34 versete pentru a binecuvânta un prieten

Visits: 75

În Biblie găsim versete pe care le putem dedica sau oferi în dar pentru a ne arăta recunoștința față de oamenii care ne fac șederea aici pe pământ și mai plăcută, acei oameni care ne învață și ne doresc binele, cei pe care Dumnezeu i-a pus în viața noastră și care ne-au fost alături atât în mijlocul bucuriilor, cât și al necazurilor sau dificultăților care ne-au ieșit în cale. “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, (2 Timotei 3:16)”.

Prietenia este o relație frumoasă și importantă. În zilele noastre, mulți oameni sunt nevoiți să locuiască departe de familie din cauza serviciului sau a altor circumstanțe speciale. Din acest motiv, prietenii devin adesea cei cu care ne împărtășim viața de zi cu zi, bucuriile și necazurile noastre.

Iată câteva versete biblice pe care le poți folosi pentru a-ți arăta aprecierea și recunoștința față de acei prieteni speciali pe care Dumnezeu i-a pus în viața ta.


1) Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; (Psalmi 91:11)
2) Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! (Psalmi 1:1)
3) Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună, (2 Corinteni 9:8)
4) Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. (Proverbe 10:22)
5) Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,
pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii. (Filimon 1:4-5)
6) În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine. (Filimon 1:7)
7) Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. (Proverbe 27:9)
8) Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.
Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. (Eclesiastul 4:9-10)
9) De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii,
nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. (Efeseni 1:15-16)
10) Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,
să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel sfânt şi să te sprijine din Sion!
Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să primească arderile tale de tot!  
Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! (Psalmi 20:1-4)
11) Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, (Filipeni 1:3-4)
12) Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre; (1 Tesaloniceni 1:1-2)
13) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)
14) Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.  (Proverbe 18:24)
15) Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. (Proverbe 13:20)
16) Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. –
 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase. (Proverbe 27:5-6)
17) Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea.
Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele (Romani 1:8-9)
18) Cum putem noi oare să mulţumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră, înaintea Dumnezeului nostru? (1 Tesaloniceni 3:9)
19) Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. (Proverbe 12:25)
20) Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. (Proverbe 17:9)
21) După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om. (Proverbe 27:17)
22) Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!
Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veşmintelor lui.
Este ca roua Hermonului care se coboară pe munţii Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viaţa, pentru veşnicie. (Psalmi 133)
23) Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate. (Proverbe 17:17)
24) Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. (Filipeni 2:4) 
25) Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. (Galateni 6:2)
26) De aceea mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. (1 Tesaloniceni 5:11)
27) Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. (1 Petru 4:10)
28) Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.
Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. (Ioan 15:12-13)
29) Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. (1 Corinteni 1:4)
30) Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19)
31) Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. (Proverbe 16:3)
32) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
33) Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra, (Psalmi 37:4-5)
34) Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. (Proverbe 27:9)

Rugăciune

Domnul meu, sfânt și minunat este numele tău, nimic nu egalează sfințenia ta! Vin la Tine prin Domnul meu Isus Hristos, Te rog să păzești și să întărești viața prietenului meu, să-i dai înțelepciunea și prudența de a lua decizii bune, ca el să poată umbla în scopul pe care Tu l-ai proiectat. Întărește-l, reînnoiește-i puterea și afirmă-i tot mai mult credința, astfel încât prezența Duhului Tău Sfânt să fie prioritară în viața și în familia lui. Cuvântul tău spune: "Și Dumnezeu poate să facă să abunde față de voi tot harul, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile desăvârșirea, să abundați pentru orice lucrare bună". Doamne, continuă să îi oferi tot ce are nevoie, dă-i înțelepciunea și curajul de a depăși temerile, pentru ca el să poată depăși orice circumstanțe prin care trece. Eu declar că mergi înaintea lui ca un uriaș puternic, luptând în toate bătăliile lui. Păzește-l de orice viclenie și capcană a dușmanului. Mulțumesc, Doamne, Ție să-Ți fie toată slava și cinstea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!