31 de versete biblice despre prosperitate

Views: 70

Planul și dorința lui Dumnezeu este ca noi toți să trăim o viață binecuvântată. În scripturi, “binecuvântat” are o varietate de semnificații, însoțit de o viață fericită, prosperă și abundentă. O viață de binecuvântare începe cu cunoașterea lui Dumnezeu și, ca rod al acestei relații, se naște o inimă de închinare și mulțumire.

Biblia ne învață că o inimă recunoscătoare față de Dumnezeu este o inimă care se închină. O viață binecuvântată de Dumnezeu nu este o viață fără probleme, dar în mijlocul vremurilor de schimbare, în suișurile și coborâșurile vieții, putem trăi cu revelația că Dumnezeu este bun și noi suntem binecuvântați. Chiar și în mijlocul unei încercări sau al unei provocări, aveți acces la binecuvântarea lui Dumnezeu.

Biblia conține multe versete despre prosperitate, care oferă încurajare și îndrumare pentru o viață abundentă. Unele dintre aceste versete se concentrează pe materialitatea prosperității, în timp ce altele se concentrează pe aspecte spirituale ale prosperității. Împreună, aceste versete oferă o imagine completă a ceea ce înseamnă să trăiești prosper.


Iată 31 de versete biblice despre prosperitate:

1) Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale: de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. (Psalmi 45:2)
2) Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. (Proverbe 10:6)
3) Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. (Proverbe 10:22)
4) Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit. (Proverbe 28:20)
5) Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. (Psalmi 5:12)
6) Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:25)
7) Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi! (Eclesiastul 11:1)
8) ci să-i dai şi să nu dai cu părere de rău în inimă; căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. (Deuteronom 15:10)
9) Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” (Luca 6:38)
10) Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)
11) Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. (Proverbe 11:11)
12) Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!
Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. (Psalmi 112:1-2)
13) Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!
Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod. (Ieremia 17:7-8)
14) Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântă. (Proverbe 3:33)
15) Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace. (Psalmi 29:11)
16) dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)
17) Voi să slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi îndepărta boala din mijlocul tău. (Exod 23:25)
18) Căci El dă omului plăcut Lui înţelepciune, ştiinţă şi bucurie; dar celui păcătos îi dă grija să strângă şi s-adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu! Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt. (Eclesiastul 2:26)
19) Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. (Deuteronom 30:16)
20) Ei le-au zis: „Duceţi-vă de mâncaţi cărnuri grase şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi câte o parte şi celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.” (Neemia 8:10)
21) În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.” (Faptele apostolilor 20:35)
22) La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Psalmi 3:8)
23) Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. (3 Ioan 1:2)
24) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
25) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. (Efeseni 1:3)
26) Domnul Şi-aduce aminte de noi: El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron,
va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari. (Psalmi 115:12-13)
27) Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
 El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă; (Psalmi 23:1-2)
28) O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor! (Psalmi 31:19)
29) Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale,
şi să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie peste Israel! (Psalmi 128:5-6)
30) Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!
Căci El întăreşte zăvoarele porţilor, El binecuvântă pe fiii tăi în mijlocul tău; (Psalmi 147:12-13)
31) orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. (Iacov 1:17)

În concluzie, versetele biblice despre prosperitate oferă un mesaj complex și profund despre relația dintre fidelitatea față de Dumnezeu, virtutea și prosperitatea materială și spirituală. Ele ne încurajează să cultivăm o atitudine de recunoștință și să ne concentrăm pe lucrurile importante, cum ar fi relațiile cu cei din jurul nostru și căutarea împlinirii spirituale. De asemenea, ne avertizează să evităm să ne lăsăm acaparați de bogăție și să nu pierdem din vedere valorile esențiale ale vieții. Studierea acestor versete poate ajuta la dezvoltarea unei perspective mai profunde asupra prosperității și la îmbunătățirea modului în care trăim viața noastră.

Rugăciune

Dragă Tată ceresc! Vin astăzi la Tine, prin Domnul meu Isus Hristos, pentru a-Ți da toată gloria și onoarea, pentru fiecare binecuvântare pe care ai dat-o în viața mea, pentru că este voia Ta ca eu să prosper în toate lucrurile, astfel încât prezența Ta să se reflecte în mine în toate domeniile vieții mele. Ajută-mă să înțeleg că, chiar și în mijlocul suișurilor și coborâșurilor, doar prin Duhul Tău cel Sfânt voi avea o viață victorioasă și binecuvântată. Tu spui în Cuvântul Tău: "Căci Tu, Doamne, îl vei binecuvânta pe cel neprihănit; ca un scut îl vei înconjura cu favoarea Ta". Doamne ajută-mă mai presus de toate să învăț să-mi păzesc inima de prezumție și de orgoliu. Fă-mă să înțeleg că tot ceea ce am primit din mâna Ta a fost prin harul Tău, căci numai prin ascultarea de cuvântul Tău și o relație intimă cu Tine este singurul rezultat al binecuvântării mele, căci Tu m-ai învățat că numai binecuvântarea Ta îmbogățește și nu adaugă tristețe odată cu ea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 3]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!