32 de Versete care inspiră laudă și închinare

Visits: 38

Dumnezeu, în Cuvântul Său, ne poruncește să intrăm pe porțile Lui cu mulțumire, în ograda Lui cu laudă; lăudați-L, binecuvântați Numele Lui. Există multe versete din care ne putem inspira pentru a ne închina și a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru credincioșia și îndurarea Sa.

(Psalmul 99:3) Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfânt!

Suntem binecuvântați pentru că Dumnezeu este credincios, iar acesta este motivul pentru care trebuie să-L lăudăm și să fim recunoscători. Ar trebui să avem o atitudine de recunoștință față de tot ceea ce ne înconjoară. Chiar dacă uneori nu înțelegem planurile Sale, putem fi siguri că totul lucrează pentru binele nostru.

Există multe versete din care ne putem inspira pentru a ne închina și a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru credincioșia și îndurarea Sa. Iată 32 versete biblice care ne inspiră pentru laudă și închinare.


1) Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă. (Psalmi 67:3)
2) Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfânt! (Psalmi 99:3)
3) Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele. (Psalmi 100:4)
5) O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor! (Psalmi 107:8)
6) Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai presus de pământ şi de ceruri. (Psalmi 148:13)
7) Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 150:6)
8) Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! (Psalmi 103:1)
9) Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie. (Isaia 25:1)
10) Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac! (1 Cronici 16:34)
11) Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri,
eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! (Habacuc 3:17-18)
12) A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice! (1 Cronici 29:11)
13) Ce mare eşti Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. (2 Samuel 7:22)
14) Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă. (Psalmi 63:1)
15) Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească! (Psalmi 71:8)
16) veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! (Psalmi 95:6)
17) Domnul este partea mea de moştenire şi paharul meu, Tu îmi îndrepţi sorţul meu.
O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă moşie mi-a fost dată.
Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima.
Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. (Psalmi 16:5-8)
18) Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost. (Psalmi 36:7)
19) Cântaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui! Faceţi drum Celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui!
El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt. (Psalmi 68:4-5)
20) Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. (Ieremia 29:12)
21) „Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăţi robului Tău mărirea Ta şi mâna Ta cea puternică; căci care este dumnezeul acela, în cer şi pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale şi să aibă o putere ca a Ta? (Deuteronom 3:24)
22) Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. (Deuteronom 6:5)
23) Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât Tine; nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru. (1 Samuel 2:2)
24) Cântaţi Domnului, care împărăţeşte în Sion, vestiţi printre popoare isprăvile Lui! (Psalmi 9:11)
25) Şi atunci limba mea va lăuda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta. (Psalmi 35:28)
26) Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul. (Psalmi 40:3)
27) Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă! (Psalmi 47:7)
28) Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta. (Psalmi 51:15)
29) Să-L laude cerurile şi pământul, mările şi tot ce mişună în ele! (Psalmi 69:34)
30) Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul! (Isaia 12:5)
31) Să dea slavă Domnului şi să vestească laudele Lui în ostroave!” (Isaia 42:12)
32) Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. (Evrei 13:15)

Rugăciune

Iubite Părinte! Tot ce respiră să te laude, căci multe sunt îndurările tale. Tânărul, copilul și bătrânul să înalțe numele Domnului, căci al Lui este pământul, lumea și toți cei ce o locuiesc. Copiii Tăi îți cântă cu bucurie și Te laudă cu veselie pentru lucrările Tale minunate. Cerurile vorbesc despre gloria ta, cerul vestește lucrările mâinilor tale, tot ceea ce există este prin tine și pentru tine, tot ce este în ceruri și pe pământ. Popoare toate, ridicați glasurile voastre cu bucurie, căci Domnul este aproape, pentru toți cei ce-l cheamă. Bogații și săracii strigă, căci Dumnezeu este mare și de temut pe tot pământul. Ție să-ți fie toată slava și cinstea! În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!