7 învățături principale ale lui Iisus explicate în detaliu

Views: 30

Învățăturile lui Isus reprezintă fundamentul credinței noastre. În cei trei ani de slujire, Isus a predat multe aspecte ale vieții. Găsim învățăturile sale în Evangheliile de la Matei, Marcu, Luca și Ioan. Au fost multe subiecte importante despre care a vorbit Isus, iar aici vom examina câteva dintre cele principale.

1. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră

Iubiți-L pe Dumnezeu cu toată inima voastră, cu tot sufletul vostru, cu tot cugetul vostru și cu toată puterea voastră. Aceasta este prima și cea mai importantă poruncă (Deuteronomul 6:5). Isus a amintit această poruncă în Marcu 12:29-30, când a vorbit cu un învățător al legii, și a subliniat importanța ei în mai multe rânduri.

Așa cum a învățat Isus, dragostea pentru Dumnezeu trebuie să fie forța motrice în viața urmașilor Săi. Noi primim dragostea lui Dumnezeu și suntem transformați. Dar, în reciproca iubire a Lui, nu trebuie să facem acest lucru cu jumătate de inimă sau fără tragere de inimă. Întreaga noastră ființă trebuie să debordeze de dragoste pentru Domnul Dumnezeu Atotputernic, care ne-a iubit atât de mult încât L-a dat pe Fiul Său pentru iertarea și mântuirea noastră.

Această iubire pentru Dumnezeu este, sau ar trebui să fie, incredibil de puternică: nu depinde de sentimentele noastre sau de circumstanțele noastre. Ea se bazează pe inițiativa pe care Dumnezeu a luat-o din dragoste pentru noi: L-a dat pe Fiul Său, Isus Hristos, pentru ca noi să avem viața veșnică prin El.

Isus ne-a învățat că ne arătăm acest tip de dragoste pentru Dumnezeu prin ascultarea noastră: “Dacă Mă iubiți, veți asculta de poruncile Mele” (Ioan 14:15).

Vrei să înveți să-L iubești pe Dumnezeu? A-L iubi pe Dumnezeu mai presus de toate: ce înseamnă (reflecție biblică)

2. Importanța iertării

Vrem ca Dumnezeu să ne ierte păcatele și infracțiunile? Atunci trebuie să fim dispuși să iertăm. Dumnezeu iartă întotdeauna o inimă pocăită. Cu toate acestea, ascultarea de Dumnezeu în domeniul iertării arată cât de profundă este credința noastră în El și cât de mare este dorința noastră de a-I plăcea în toate.

Isus a spus: “Căci, dacă veți ierta altora greșelile lor, și Tatăl vostru ceresc vă va ierta vouă. 15 Dar dacă nu veți ierta altora greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vi le va ierta vouă pe ale voastre” (Matei 6:14-15).

Cu o ocazie, Petru, un ucenic al lui Isus, L-a întrebat: “Doamne, de câte ori trebuie să-l iert pe fratele meu care păcătuiește împotriva mea? Până la șapte ori?” Isus nu l-a aplaudat pe Petru pentru că era dispus să ierte pe cineva până la șapte ori. Nu! El a spus: “Îți spun, nu până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte”.

Vedem că Isus a vorbit despre iertare ca despre ceva ce trebuie să fim mereu dispuși să oferim. Nu este ușor, dar, Dumnezeu ne cheamă să o facem pentru binele nostru. Desigur, cel mai important lucru este că, dacă noi iertăm, și Dumnezeu ne va ierta.

Dar mai există și un alt beneficiu: atunci când iertăm, ne eliberăm de amărăciune și resentimente, nu lăsăm ca cealaltă persoană să aibă putere asupra emoțiilor sau reacțiilor noastre. Iertarea este eliberatoare, iar Dumnezeu vrea ca noi să trăim liberi de orice robie.

Iertarea în Biblie: cum putem ierta cu adevărat?

3. Suntem mântuiți prin Isus

Isus a subliniat și a arătat clar că El este singura cale către Dumnezeu Tatăl și singurul prin care obținem mântuirea și iertarea păcatelor noastre. În Ioan 14:6, în timp ce le vorbea ucenicilor Săi și le spunea: “Eu sunt calea, adevărul și viața”, Isus a răspuns. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

Oricine dorește să se apropie de Dumnezeu Tatăl trebuie să o facă prin Isus. Este suficient să-L recunoască drept Domn și Mântuitor, căci Isus este ușa mântuirii (Ioan 10:9).

În Biblie găsim o conversație a lui Isus cu Zacheu, un om bogat și vameș. Această întâlnire cu Isus l-a transformat pe Zaheu pentru eternitate.

Iisus, văzând inima deschisă, sinceră și binevoitoare a lui Zaheu, i-a spus: “Astăzi a venit mântuirea în casa aceasta”, i-a spus Iisus, “căci și acesta este fiul lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut” (Luca 19:9-10).

Zacheu a primit în acel moment mântuirea sufletului său. În același mod, chiar și astăzi, Dumnezeu dorește să ajungă la ființele umane și să le ofere mântuirea, iertarea păcatelor și viața veșnică.

