31 de versete biblice despre victorie

Visits: 56

Această postare conține versete despre victorie în Biblie. Viața este un drum plin de provocări și obstacole, dar, din fericire, Biblia ne oferă o varietate de versete care vorbesc despre victoria pe care o putem obține prin credința noastră în Dumnezeu. Aceste versete ne dau speranță, putere și motivație pentru a merge mai departe, în ciuda obstacolelor cu care ne confruntăm.

În Biblie, ni se spune că Dumnezeu este scutul și cetatea noastră. El este cel care ne dă puterea de a depăși dificultățile și încercările. Având încredere în Dumnezeu și căutând călăuzirea Sa, putem găsi biruința și victoria în orice situație.

Mai mult, Biblia ne spune că, avându-L pe Dumnezeu alături de noi, nu va trebui niciodată să înfruntăm singuri nicio încercare sau provocare. El va fi întotdeauna cu noi și ne va oferi dragostea și îndrumarea de care avem nevoie pentru a depăși orice obstacol.

În cele din urmă, este important să ne amintim că victoria nu înseamnă întotdeauna o soluție rapidă sau ușoară la provocările cu care ne confruntăm. Uneori, victoria poate veni sub forma perseverenței și a răbdării, pe măsură ce ne încredem în Dumnezeu și mergem mai departe cu credință și determinare.

Pe scurt, prin versetele care vorbesc despre victorie, putem găsi speranța, puterea și motivația de care avem nevoie pentru a depăși obstacolele vieții și a obține victoria prin credința noastră în Dumnezeu. Având încredere în El și căutând călăuzirea Sa, putem găsi pacea și bucuria în orice situație.


1) Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! (1 Corinteni 15:57)

2) Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi, ca să bată pe vrăjmaşii voştri, ca să vă mântuiască.” (Deuteronom 20:4)

3) Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. (Efeseni 6:10)

4) Căci cel neprihănit de şapte ori cade, şi se ridică, dar cei răi se prăbuşesc în nenorocire. (Proverbe 24:16)

5) S-au aşezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit şi au bătut pe filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire. (1 Cronici 11:14)

6) Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: „Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!” (Isaia 41:13)

7) Şi Iahaziel a zis: „Ascultaţi, tot Iuda şi locuitorii din Ierusalim, şi tu, împărate Iosafat! Aşa vă vorbeşte Domnul: „Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţumi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu. (2 Cronici 20:15)

8) Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină, şi îndurarea Ta mă face mare. (Psalmi 18:35)

9) Atunci Moise şi copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: „Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava: a năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ. (Exod 15:1)

10) Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu. Şi cum îl umple de veselie ajutorul Tău! (Psalmi 21:1)

11) David a zis filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocărât-o.Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî şi-ţi voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului şi fiarelor pământului. Şi tot pământul va şti că Israel are un Dumnezeu. (1 Samuel 17:45-46)

12) Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. (Romani 8:37)

13) M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. (2 Timotei 4:7)

14) Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul! (1 Corinteni 9:24)

15) Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. (Evrei 12:1)

16) Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. (2 Corinteni 2:14)

17) alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. (Filipeni 3:14)

18) pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră. (1 Ioan 5:4)

19) Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz! Căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, şi El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri. (Psalmi 60:11-12)

20) Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului. (Proverbe 21:31)

21) Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui. (Psalmi 112:8)

22) Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte. (Deuteronom 28:15)

23) De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)

24) Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.” (Faptele apostolilor 2:36)

25) ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. (Filipeni 2:16)

26) După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: „Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea! Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei.” (Apocalipsa 19:1-2)

27) Domnul a zis lui Iosua: „Iată, dau în mâinile tale Ierihonul şi pe împăratul lui, pe vitejii lui ostaşi. Înconjuraţi cetatea, voi toţi bărbaţii de război, dând ocol cetăţii o dată. Aşa să faci şase zile. Şapte preoţi să poarte înaintea chivotului şapte trâmbiţe de corn de berbec; în ziua a şaptea, să înconjuraţi cetatea de şapte ori, şi preoţii să sune din trâmbiţe. Când vor suna lung din cornul de berbec şi când veţi auzi sunetul trâmbiţei, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetăţii se va prăbuşi, şi poporul să se suie, fiecare drept înainte.” (Iosua 6:2-5)

28) Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr. (Geneza 50:20)

29) Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi. Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. (2 Corinteni 4:7-9)

30) Strigăte de biruinţă şi de mântuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului câştigă biruinţa! (Psalmi 118:15)

31) Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe ţară, nu braţul lor i-a mântuit, ci dreapta Ta, braţul Tău, lumina feţei Tale, pentru că îi iubeai. (Psalmi 44:15)

Rugăciune

Dragă Tată ceresc, a Ta să fie slava și cinstea în numele lui Isus! Astăzi declar că sunt mai mult decât un victorios prin Isus Hristos, în timp ce mă pregătesc să încep această zi de muncă, serviciu sau demers, mă ridic în victorie și declar că binecuvântarea Ta, Dumnezeul meu, este peste mine. De-a lungul vieții lor ai acordat victoria unșilor Tăi, dăruiește acum victoria Ta familiei, prietenilor și fraților mei, dă-mi victoria de a trăi onorându-te și plăcându-ți în orice moment. Fă-mă să înțeleg Duhule Sfânt că în ciuda problemelor ai un plan minunat pentru mine. Știu că, pe măsură ce trece timpul, voi privi înapoi și îmi voi aminti de marea victorie pe care mi-ai dat-o în inima, scopul și chemarea mea. Astăzi ridic steagul victoriei, Doamne, pentru că eu cred cu tărie că această încercare prin care trec acum nu va face decât să mă aducă mai aproape de planul pe care îl ai pentru mine. Dușmanul nu are nicio putere asupra vieții mele, nici în familia mea, resping în numele lui Isus orice lucrare a întunericului, astăzi mă îmbrac cu armura lui Dumnezeu și declar că nimic nu-mi poate face rău. Tu mi-ai dat biruință asupra dușmanilor mei și pot sta în picioare astăzi datorită ție, îți mulțumesc că nu mă lași niciodată singur și îmi amintești că lupți mereu pentru mine. În numele lui Isus Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!