42 de versete biblice de speranță în Dumnezeu

Visits: 60

Speranța este evidențiată în mai multe puncte, potrivit Bibliei. Primul este acela că găsim soluția problemelor noastre prin Dumnezeu, deoarece speranța noastră este în El, că El ne va ajuta să ieșim sau să rezolvăm situația în care ne aflăm.

Venirea lui Hristos este un mesaj de speranță pentru viitorul nostru. Când Isus a înviat și a apărut în fața a peste 500 de oameni, Petru a spus că Isus este speranța noastră, pentru că datorită lui vom avea viața veșnică care ne așteaptă în împărăția cerurilor împreună cu Isus Cristos și cu creatorul nostru.

Diavolul va dori mereu ca starea voastră de spirit să fie la pământ, în fiecare zi va pune în inima voastră că vă vedeți visele și dorințele imposibile, el face acest lucru pentru a vă întuneca viziunea și a vă face să vă pierdeți orice speranță în Dumnezeu, dar dați-mi voie să vă spun că Isus a biruit tot ce era imposibil, astăzi în numele lui puteți să vă atingeți toate obiectivele, nu există nici o barieră pentru voi, doar credeți în Isus și nu în multele zgomote pe care le puteți avea în jurul vostru, Îndrăznește astăzi să te încrezi pe deplin în dătătorul vieții tale și vei vedea slava lui asupra ta, Dumnezeu își ține întotdeauna cuvintele, el este Dumnezeul legămintelor, nu minte, își ține cuvântul, recuperează-ți speranța în Tatăl tău, nu ești singur, nu ești neajutorat, familia ta, copiii tăi, proiectele tale sunt înaintea Domnului și la timpul lui, conform voinței lui, vei vedea materializat tot ce ți-a spus, mergi înainte, înnoiește-ți puterile și nu renunța, pentru că cei care speră în Dumnezeu se vor înălța aripi ca vulturii.


1) Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. (Psalmi 39:7)
2) Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. (Psalmi 62:5)
3) Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea. (Psalmi 71:5)
4) zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” (Psalmi 91:2)
5) Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău şi vei vedea că te poţi odihni liniştit. (Iov 11:18)
6) Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele. (1 Timotei 6:17)
7) Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele, de acum şi până în veac! (Psalmi 131:3)
8) Râdeţi voi de nădejdea celui nenorocit…, dar scăparea lui este Domnul. (Psalmi 14:6)
9) Îmi tânjeşte sufletul după mântuirea Ta: nădăjduiesc în făgăduinţa Ta. (Psalmi 119:81)
10) Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie (1 Petru 1:3)
11) Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Romani 15:13)
12) Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. (Psalmi 42:11)
13) Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, (Psalmi 33:18)
14) Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul! (Psalmi 31:24)
15) dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc (Isaia 40:31)
16) şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi (Efeseni 1:18)
17) În ziua aceea vor zice: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam; acum, să ne înveselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!” (Isaia 25:9)
18) Eu nădăjduiesc în mântuirea Ta, Doamne, şi împlinesc poruncile Tale. (Psalmi 119:166)
19) În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne! (Geneza 49:18)
20) Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi. (1 Timotei 4:10)
21) Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. (Romani 12:12)
22) Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El. (Proverbe 14:26)
23) Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. (Evrei 10:23)
24)De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde: (Faptele apostolilor 2:26)
25) Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! (1 Corinteni 15:19)
26) Tu, care eşti nădejdea lui Israel, Mântuitorul lui la vreme de nevoie: pentru ce să fii ca un străin în ţară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea? (Ieremia 14:8)
27) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
28) Domnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile şi pământul. Dar Domnul este scăparea poporului Său şi ocrotirea copiilor lui Israel. (Ioel 3:16)
29) Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!
El a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ea. El ţine credincioşia în veci. (Psalmi 146:5-6)
30) Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. (Psalmi 5:3)
31) Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii. (Galateni 5:5)
32) „Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. (Plangerile lui Ieremia 3:24)
33) Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. (Psalmi 42:5)
34) Doamne, în Tine nădăjduiesc; Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule! (Psalmi 38:15)
35) Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. (Psalmi 40:1)
36) Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea şi iubirea şi nădăjduieşte totdeauna în Dumnezeul tău. (Osea 12:6)
37) Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. (Mica 7:7)
38) Şi eu voi nădăjdui pururi, Te voi lăuda tot mai mult. (Psalmi 71:14)
39) Doamne, către Tine strig şi zic: „Tu eşti scăparea mea, Partea mea de moştenire pe pământul celor vii.” (Psalmi 142:5)
40) Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat. (1 Ioan 3:3)
41) Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)
42) Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinşi de război plini de nădejde! O spun şi astăzi că îţi voi întoarce îndoit! (Zaharia 9:12)

Rugăciune

Sfinte Dumnezeule Doamne, Tu ești Dumnezeul oricărei speranțe, cetatea mea, în Tine îmi voi pune încrederea, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Îți mulțumesc că mă pot odihni în Tine, în siguranță ca un leu. Și chiar și în mijlocul celei mai întunecate nopți, nu mă voi teme căci tu ești lumina și puterea mea. Doamne, ajută-mă să nu-mi pun nădejdea în alte lucruri, ci doar în tine, căci tu ești refugiul și speranța mea. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!