7 dintre cele mai șocante versete din Biblie

Visits: 131

1) Filipeni 2:5-8

Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:
El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. (Filipeni 2:5-8)

Câtă smerenie și câtă iubire! Isus, fiind Dumnezeu, nu s-a agățat de drepturile sale divine. Dragostea Lui pentru tine, pentru mine și pentru întreaga omenire a fost atât de mare încât a fost dispus să se umilească devenind om.

Isus a lăsat deoparte natura Sa divină. El nu a încetat să fie Dumnezeu, dar, deși era Dumnezeu, a ales să trăiască ca om. A venit ca un copil, a crescut, a slujit oriunde a mers și, în cele din urmă, a fost dispus să moară de o moarte oribilă și rușinoasă din dragoste pentru fiecare dintre noi.

Isus ne-a dat un exemplu de smerenie, slujire și ascultare față de Dumnezeu Tatăl. El a făcut totul din dragoste, pentru a nu ne lăsa fără speranță veșnică. El a fost împlinirea promisiunilor și profețiilor lui Dumnezeu din Vechiul Testament (vezi Isaia 7:14; Isaia 9:6; Mica 5:2; Zaharia 9:9; Isaia 53:3-7).

2) Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Acesta este poate cel mai izbitor și cel mai cunoscut verset din Biblie. În ea găsim rezumatul planului lui Dumnezeu de a salva lumea de păcatele ei. La baza planului său a stat imensa sa iubire pentru fiecare ființă umană. Dumnezeu a fost dispus să îl trimită pe Isus, Fiul Său, nu numai să trăiască printre noi, ci și să moară pentru noi toți. Isus Și-a dat viața pe cruce pentru a purta în locul nostru pedeapsa pentru păcatele noastre.

În acest verset vedem că Dumnezeu a luat inițiativa. El a iubit lumea, L-a trimis pe Fiul Său în lume și a proiectat modul în care putem primi viața veșnică. Depinde de noi să decidem să primim și să ne bucurăm de beneficiile veșnice ale acestui dar minunat. Cum? Crezând în Isus ca Domn și Mântuitor al nostru.

3) 1 Ioan 1:9

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

A păcătui înseamnă a nu asculta în mod deliberat de legea lui Dumnezeu, a decide să faci ceea ce nu este drept și corect. Dumnezeu, în mila Sa infinită, acționează în favoarea noastră atunci când venim în fața Lui și ne mărturisim păcatele. Versetul spune că El ne iartă și ne curăță de orice nelegiuire. Nu există nimic prea mare sau prea rău pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta.

Psalmul 51:17 spune: “Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită”.

Dumnezeu nu-i disprețuiește și nu-i respinge niciodată pe cei care vin înaintea Lui în umilință și pocăință. El ne iartă, ne curăță și ne înnoiește. În El putem avea întotdeauna un nou început.

4) Faptele Apostolilor 4:11-12

El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”
În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele apostolilor 4:11-12)

Aici, Pavel citează Psalmul 118:22 și declară că Isus Hristos este acea piatră de temelie, Mesia cel promis. Cu toate acestea, mulți nu L-au urmat. Ei au ales să-L respingă, să-L disprețuiască și să-L răstignească. În loc să-L recunoască drept Mântuitor, ei L-au ucis. Dar acțiunile și deciziile oamenilor nu au răsturnat realitatea: există mântuire doar prin Isus Hristos. Aceasta a fost misiunea pe care a avut-o când a venit în lume și și-a îndeplinit-o perfect: a venit să ne salveze de păcatele noastre.

Chiar și astăzi, oricine crede în Hristos ca Mântuitor și Răscumpărător este eliberat de puterea păcatului și a morții. Datorită lucrării lui Hristos pe cruce, trecem din împărăția întunericului în împărăția luminii, pentru că în numele Lui este mântuire.

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. (Coloseni 1:13-14)

5) 1 Timotei 2:5-6

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,
care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, (1 Timotei 2:5-6)

Iisus Hristos este singurul mijlocitor, singurul care mijlocește între Dumnezeu și om. Nu există nimeni altcineva! O persoană care intervine sau mediază între două părți acționează ca un agent al păcii și al unirii. Isus este agentul nostru de pace.

Dumnezeu l-a trimis pe Isus în lume ca semn al iubirii sale, pentru a ne deschide calea spre mântuire și viață veșnică. Isus ne-a izbăvit de moartea spirituală, în El avem viață veșnică, pace și unitate cu Dumnezeu Tatăl.

În Evrei 7:25 citim despre Isus: “De aceea El poate să mântuiască pe toți cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că El trăiește totdeauna ca să mijlocească pentru ei. Isus continuă să lucreze în favoarea noastră. Atât de mare este dragostea Lui.

6) Evrei 13:8

Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci! (Evrei 13:8)

Iisus Hristos nu se schimbă niciodată: ceea ce ne spune Biblia despre El a fost întotdeauna adevărat, este absolut adevărat astăzi și va fi adevărat pentru eternitate.

Cum este Isus? Să ne uităm la “Eu sunt” lui Isus, cuvintele pe care le-a folosit pentru a se descrie pe sine. Să ne amintim că el nu s-a schimbat și nu se va schimba niciodată. Ceea ce a spus că este, este și astăzi.

Isus este:

  • Pâinea vieții (Ioan 6:35).
  • Lumina lumii (Ioan 8:12).
  • Veșnic: “înainte de nașterea lui Avraam, Eu sunt” (Ioan 8:58).
  • Poarta spre cer (Ioan 10:9)
  • Păstorul cel bun (Ioan 10:11)
  • Învierea și viața (Ioan 11:25)
  • Calea, adevărul și viața (Ioan 14:6)
  • Adevărata viță (Ioan 15:1)

Să-i mulțumim lui Isus pentru tot ceea ce este!

7) Geneza 1:1

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. (Geneza 1:1)

Biblia începe cu o afirmație puternică: Dumnezeu a creat cerurile și pământul! Tot ceea ce există în univers a fost creat de Dumnezeu. Noi înșine am fost creați de Dumnezeu.

Ați privit vreodată printr-un microscop sau un telescop? Ați urmărit vreodată documentare despre Calea Lactee? Există o lume întreagă de lucruri și viețuitoare pe care nu le vedem cu ochiul liber din cauza dimensiunii sau a distanței. Toate acestea au fost create tot de Dumnezeu. Geneza 1:2 spune că pământul era un haos total, iar Dumnezeu a adus o ordine frumoasă în tot acest haos.

În Isaia 48:13, Dumnezeu spune: “Cu mâna Mea stângă am întemeiat pământul și cu dreapta Mea am întins cerurile. Le-am strigat numele și au apărut cu toții”. Să nu încetăm niciodată să fim uimiți de puterea creatoare a Dumnezeului nostru!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!