31 versete despre binecuvântarea lui Dumnezeu

Visits: 203

Și Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: “Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” Geneza 1:28 Fără îndoială că atunci când Dumnezeu creează omul și Își dezvăluie scopul Său pe acest pământ, alegerea și chemarea Sa includ binecuvântarea Sa.

Nu este important doar să căutăm și să primim binecuvântarea lui Dumnezeu în viață, ci este important și modul în care o administrăm. În binecuvântarea lui Hristos, tu și cu mine suntem binecuvântați, pentru că Dumnezeu a ales să ne binecuvânteze cu orice binecuvântare. Nu pentru că suntem buni, nu pentru meritele noastre, ci pentru că El ne-a iubit în El înainte de întemeierea lumii și ne-a chemat cu o chemare sfântă.

Acest articol conține versete din Biblie despre Binecuvântarea lui Dumnezeu.


1) Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ţi-a spus, aşa încât vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele; tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. (Deuteronom 15:6)
2) Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! (Psalmi 20:4)
3) Voi să slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi îndepărta boala din mijlocul tău. (Exod 23:25)
4) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. (Efeseni 1:3)
5) Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. (Iosua 1:8)
6) Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. (Psalmi 1:1-3)
7) Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. (Proverbe 10:22)
8) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
9) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
 Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)
10) Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. (Marcu 10:16)
11) Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!
Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod. (Ieremia 17:7-8)
12) În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. A avut paisprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe. (Iov 42:12)
13) va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari. (Psalmi 115:13)
14) Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. (Proverbe 16:20) 
15) Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. (Proverbe 16:3) 
16) Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: (Deuteronom 28:2)
17) Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini,
vă voi trimite ploi la vreme, pământul îşi va da roadele, şi pomii de pe câmp îşi vor da roadele. (Levitic 26:3-4)
18) Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi. (2 Corinteni 8:9)
19) La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Psalmi 3:8)
20) Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. (Maleahi 3:10)
21) Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)
22) În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele pentru orice dărnicie, care, prin noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu. (2 Corinteni 9:11)
23) Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (Matei 5:9)
24) O! de ar rămâne ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor! (Deuteronom 5:29)
25) Binecuvântă, dar, casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta! Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veşnicie!” (1 Cronici 17:27)
26) Le voi face, pe ele şi împrejurimile dealului Meu, o pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la vreme, şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată! (Ezechiel 34:26)
27) Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă; (Psalmi 23:1-2)
28) Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. (Deuteronom 30:16)
29) Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed-Edom din Gat, şi Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom şi toată casa lui. (2 Samuel 6:11)
30) Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. (Exod 20:11)
31) Omul acela a zis: „Lasă-Mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te voi lasă să pleci până nu mă vei binecuvânta.” (Geneza 32:26)

Rugăciune

Bunul și veșnicul Dumnezeu, Domnul cel Preaînalt! Te laud pentru că Tu ești Drept, Sfânt și demn de toată lauda și închinarea supremă. Îți mulțumesc pentru binecuvântarea de a fi copilul Tău. Îți cer ca prezența Ta să rămână în viața mea și în casa mea, așa cum ai binecuvântat viața lui Obed-edom și a familiei sale. Îți mulțumesc că m-ai binecuvântat într-un mod special, aducând vindecare, provizii și protecție în viața mea. M-ai binecuvântat punându-mi în cale oamenii potriviți, la momentul potrivit. Pentru că Tu m-ai făcut mai mult decât un învingător în fiecare dintre bătăliile mele, dându-mi victoria, pentru aceasta și pentru mult mai mult, Ție Îți dau toată gloria și onoarea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!