Ce este mântuirea și cum se obține ea conform Bibliei?

4. El a adus Împărăția lui Dumnezeu aproape pe pământ.

Isus Și-a început slujirea predicând următoarele: “Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape” (Matei 4:17). Misiunea pe care Tatăl i-a dat-o lui Isus Hristos a fost aceea de a aduce Împărăția cerurilor pe pământ.

Isus a vindecat bolnavi, a eliberat pe cei posedați de demoni, a înviat morți, a iertat păcate, a transformat inimi și familii întregi cu mesajul său de mântuire. Toți cei care au venit la el cu credință au primit o atingere a mâinii sale și viețile lor nu au mai fost niciodată la fel.

Biblia spune în 1 Corinteni 4:20 că “Împărăția lui Dumnezeu nu este o chestiune de cuvinte, ci de putere”. Prin Isus Hristos, prin prezența și învățăturile Sale, Împărăția lui Dumnezeu s-a manifestat cu putere pe pământ. Pocăința de păcate și acceptarea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, sunt primii pași pentru a vedea manifestarea Împărăției lui Dumnezeu în noi.

Ce este împărăția lui Dumnezeu conform Bibliei

5. Cine vrea să fie mare în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să slujească pe alții.

Adesea, învățăturile lui Isus par să intre în conflict cu ceea ce spune societatea.

În general, ființele umane doresc recunoaștere și măreție, dar cel care îl primește pe Isus în inima sa trebuie să trăiască în conformitate cu învățăturile sale. Isus i-a învățat în mod clar pe ucenicii Săi că oricine dorește să fie primul, mare sau important, “trebuie să fie cel din urmă dintre toți și slujitorul tuturor” (Marcu 9:35).

La Isus, conducerea se bazează pe umilință și pe slujire. El a fost primul care a dat exemplul. Înainte de ultima cină cu ucenicii Săi, Isus le-a spălat picioarele, dând un exemplu de slujire (Ioan 13). Iar în Filipeni 2 suntem îndemnați să avem aceeași atitudine ca și Isus, care, fiind egal cu Dumnezeu, nu s-a agățat de aceasta, ci s-a smerit până la moarte pe cruce.

În loc să caute să crească și să fie recunoscut, Isus ne-a arătat că suntem cu adevărat măreți atunci când Îl slujim pe Dumnezeu și pe ceilalți din toată inima.

Versete despre cum să-i ajuți pe alții

6. Importanța rugăciunii către Tatăl

Isus, chiar dacă era Dumnezeu întrupat, a acordat o mare importanță rugăciunii și petrecerii timpului în prezența lui Dumnezeu. În multe ocazii, Isus s-a sculat devreme dimineața pentru a avea timp singur cu Tatăl. Au existat, de asemenea, momente în care s-a retras de lângă ucenicii săi și de lângă mulțimi pentru a se odihni și a se ruga.

Isus a venit pe pământ ca ființă umană și, deși nu a încetat să fie Dumnezeu, a ales să aibă aceleași nevoi și sentimente ca orice altă ființă umană. Prin urmare, a simțit nevoia de a căuta în permanență călăuzirea și compania Tatălui. De multe ori nu este ușor de înțeles această dimensiune a lui Iisus, dar tocmai de aceea a acordat prioritate petrecerii timpului cu Tatăl.

În Biblie găsim mai multe rugăciuni ale lui Iisus, unele foarte scurte, altele mai lungi. Două dintre rugăciunile sale mai lungi le găsim în Ioan 17, când Isus s-a rugat pentru El însuși, pentru ucenicii Săi și pentru toți cei care au crezut de atunci, și în Matei 6:9-13, unde găsim rugăciunea Tatăl Nostru.

Pe măsură ce vorbim cu Dumnezeu, spiritul nostru se întărește. Haideți să acordăm rugăciunii importanța pe care o merită.

Semnificația Rugăciunii Tatăl Nostru

7. El ne-a lăsat o misiune: să facem ucenici, să ajungem la alții cu Evanghelia.

Isus ne-a însărcinat să ducem mesajul Său la toate națiunile. Dacă am primit darul mântuirii prin el, suntem chemați să mergem și să facem ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să asculte tot ce ne-a poruncit (Matei 28:19-20).

Cu toate acestea, El nu ne-a lăsat singuri să îndeplinim această misiune: El însuși a promis să fie cu noi în fiecare zi până la sfârșitul lumii. Atunci când ducem mesajul Evangheliei celor din jurul nostru, răspândim speranța care este în Isus. Lumea este plină de durere, de griji, de neliniști și de păcat. Hristos este speranța pentru toți cei din jurul nostru.

Isus ne-a lăsat această misiune și, cu ajutorul Duhului Sfânt, îi binecuvântăm pe cei din jurul nostru. De fiecare dată când împărtășim altora dragostea și mesajul Său, Îl ajutăm pe Hristos să se întoarcă pe pământ, de data aceasta pentru a domni pentru veșnicie (Matei 24:14).

33 de versete despre evanghelizare și misiuni

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!