33 de Versete despre cântarea în laudă și închinare

Visits: 30

Dumnezeu în cuvântul său ne poruncește să aducem jertfe de laudă și închinare, prin închinare ne exprimăm ceea ce simțim, poporul lui Dumnezeu a folosit cântarea încă din cele mai vechi timpuri ca expresie a bucuriei sau a plânsului. Închinarea deschide cerurile, atunci când ne închinăm, atmosfera din jurul nostru se schimbă, la fel și inima noastră, pentru că prezența lui Dumnezeu ne umple viața în prezent, această atmosferă a prezenței Sale creată atunci când ne închinăm Îl face pe Dumnezeu să invadeze realitatea noastră în viața de zi cu zi.

A-L venera pe Dumnezeu înseamnă a-I oferi dragostea, respectul, serviciul și devotamentul nostru. Domnul i-a poruncit lui Moise: “Să te închini lui Dumnezeu, căci numai lui vei sluji.

Există o apropiere specială de Dumnezeu care poate fi experimentată doar prin mulțumire și prin închinarea ulterioară care curge din inimile noastre. Lasă aceste versete biblice despre laudă să te inspire să dai cu adevărat totul Domnului!


1) Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor. (Psalmi 138:1)
2) Te voi lăuda printre popoare, Doamne! Te voi cânta printre neamuri. (Psalmi 57:9)
3) Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Preaînalte, (Psalmi 92:1)
4) Şi noi, poporul Tău, turma păşunii Tale, Te vom lăuda în veci şi vom vesti din neam în neam laudele Tale. (Psalmi 79:13)
5) Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. (Psalmi 146:2)
6) Atunci voi lăuda Numele lui Dumnezeu prin cântări, şi prin laude Îl voi preamări. (Psalmi 69:30)
7) Cântaţi Domnului cu mulţumiri, lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu harpa! (Psalmi 147:7)
8) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
(Psalmi 100:1)
9) Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui! (Psalmi 149:1)
10) Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. (Efeseni 5:19)
11) Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă! (Iacov 5:13)
12) Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui până la marginile pământului, voi care mergeţi pe mare şi cei ce locuiţi în ea, ostroave şi locuitorii lor! (Isaia 42:10)
13) Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi! (Psalmi 47:6)
14) Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre. (Psalmi 66:2)
15) Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului! Chiuiţi, strigaţi şi cântaţi laude! (Psalmi 98:4)
16) Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! (Psalmi 96:1)
17) Cântaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui! Faceţi drum Celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui! (Psalmi 68:4)
18) Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă! (Psalmi 47:7)
19) Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mântuirea Lui! (Psalmi 96:2)
20) Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt! (Psalmi 30:4)
21) Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi înveseliţi-vă! Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană! (Psalmi 32:11)
22) Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui; (1 Cronici 16:23)
23) Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui! (1 Cronici 16:9)
24) povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele, minunile Lui! (1 Cronici 16:24)
25) Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul! (Isaia 12:5)
26) Cântaţi Domnului, lăudaţi pe Domnul! Căci El izbăveşte sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. (Ieremia 20:13)
27) Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor. (Psalmi 98:1)
28) Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire şi voi chema Numele Domnului; (Psalmi 116:17)
29) Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta. (Psalmi 51:15)
30) El este slava ta, El este Dumnezeul tău. El a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari şi grozave pe care ţi le-au văzut ochii. (Deuteronom 10:21)
31) Ce mare eşti Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. (2 Samuel 7:22)
32) Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac! (1 Cronici 16:34)
33) Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare, şi tot poporul a răspuns ridicând mâinile: „Amin! Amin!” Şi s-au plecat, şi s-au închinat înaintea Domnului cu faţa la pământ. (Neemia 8:6)

Rugăciune

Doamne, a Ta este gloria, onoarea și puterea! Te preamăresc și laud domnia Ta cu cântece de bucurie pentru toate faptele Tale mărețe; poporul Tău își ridică glasul, bate din palme și cântăm psalmi numelui Tău, cu harpe și trâmbițe. Toți împărații pământului Te vor lăuda, Doamne; vor cânta despre Tine, că ești înălțat și căile Tale sunt desăvârșite. Cuvântul Tău spune: "Cântați Domnului, voi, sfinții Lui, și sărbătoriți amintirea sfințeniei Lui. Doamne, Tu locuiești în mijlocul laudelor poporului Tău, Îți mulțumesc că prin cântecul meu pot înălța sfințenia Ta și cu buzele mele pot vesti faptele Tale minunate. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!