32 Versete de mângâiere pentru moartea unei persoane dragi

Views: 254

Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9:9 Cu toții trecem prin vremuri de jale și de întristare, dar nu trebuie să ne temem sau să ne tulburăm, pentru că avem prezența Dumnezeului nostru. El nu ne lasă singuri, și este mai mare și mai puternic decât orice necaz. Trebuie să ne păstrăm mintea, să ne concentrăm asupra măreției și puterii lui Dumnezeu și asupra faptului că mâna Lui victorioasă ne susține în orice moment. Duhul Sfânt este cel care te mângâie, se roagă și îți predă durerea lui Dumnezeu.

Pierderea unei persoane dragi este una dintre cele mai dureroase experiențe prin care putem trece în viață. Este normal să simțim durere, tristețe și suferință când cineva drag nouă moare, iar aceste emoții pot fi copleșitoare și poate fi greu să găsim consolare în momentele dificile.

Cu toate acestea, există o serie de versete biblice care ne pot oferi mângâiere și speranță în timpul durerii noastre. Aceste versete ne amintesc că Dumnezeu este prezent și ne iubește, chiar și în cele mai întunecate momente ale vieții noastre.

Aceste 32 de versete de mângâiere pentru moartea unei persoane dragi pot fi de ajutor în momentele de suferință și pot aduce speranță și consolare în această perioadă dificilă. Fie că căutăm cuvinte de încurajare pentru noi înșine sau că încercăm să îi susținem pe cei dragi care trec prin doliu, aceste versete ne pot ajuta să găsim mângâiere și să ne amintim că suntem în mâinile lui Dumnezeu.


1) Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. (Ioan 11:25)
2) El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.” (Apocalipsa 21:4-5)
3) Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (Ioan 5:24)
4) Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui
şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. (Ioan 5:28-29)
5) Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. (Romani 8:18)
6) Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. (Psalmi 9:9)
7) Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. (Romani 14:18)
8) Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” (Ioan 11:25-26)
9) Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă. (Psalmi 119:50)
10) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. (Psalmi 46:1)
11) Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmi 34:18)
12) Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El. (Psalmi 116:15)
13) Gura îi este plină de blesteme, de înşelătorii şi de vicleşuguri; şi sub limbă are răutate şi fărădelege. (Psalmi 10:7)
14) Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea!
De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită şi zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine! (Psalmi 61:1-2)
15) „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru. (Isaia 40:1)
16) Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:3-4)
17) Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.
Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.
Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. (Ioan 10:27-29)
18) tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile. (Psalmi 147:3)
19) bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt,
ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! (Plangerile lui Ieremia 3:22-23)
20) Bucuraţi-vă, ceruri! Înveseleşte-te, pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Căci Domnul mângâie pe poporul Său şi are milă de nenorociţii Lui.” (Isaia 49:13)
21) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
22) Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! (Matei 5:4)
23) nimiceşte moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu şterge lacrimile de pe toate feţele şi îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit. (Isaia 25:8)
24) Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. (Psalmi 18:28)
25) Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia. (Psalmi 30:5)
26) Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul. (Psalmi 94:19)
27) Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. (Romani 12:15)
28) Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. (Psalmi 23:4)
29) Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. (Evrei 4:16)
30) Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:7)
31) Dar am chemat Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.
Tu mi-ai auzit glasul: „Nu-Ţi astupa urechea la suspinele şi strigătele mele.”
 În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat şi ai zis: „Nu te teme!” (Plangerile lui Ieremia 3:55-57)
32) Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! (Matei 5:5)

În încheiere, aceste 32 de versete de mângâiere pentru moartea unei persoane dragi pot fi o sursă de confort și speranță în momentele de suferință. Ele ne pot aminti că Dumnezeu este cu noi și ne iubește, indiferent de circumstanțele prin care trecem. De asemenea, ele ne pot ajuta să ne aducem aminte de persoanele dragi care au murit și să reflectăm asupra vieții lor și a impactului pe care l-au avut asupra noastră.

Să ne amintim că doliul este un proces și că este important să acordăm timp și spațiu pentru a ne permite să simțim și să procesăm emoțiile noastre. În acest timp dificil, putem găsi consolare și speranță în promisiunile lui Dumnezeu și în iubirea pe care ne-o poartă.

Sperăm că aceste versete ne pot ajuta să găsim mângâiere și speranță în această perioadă dificilă și să ne amintim că, în ciuda durerii, suntem iubiți și îngrijiți de Dumnezeu.

Rugăciune

Dumnezeule mântuitor Vin astăzi la Tine prin Domnul meu Isus Hristos, Te rog ca în mijlocul acestei plecări să întărești familia și prietenii. Mă rog ca în mijlocul lor, Duhul Tău cel Sfânt să fie mângâietorul, dându-le pacea pe care numai Tu o poți da. Îți cer ca ei să înțeleagă că acest membru al familiei a trecut să se bucure de viața veșnică, unde nu mai există durere, nici tristețe, nici boală. Întărește-i în mijlocul acestui doliu, treci balsamul Tău peste ei. Și, mai presus de toate, fie ca ei să prețuiască în inimile lor speranța viitoare de a se reîntâlni, ceea ce nu este o despărțire, ci un rămas bun. Așa cum spune cuvântul tău: "Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în mine, chiar dacă este mort, va trăi". În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

2 Comentarii

  1. Mihaela cosa mai 13, 2024
    • nykaly mai 14, 2024

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!