunt ca nişte ape adânci; izvorul înţelepciunii este ca un şuvoi care curge întruna. (Proverbe 18:4)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!