80 de versete biblice de încurajare și încredere în DUMNEZEU

Visits: 206

(Evrei 10:35-37) Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire!
Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.
„Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi „Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi.

Ne aflăm într-o generație plină de păcat și de răutate. Diavolul umblă ca un leu care răcnește, căutând pe cine să devoreze. El a venit doar ca să ucidă, să fure și să distrugă. El folosește toate mijloacele posibile, toate tehnicile posibile pentru a distruge omenirea. El se va folosi de problemele de familie, de presiunea financiară, de stres și de stres pentru a vă descuraja și a vă face să vă pierdeți speranța și, astfel, să vă pierdeți dorința de a merge mai departe și de a face binele. Mulți creștini s-au lăsat răniți de săgețile lui Satana și au căzut. Ei și-au pierdut încrederea în Dumnezeul lor și au uitat în cine au crezut. Mulți au obosit să se lupte cu descurajarea și cu răul și vor să renunțe. Astăzi este timpul să ne încredem în Dumnezeu, să ne încredem în Dumnezeu înseamnă pur și simplu să ne odihnim în El, să primim și să acceptăm scopurile Lui în viața noastră, să știm că numai El deține controlul absolut.

Când avem încredere în Dumnezeu avem certitudinea că drumul nostru prin viață va fi corect și drept, a avea credința că Dumnezeu există este un sentiment care se hrănește prin citirea Cuvântului, cunoașterea lui Dumnezeu prin Biblie ne va hrăni încrederea eliminând îndoielile și temerile din inima noastră.

Încrederea în Dumnezeu aduce pace în inimă. Când ne încredem în Tatăl nostru ceresc, ne punem credința în el și ne odihnim ușor, pentru că știm că el este alături de noi și ne ajută.

Încrederea în Dumnezeu nu ne scutește de momentele nesigure sau dificile ale vieții. Cu toate acestea, ne ajută să le înfruntăm cu curaj și credință. Cei care se încred în Dumnezeu știu că El nu îi abandonează și nu permite situații care depășesc ceea ce pot suporta.

Meditează la următoarele versete și afirmă-ți încrederea în Dumnezeu!


1) Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos.
Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu,
care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa. (2 Corinteni 3:4-6)

2) Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. (Naum 1:7)

3) Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi. (Psalmi 27:3)

4) Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! (Psalmi 17:2)

5) Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale:
cânt Domnului, căci mi-a făcut bine! (Psalmi 13:5-6)

6) Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
(Proverbe 3:5-6)

7) el ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,
zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” (Psalmi 91:1-2)

8) Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.
Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine!
(Psalmi 84:11-12)

9) David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări, după ce Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmaşilor lui şi din mâna lui Saul.
El a zis: „Domnul este stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu.
Dumnezeu este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu şi puterea care mă mântuieşte, turnul meu cel înalt şi scăparea mea. Mântuitorule! Tu mă scapi de silnicie.
Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei. (2 Samuel 22:1-4)

10) Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este curăţat; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El. (2 Samuel 22:31)

11) Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi;
căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere. (Proverbe 3:24-26)

12) Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit.” (Isaia 12:2)

13) Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea. (Psalmi 4:8)

14) Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. (Psalmi 5:3)

15) Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău.
Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. (Psalmi 5:11-12)

16) Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată. (Psalmi 7:10)

17) Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om;
mai bine să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în cei mari. (Psalmi 118:8-9)

18) Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.
Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita.
Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.
Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
(Psalmi 121:1-5)

19) Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.
Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne! (Psalmi 9:10)

20) În Tine se încredeau părinţii noştri: se încredeau, şi-i izbăveai.
Strigau către Tine, şi erau scăpaţi; se încredeau în Tine, şi nu rămâneau de ruşine.
(Psalmi 27:4-5)

21) Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. (Proverbe 30:5)

21) Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. (Ioan 14:1)

22) Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci.
El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.
Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui. (Psalmi 112:6-8)

23) Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred.
Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!”
(Psalmi 12:1-2)

24) Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.
Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!
Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El! (Psalmi 34:7-9)

25) Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie.
Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
(Psalmi 37:3-4)

26) Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra,
El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază. (Psalmi 37:5-6)

27) Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
(Psalmi 56:3-4)

28) Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea.
Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu eşti binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare. (Psalmi 71:5-6)

29) Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău şi vei vedea că te poţi odihni liniştit. (Iov 11:18)

30) Ferice de omul care îşi pune încrederea în Domnul şi care nu se îndreaptă spre cei trufaşi şi mincinoşi! (Psalmi 40:4)

30) Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.
Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.
Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.
Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru.
(Psalmi 62:5-8)

31) Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.
Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine! (Psalmi 84:11-12)

32) Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul. (Psalmi 143:8)

33) Binefăcătorul meu şi Cetăţuia mea, Turnul meu de scăpare şi Izbăvitorul meu, Scutul meu de adăpost, care-mi supune pe poporul meu! (Psalmi 144:2)

34) Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.
Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.
(Isaia 26:3-4)

35) De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)

36) Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
(Romani 8:37-39)

37) Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi. (1 Timotei 4:10)

38) De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. (Psalmi 32:10)

39) Preaiubiţilor, dacă nu ne osândeşte inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu.
Şi orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui.
Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El. (1 Ioan 3:21-23)

40) Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat. (1 Ioan 3:24)

41) Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. (1 Ioan 4:16)

42) În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. (Efeseni 3:12)

43) Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”
Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:5-6)

44) Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci! (Evrei 13:8)

45) Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!
Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod. (Ieremia 17:7-8)

46) pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.
Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
(1 Ioan 5:4-5)

47) Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. (1 Ioan 5:14-15)

48) Despre Beniamin a zis: „El este preaiubitul Domnului, el va locui la adăpost lângă Dânsul. Domnul îl va ocroti întotdeauna şi se va odihni între umerii Lui.” (Deuteronom 33:12)

49) De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?
Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele (Matei 6:25-26)

50) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.
De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.
Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii.
(Psalmi 46:1-3)

51) Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele.
Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele. (Psalmi 28:6-7)

52) Domnul este tăria poporului Său, El este stânca izbăvitoare a unsului Său. (Psalmi 28:8)

53) Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. (Proverbe 16:3)

54) Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. (Proverbe 16:20)

55) Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică. (Ioan 6:47)

56) Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”
(Ioan 11:25-26)

57) Cel neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea; toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi. (Psalmi 64:10)

58) Dar Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. (Psalmi 94:22)

59) Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. (Proverbe 29:25)

60) Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
(Psalmi 56:3-4)

61) Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
Domnul Şi-aduce aminte de noi: El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron,
va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari. (Psalmi 115:11-13)

62) Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Lui.
Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.
El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.
(Psalmi 145:-17-19)

63) Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde. (Isaia 43:2)

64) Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.
A lui Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin.
(Filipeni 4:19-20)

65) O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor! (Psalmi 31:19)

66) Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. (Iosua 1:5)

67) Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiţi altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta osânda, oricine ar fi el. (Galateni 5:10)

68) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

69) Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)

70) Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)

71) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)

72) Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Romani 15:13)

73) pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. (2 Corinteni 5:7)

74) Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

75) Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului: „Tu eşti nădejdea mea;”
dacă m-am îngâmfat de mărimea averilor mele, de mulţimea bogăţiilor pe care le dobândisem;
dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreaţă,
şi dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi mâna la gură:
şi aceasta este tot o fărădelege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aş fi lepădat de Dumnezeul cel de sus! (Iov 31:24-28)

76) Aşa vorbeşte Domnul: „Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul! (Ieremia 17:5)

77) Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.” (Geneza 28:15)

78) Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!” (Marcu 5:36)

79) Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5)

80) Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. (1 Ioan 5:14)


Ce părere ai avut despre aceste versete despre încrederea în Dumnezeu din Biblie? Pentru că nu este nimic mai liniștitor decât să știm că Dumnezeu este singurul care nu ne părăsește niciodată. Mai ai și alte versete biblice despre Încrederea în Dumnezeu cu care să contribui la comunitate? Lasă mesajul tău în comentarii.

Rugăciune

 Iubite Tată! A Ta să fie slava și cinstea. Îți mulțumesc că pot să intru cu încredere înaintea tronului harului prin Domnul nostru Isus Hristos și să am părtășie cu Tine. Cuvântul Tău spune: "Ferice de omul care se încrede în Dumnezeu și își pune încrederea în El". Îți mulțumesc, Doamne, pentru situațiile pe care le îngădui în viața mea, fă-mă să înțeleg, Duhule Sfânt, că Da-urile tale sunt uneori bune și Nu-urile tale sunt mai bune, pentru că știu sigur că totul face parte din voia ta și că tot ce este bun sau rău în viața mea, are un scop mai mare. Îți mulțumesc, Tată, pentru că tu ești ancora mea și cel mai sigur port al meu. Nu mă voi teme de ceea ce-mi poate face omul, pentru că tu vei fi cu mine. Ajută-mă, călăuzește-mă și întărește-mă, căci fără tine nu pot face nimic. Îndepărtează de la mine orice piatră de poticnire și orice obstacol. În numele prețios al lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!